logo bip

Czas wygenerowania treści 2020-09-21 11:50:47

Ogłoszenia o wyborze najkorzystniejszej oferty

Zamówienie, którego wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30000 euro.
Śląskie Centrum Przedsiębiorczości
ul. Katowicka 47
41-500 Chorzów
Zamówienie nr: SCP/ZP/383/1-063/2020
Rodzaj zamówienia: Dostawy
Zakup i dostawa komputerów przenośnych, oprogramowania oraz akcesoriów komputerowych dla Śląskiego Centrum Przedsiębiorczości.

Zamówienie zwolnione z ustawy PZP
Śląskie Centrum Przedsiębiorczości
ul. Katowicka 47
41-500 Chorzów
Zamówienie nr: SCP/ZP/383/1-062/2020
Rodzaj zamówienia: Usługi
Wynajem pomieszczeń biurowych oraz magazynowo -biurowych na potrzeby Śląskiego Centrum Przedsiębiorczości na okres 3 lat.

Zamówienie, którego wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30000 euro.
Śląskie Centrum Przedsiębiorczości
ul. Katowicka 47
41-500 Chorzów
Zamówienie nr: SCP/ZP/383/1-061/2020
Rodzaj zamówienia: Usługi
Publikacja ogłoszenia o pracę na portalu internetowym

Zamówienie, którego wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30000 euro.
Śląskie Centrum Przedsiębiorczości
ul. Katowicka 47
41-500 Chorzów
Zamówienie nr: SCP/ZP/383/1-060/2020
Rodzaj zamówienia: Dostawy
Zakup i dostawa komputerów przenośnych, oprogramowania oraz akcesoriów komputerowych.

Zamówienie, którego wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30000 euro.
Śląskie Centrum Przedsiębiorczości
ul. Katowicka 47
41-500 Chorzów
Zamówienie nr: SCP/ZP/383/1-059/2020
Rodzaj zamówienia: Usługi
Usługa polegająca na sporządzeniu specjalistycznej opinii.

Zamówienie, którego wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30000 euro.
Śląskie Centrum Przedsiębiorczości
ul. Katowicka 47
41-500 Chorzów
Zamówienie nr: SCP/ZP/383/1-058/2020
Rodzaj zamówienia: Dostawy
Zakup lub odnowienie certyfikatu kwalifikowanego do podpisywania dokumentów.

Zamówienie, którego wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30000 euro.
Śląskie Centrum Przedsiębiorczości
ul. Katowicka 47
41-500 Chorzów
Zamówienie nr: SCP/ZP/383/1-057/2020
Rodzaj zamówienia: Dostawy
Zakup materiałów oraz sprzętu biurowego wraz z dostawą.

Zamówienie, którego wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30000 euro.
Śląskie Centrum Przedsiębiorczości
ul. Katowicka 47
41-500 Chorzów
Zamówienie nr: SCP/ZP/383/1-056/2020
Rodzaj zamówienia: Dostawy
Zakup wraz z dostawą osłon ochronnych na potrzeby Śląskiego Centrum Przedsiębiorczości.

Zamówienie, którego wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30000 euro.
Śląskie Centrum Przedsiębiorczości
ul. Katowicka 47
41-500 Chorzów
Zamówienie nr: SCP/ZP/383/1-055/2020
Rodzaj zamówienia: Dostawy
Zakup lub odnowienie certyfikatu kwalifikowanego do podpisywania dokumentów.

Zamówienie, którego wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30000 euro.
Śląskie Centrum Przedsiębiorczości
ul. Katowicka 47
41-500 Chorzów
Zamówienie nr: SCP/ZP/383/1-054/2020
Rodzaj zamówienia: Dostawy
Zakup wraz z dostawą osłon ochronnych.

Zamówienie, którego wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30000 euro.
Śląskie Centrum Przedsiębiorczości
ul. Katowicka 47
41-500 Chorzów
Zamówienie nr: SCP/ZP/383/1-053/2020
Rodzaj zamówienia: Dostawy
Zakup wraz z dostawą przyłbic ochronnych w ilości 20 sztuk.

Zamówienie, którego wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30000 euro.
Śląskie Centrum Przedsiębiorczości
ul. Katowicka 47
41-500 Chorzów
Zamówienie nr: SCP/ZP/383/1-052/2020
Rodzaj zamówienia: Dostawy
Przedmiot zamówienia: Zakup wraz z dostawą dozowników, żeli antybakteryjnych oraz rękawiczek.

Zamówienie, którego wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30000 euro.
Śląskie Centrum Przedsiębiorczości
ul. Katowicka 47
41-500 Chorzów
Zamówienie nr: SCP/ZP/383/1-051/2020
Rodzaj zamówienia: Dostawy
Zakup etykiet samoprzylepnych w kolorze srebrnym wraz z taśmą termotransferową

Zamówienie, którego wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30000 euro.
Śląskie Centrum Przedsiębiorczości
ul. Katowicka 47
41-500 Chorzów
Zamówienie nr: SCP/ZP/383/1-050/2020
Rodzaj zamówienia: Dostawy
Zakup i dostawa komputerów przenośnych, oprogramowania oraz akcesoriów komputerowych dla Śląskiego Centrum Przedsiębiorczości w podziale na dwie części.

Zamówienie, którego wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30000 euro.
Śląskie Centrum Przedsiębiorczości
ul. Katowicka 47
41-500 Chorzów
Zamówienie nr: SCP/ZP/383/1-049/2020
Rodzaj zamówienia: Dostawy
Zakup wraz z dostawą dozowników, żeli antybakteryjnych oraz rękawiczek na potrzeby Śląskiego Centrum Przedsiębiorczości.

Archiwalne ogłoszenia o wynikach zamówień publicznych sprzed migracji danych z starego oprogramowania BIP (przed 20 stycznia 2012r.)

 

Śląskie Centrum Przedsiębiorczości
ul. Katowicka 47; 41-500 Chorzów;
tel.: +48327439160; fax.: +48327439161;
NIP: 954-26-13-270; REGON: 240754902;