logo bip

Czas wygenerowania treści 2020-07-08 16:56:48

Archiwum ogłoszeń

Zamówienie, którego wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30000 euro.
Śląskie Centrum Przedsiębiorczości
ul. Katowicka 47
41-500 Chorzów
Zamówienie nr: SCP/ZP/383/1-001/2019
Rodzaj zamówienia: Usługi
Sukcesywny zakup pieczątek na potrzeby Śląskiego Centrum Przedsiębiorczości.
Data składania ofert: 2019-01-16 10:00:00

Zamówienie, którego wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30000 euro.
Śląskie Centrum Przedsiębiorczości
ul. Katowicka 47
41-500 Chorzów
Zamówienie nr: SCP/ZP/383/1-123/2018
Rodzaj zamówienia: Usługi
Nadzór autorski LSI wraz z serwisem aplikacji pt.
Data składania ofert: 2019-01-03 09:00:00
Data archiwizacji: 2019-01-10 15:03:00

Zamówienie, którego wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30000 euro.
Śląskie Centrum Przedsiębiorczości
ul. Katowicka 47
41-500 Chorzów
Zamówienie nr: SCP/ZP/383/1-122/2018
Rodzaj zamówienia: Usługi
Zakup dostępu do programu informacji prawnej na okres 12 miesięcy.
Data składania ofert: 2018-12-20 13:00:00
Data archiwizacji: 2019-01-10 15:03:00

Zamówienie, którego wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30000 euro.
Śląskie Centrum Przedsiębiorczości
ul. Katowicka 47
41-500 Chorzów
Zamówienie nr: SCP/ZP/383/1-121/2018
Rodzaj zamówienia: Usługi
Usługa serwisu i nadzoru autorskiego oprogramowania, wchodzącego w skład pakietu RATUSZ.
Data składania ofert: 2018-12-18 23:59:59
Data archiwizacji: 2019-01-10 15:03:00

Zamówienie, którego wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30000 euro.
Śląskie Centrum Przedsiębiorczości
ul. Katowicka 47
41-500 Chorzów
Zamówienie nr: SCP/ZP/383/1-119/2018
Rodzaj zamówienia: Dostawy
Zakup materiałów eksploatacyjnych do drukarki
Data składania ofert: 2018-12-11 12:00:00
Data archiwizacji: 2019-01-10 15:03:00

Zamówienie, którego wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30000 euro.
Śląskie Centrum Przedsiębiorczości
ul. Katowicka 47
41-500 Chorzów
Zamówienie nr: SCP/ZP/383/1-120/2018
Rodzaj zamówienia: Usługi
Przedłużenie gwarancji oraz nadzór autorski i dostosowywanie systemu do zmian powszechnie obowiązujących przepisów prawa Systemu Obiegu Dokumentów FINN 8 SQL.
Data składania ofert: 2018-12-11 23:59:00
Data archiwizacji: 2019-01-10 15:03:00

Zamówienie, którego wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30000 euro.
Śląskie Centrum Przedsiębiorczości
ul. Katowicka 47
41-500 Chorzów
Zamówienie nr: SCP/ZP/383/1-118/2018
Rodzaj zamówienia: Usługi
Usługa utrzymania czystości w pomieszczeniach biurowych oraz magazynowo biurowych w roku 2019 dla Śląskiego Centrum Przedsiębiorczości (ŚCP).
Data składania ofert: 2018-12-11 13:00:00
Data archiwizacji: 2019-01-10 15:04:00

Zamówienie, którego wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30000 euro.
Śląskie Centrum Przedsiębiorczości
ul. Katowicka 47
41-500 Chorzów
Zamówienie nr: SCP/ZP/383/1-117/2018
Rodzaj zamówienia: Usługi
Przeprowadzenie kampanii radiowej w formie spotów wraz z ich emisją na antenie stacji radiowej.
Data składania ofert: 2018-12-07 10:00:00
Data archiwizacji: 2019-01-10 15:04:00

Zamówienie, którego wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30000 euro.
Śląskie Centrum Przedsiębiorczości
ul. Katowicka 47
41-500 Chorzów
Zamówienie nr: SCP/ZP/383/1-116/2018
Rodzaj zamówienia: Usługi
Publikacje związane z promocją ŚCP w prasie codziennej.
Data składania ofert: 2018-12-07 08:00:00
Data archiwizacji: 2019-01-10 15:04:00

Zamówienie, którego wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30000 euro.
Śląskie Centrum Przedsiębiorczości
ul. Katowicka 47
41-500 Chorzów
Zamówienie nr: SCP/ZP/383/1-115/2018
Rodzaj zamówienia: Usługi
Świadczenie usług pocztowych.
Data składania ofert: 2018-12-07 13:00:00
Data archiwizacji: 2019-01-10 15:04:00

Zamówienie, którego wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30000 euro.
Śląskie Centrum Przedsiębiorczości
ul. Katowicka 47
41-500 Chorzów
Zamówienie nr: SCP/ZP/383/1-114/2018
Rodzaj zamówienia: Usługi
Produkcja dwóch filmów reportażowych o długości 3 minut, promujących dobre praktyki.
Data składania ofert: 2018-12-05 11:00:00
Data archiwizacji: 2019-01-10 15:05:00

Zamówienie, którego wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30000 euro.
Śląskie Centrum Przedsiębiorczości
ul. Katowicka 47
41-500 Chorzów
Zamówienie nr: SCP/ZP/383/1-113/2018
Rodzaj zamówienia: Usługi
Publikacji dwóch ogłoszeń o pracę w portalu internetowym.
Data składania ofert: 2018-12-05 09:00:00
Data archiwizacji: 2019-01-10 15:05:00

Zamówienie, którego wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30000 euro.
Śląskie Centrum Przedsiębiorczości
ul. Katowicka 47
41-500 Chorzów
Zamówienie nr: SCP/ZP/383/1-112/2018
Rodzaj zamówienia: Usługi
Naprawa telefonów komórkowych Huawei Honor 8 oraz Samsung J320F wraz z wymianą wyświetlaczy i digitizera
Data składania ofert: 2018-12-03 12:00:00
Data archiwizacji: 2019-01-10 15:05:00

Zamówienie, którego wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30000 euro.
Śląskie Centrum Przedsiębiorczości
ul. Katowicka 47
41-500 Chorzów
Zamówienie nr: SCP/ZP/383/1-111/2018
Rodzaj zamówienia: Dostawy
Zakup wraz z dostawą białego papieru ksero w formacie A4
Data składania ofert: 2018-12-03 12:00:00
Data archiwizacji: 2019-01-10 15:05:00

Zamówienie, którego wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30000 euro.
Śląskie Centrum Przedsiębiorczości
ul. Katowicka 47
41-500 Chorzów
Zamówienie nr: SCP/ZP/383/1-109/2018
Rodzaj zamówienia: Dostawy
Dostawa prenumeraty gazet w roku 2019 do siedziby Śląskiego Centrum Przedsiębiorczości
Data składania ofert: 2018-11-30 11:00:00
Data archiwizacji: 2019-01-10 15:05:00 

Śląskie Centrum Przedsiębiorczości
ul. Katowicka 47; 41-500 Chorzów;
tel.: +48327439160; fax.: +48327439161;
NIP: 954-26-13-270; REGON: 240754902;