logo bip

Czas wygenerowania treści 2020-08-11 04:19:04

Archiwum ogłoszeń

Zamówienie, którego wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30000 euro.
Śląskie Centrum Przedsiębiorczości
ul. Katowicka 47
41-500 Chorzów
Zamówienie nr: SCP/ZP/383/1-050/2016
Rodzaj zamówienia: Usługi
Catering w trakcie 5 spotkań informacyjnych w ramach Działania 3.3 RPO WSL 2014 - 2020.
Data składania ofert: 2016-08-05 09:00:00

Zamówienie, którego wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30000 euro.
Śląskie Centrum Przedsiębiorczości
ul. Katowicka 47
41-500 Chorzów
Zamówienie nr: SCP/ZP/383/1-049/2016
Rodzaj zamówienia: Dostawy
Zakup materiałów biurowych
Data składania ofert: 2016-07-26 12:00:00

Zamówienie, którego wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30000 euro.
Śląskie Centrum Przedsiębiorczości
ul. Katowicka 47
41-500 Chorzów
Zamówienie nr: SCP/ZP/383/1-048/2016
Rodzaj zamówienia: Usługi
Usługa montażu i zakupu żaluzji pionowych w pomieszczeniach biurowych Śląskiego Centrum Przedsiębiorczości.
Data składania ofert: 2016-07-26 13:00:00

Zamówienie, którego wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30000 euro.
Śląskie Centrum Przedsiębiorczości
ul. Katowicka 47
41-500 Chorzów
Zamówienie nr: SCP/ZP/383/1-047/2016
Rodzaj zamówienia: Usługi
Zakup ubezpieczenia mienia
Data składania ofert: 2016-07-25 11:00:00

Zamówienie, którego wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30000 euro.
Śląskie Centrum Przedsiębiorczości
ul. Katowicka 47
41-500 Chorzów
Zamówienie nr: SCP/ZP/383/1-046/2016
Rodzaj zamówienia: Usługi
Sporządzenie specjalistycznej opinii z zakresu budownictwa.
Data składania ofert: 2016-07-20 13:00:00

Zamówienie, którego wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30000 euro.
Śląskie Centrum Przedsiębiorczości
ul. Katowicka 47
41-500 Chorzów
Zamówienie nr: SCP/ZP/383/1-045/2016
Rodzaj zamówienia: Dostawy
Przedłużenie lub zakup licencji oprogramowania antywirusowego
Data składania ofert: 2016-07-15 13:00:00

Zamówienie, którego wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30000 euro.
Śląskie Centrum Przedsiębiorczości
ul. Katowicka 47
41-500 Chorzów
Zamówienie nr: SCP/ZP/383/1-044/2016
Rodzaj zamówienia: Usługi
zakup/odnowienie certyfikatu kwalifikowalnego do podpisywania dokumentów do ZUS oraz opatrywania dokumentów elektronicznych (pakietu office, pdf) bezpiecznym podpisem elektronicznym - szt 1. na okres 1 roku.
Data składania ofert: 2016-07-11 13:00:00

Zamówienie, którego wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30000 euro.
Śląskie Centrum Przedsiębiorczości
ul. Katowicka 47
41-500 Chorzów
Zamówienie nr: SCP/ZP/383/1-043/2016
Rodzaj zamówienia: Usługi
Catering w trakcie 5 spotkań warsztatowych w ramach Działania 1.2 RPO WSL 2014 - 2020. Zamówienie podzielone na 2 zadania.
Data składania ofert: 2016-07-07 13:00:00

Zamówienie, którego wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30000 euro.
Śląskie Centrum Przedsiębiorczości
ul. Katowicka 47
41-500 Chorzów
Zamówienie nr: SCP/ZP/383/1-042/2016
Rodzaj zamówienia: Dostawy
Zakup materiałów eksploatacyjnych do drukarek.
Data składania ofert: 2016-07-11 11:00:00

Zamówienie, którego wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30000 euro.
Śląskie Centrum Przedsiębiorczości
ul. Katowicka 47
41-500 Chorzów
Zamówienie nr: SCP/ZP/383/1-041/2016
Rodzaj zamówienia: Dostawy
Zakup i dostawa mebli biurowych wraz z transportem oraz ich montażem w siedzibie zamawiającego.
Data składania ofert: 2016-06-27 13:10:00

Zamówienie, którego wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30000 euro.
Śląskie Centrum Przedsiębiorczości
ul. Katowicka 47
41-500 Chorzów
Zamówienie nr: SCP/ZP/383/1-040/2016
Rodzaj zamówienia: Dostawy
Zakup 2 szt. zamków elektronicznych wraz z ich montażem w siedzibie Śląskiego Centrum Przedsiębiorczości.
Data składania ofert: 2016-06-28 13:00:00

Zamówienie, którego wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30000 euro.
Śląskie Centrum Przedsiębiorczości
ul. Katowicka 47
41-500 Chorzów
Zamówienie nr: SCP/ZP/383/1-039/2016
Rodzaj zamówienia: Usługi
Catering w trakcie 5 spotkań informacyjnych w ramach Działania 1.2 RPO WSL 2014 - 2020.
Data składania ofert: 2016-06-17 09:00:00

Zamówienie, którego wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30000 euro.
Śląskie Centrum Przedsiębiorczości
ul. Katowicka 47
41-500 Chorzów
Zamówienie nr: SCP/ZP/383/1-38/2016
Rodzaj zamówienia: Dostawy
Zakup materiałów biurowych.
Data składania ofert: 2016-06-14 13:00:00

Zamówienie, którego wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30000 euro.
Śląskie Centrum Przedsiębiorczości
ul. Katowicka 47
41-500 Chorzów
Zamówienie nr: SCP/ZP/383/1-037/2016
Rodzaj zamówienia: Usługi
Wymiana opon w samochodzie służbowym marki Opel Astra.
Data składania ofert: 2016-06-09 10:00:00 

Śląskie Centrum Przedsiębiorczości
ul. Katowicka 47; 41-500 Chorzów;
tel.: +48327439160; fax.: +48327439161;
NIP: 954-26-13-270; REGON: 240754902;