logo bip

Czas wygenerowania treści 2020-07-11 16:47:19

Archiwum ogłoszeń

Zamówienie, którego wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30000 euro.
Śląskie Centrum Przedsiębiorczości
ul. Katowicka 47
41-500 Chorzów
Zamówienie nr: SCP/ZP/383/1-111/2019
Rodzaj zamówienia: Dostawy
Dostawa 3000 długopisów i 300 pamięci USB z nadrukiem.
Data składania ofert: 2019-12-04 10:00:00

Zamówienie, którego wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30000 euro.
Śląskie Centrum Przedsiębiorczości
ul. Katowicka 47
41-500 Chorzów
Zamówienie nr: SCP/ZP/383/1-107/2019
Rodzaj zamówienia: Usługi
Usługa utrzymania czystości w pomieszczeniach biurowych oraz magazynowo-biurowych w roku 2020 dla Śląskiego Centrum Przedsiębiorczości (ŚCP).
Data składania ofert: 2019-12-05 11:00:00

Zamówienie, którego wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30000 euro.
Śląskie Centrum Przedsiębiorczości
ul. Katowicka 47
41-500 Chorzów
Zamówienie nr: SCP/ZP/383/1-106/2019
Rodzaj zamówienia: Usługi
Świadczenie usług medycznych dla pracowników Śląskiego Centrum Przedsiębiorczości w roku 2020.
Data składania ofert: 2019-12-05 11:00:00

Zamówienie, którego wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30000 euro.
Śląskie Centrum Przedsiębiorczości
ul. Katowicka 47
41-500 Chorzów
Zamówienie nr: SCP/ZP/383/1-108/2019
Rodzaj zamówienia: Dostawy
Sukcesywna dostawa wody źródlanej w butlach 19 l (? 0,5 l) oraz dzierżawa dystrybutorów w roku 2020
Data składania ofert: 2019-12-05 11:00:00

Zamówienie, którego wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30000 euro.
Śląskie Centrum Przedsiębiorczości
ul. Katowicka 47
41-500 Chorzów
Zamówienie nr: SCP/ZP/383/1-105/2019
Rodzaj zamówienia: Dostawy
Zakup i dostawa ergonomicznych podnóżków w ilości 17 sztuk wraz z transportem do siedziby Zamawiającego.
Data składania ofert: 2019-12-05 15:30:00

Zamówienie, którego wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30000 euro.
Śląskie Centrum Przedsiębiorczości
ul. Katowicka 47
41-500 Chorzów
Zamówienie nr: SCP/ZP/383/1-110/2019
Rodzaj zamówienia: Dostawy
Zakup i dostawa nawilżaczy powietrza z jonizatorem w ilości 70 sztuk wraz z transportem do siedziby Zamawiającego.
Data składania ofert: 2019-12-04 15:30:00

Zamówienie, którego wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30000 euro.
Śląskie Centrum Przedsiębiorczości
ul. Katowicka 47
41-500 Chorzów
Zamówienie nr: SCP/ZP/383/1-109/2019
Rodzaj zamówienia: Dostawy
Zakup i dostawa akcesoriów komputerowych na potrzeby Śląskiego Centrum Przedsiębiorczości w podziale na 3 części.
Data składania ofert: 2019-12-05 15:30:00

Zamówienie, którego wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30000 euro.
Śląskie Centrum Przedsiębiorczości
ul. Katowicka 47
41-500 Chorzów
Zamówienie nr: SCP/ZP/383/1-104/2019
Rodzaj zamówienia: Usługi
Zakup dostępu do programu informacji prawnej na okres 12 miesięcy.
Data składania ofert: 2019-12-04 11:00:00

Zamówienie, którego wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30000 euro.
Śląskie Centrum Przedsiębiorczości
ul. Katowicka 47
41-500 Chorzów
Zamówienie nr: SCP/ZP/383/1-103/2019
Rodzaj zamówienia: Usługi
Zakup/odnowienie certyfikatów kwalifikowalnych szt.5
Data składania ofert: 2019-12-04 12:00:00

Zamówienie, którego wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30000 euro.
Śląskie Centrum Przedsiębiorczości
ul. Katowicka 47
41-500 Chorzów
Zamówienie nr: SCP/ZP/383/1-102/2019
Rodzaj zamówienia: Dostawy
Zakup i dostawa tabletek czyszczących oraz filtrów wody do ekspresów.
Data składania ofert: 2019-12-02 11:00:00

Zamówienie, którego wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30000 euro.
Śląskie Centrum Przedsiębiorczości
ul. Katowicka 47
41-500 Chorzów
Zamówienie nr: SCP/ZP/383/1-101/2019
Rodzaj zamówienia: Usługi
Dostawa prenumeraty gazet w roku 2020 do siedziby Śląskiego Centrum Przedsiębiorczości.
Data składania ofert: 2019-11-28 15:00:00

Zamówienie, którego wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30000 euro.
Śląskie Centrum Przedsiębiorczości
ul. Katowicka 47
41-500 Chorzów
Zamówienie nr: SCP/ZP/383/1-100/2019
Rodzaj zamówienia: Usługi
Wykonanie wizytówek na potrzeby Śląskiego Centrum Przedsiębiorczości.
Data składania ofert: 2019-11-21 11:00:00

Zamówienie, którego wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30000 euro.
Śląskie Centrum Przedsiębiorczości
ul. Katowicka 47
41-500 Chorzów
Zamówienie nr: SCP/ZP/383/1-099/2019
Rodzaj zamówienia: Usługi
Obsługa bankowa Śląskiego Centrum Przedsiębiorczości w Chorzowie (ŚCP).
Data składania ofert: 2019-11-25 12:00:00

Zamówienie, którego wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30000 euro.
Śląskie Centrum Przedsiębiorczości
ul. Katowicka 47
41-500 Chorzów
Zamówienie nr: SCP/ZP/383/1-098/2019
Rodzaj zamówienia: Usługi
Wykonanie, dostawa i wniesienie do siedziby Zamawiającego 2000 tysięcy teczek
Data składania ofert: 2019-11-19 08:00:00

Zamówienie, którego wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30000 euro.
Śląskie Centrum Przedsiębiorczości
ul. Katowicka 47
41-500 Chorzów
Zamówienie nr: SCP/ZP/383/1-097/2019
Rodzaj zamówienia: Dostawy
Zakup odbiornika radiowego stereo z odtwarzaczem CD i oddzielnymi głośnikami.
Data składania ofert: 2019-11-14 12:00:00 

Śląskie Centrum Przedsiębiorczości
ul. Katowicka 47; 41-500 Chorzów;
tel.: +48327439160; fax.: +48327439161;
NIP: 954-26-13-270; REGON: 240754902;