logo bip

Czas wygenerowania treści 2019-10-18 18:53:55

Archiwum ogłoszeń

Zamówienie, którego wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30000 euro.
Śląskie Centrum Przedsiębiorczości
ul. Katowicka 47
41-500 Chorzów
Zamówienie nr: SCP/ZP/383/1-107/2018
Rodzaj zamówienia: Dostawy
Odnowienie / zakup certyfikatu SSL
Data składania ofert: 2018-12-10 12:00:00
Data archiwizacji: 2019-01-10 15:06:00

Zamówienie, którego wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30000 euro.
Śląskie Centrum Przedsiębiorczości
ul. Katowicka 47
41-500 Chorzów
Zamówienie nr: SCP/ZP/383/1-106/2018
Rodzaj zamówienia: Dostawy
Sukcesywna dostawa wody źródlanej w butlach 19l (+/- 0,5l) oraz dzierżawa dystrybutorów w roku 2019.
Data składania ofert: 2018-11-23 12:00:00
Data archiwizacji: 2019-01-10 15:06:00

Zamówienie, którego wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30000 euro.
Śląskie Centrum Przedsiębiorczości
ul. Katowicka 47
41-500 Chorzów
Zamówienie nr: SCP/ZP/383/1-105/2018
Rodzaj zamówienia: Dostawy
Sukcesywna dostawa paliwa - benzyny bezołowiowej Pb-95 dla pojazdów eksploatowanych przez Śląskie Centrum Przedsiębiorczości.
Data składania ofert: 2018-11-23 12:00:00
Data archiwizacji: 2019-01-10 15:06:00

Zamówienie, którego wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30000 euro.
Śląskie Centrum Przedsiębiorczości
ul. Katowicka 47
41-500 Chorzów
Zamówienie nr: SCP/ZP/383/1-104/2018
Rodzaj zamówienia: Usługi
Świadczenie usług medycznych dla pracowników Śląskiego Centrum Przedsiębiorczości w roku 2019.
Data składania ofert: 2018-11-23 13:00:00
Data archiwizacji: 2019-01-10 15:06:00

Zamówienie, którego wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30000 euro.
Śląskie Centrum Przedsiębiorczości
ul. Katowicka 47
41-500 Chorzów
Zamówienie nr: SCP/ZP/383/1-103/2018
Rodzaj zamówienia: Usługi
Zakup/odnowienie certyfikatów kwalifikowalnych
Data składania ofert: 2018-11-30 11:00:00
Data archiwizacji: 2019-01-10 15:07:00

Zamówienie, którego wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30000 euro.
Śląskie Centrum Przedsiębiorczości
ul. Katowicka 47
41-500 Chorzów
Zamówienie nr: SCP/ZP/383/1-102/2018
Rodzaj zamówienia: Usługi
Usługa cateringu podczas spotkań informacyjnych i warsztatów - listopad/grudzień 2018 r.
Data składania ofert: 2018-11-22 10:00:00
Data archiwizacji: 2019-01-10 15:07:00

Zamówienie, którego wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30000 euro.
Śląskie Centrum Przedsiębiorczości
ul. Katowicka 47
41-500 Chorzów
Zamówienie nr: SCP/ZP/383/1-101/2018
Rodzaj zamówienia: Usługi
Usługa wykonania 4 000szt. opasek odblaskowych
Data składania ofert: 2018-11-22 10:00:00
Data archiwizacji: 2019-01-10 15:07:00

Zamówienie, którego wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30000 euro.
Śląskie Centrum Przedsiębiorczości
ul. Katowicka 47
41-500 Chorzów
Zamówienie nr: SCP/ZP/383/1-100/2018
Rodzaj zamówienia: Dostawy
Zakup materiałów oraz sprzętu biurowego na potrzeby Śląskiego Centrum Przedsiębiorczości.
Data składania ofert: 2018-11-20 11:00:00
Data archiwizacji: 2019-01-10 15:07:00

Zamówienie, którego wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30000 euro.
Śląskie Centrum Przedsiębiorczości
ul. Katowicka 47
41-500 Chorzów
Zamówienie nr: SCP/ZP/383/1-099/2018
Rodzaj zamówienia: Dostawy
Zakup materiałów oraz sprzętu biurowego na potrzeby Śląskiego Centrum Przedsiębiorczości.
Data składania ofert: 2018-11-08 11:00:00
Data archiwizacji: 2019-01-10 15:08:00

Przetarg nieograniczony
Śląskie Centrum Przedsiębiorczości
ul. Katowicka 47
41-500 Chorzów
Zamówienie nr: SCP-ZP-02/2018
Rodzaj zamówienia: Dostawy
Dostawa sprzętu komputerowego oraz akcesoriów komputerowych
Data składania ofert: 2018-11-07 09:00:00

Zamówienie, którego wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30000 euro.
Śląskie Centrum Przedsiębiorczości
ul. Katowicka 47
41-500 Chorzów
Zamówienie nr: SCP/ZP/383/1-098/2018
Rodzaj zamówienia: Usługi
Wykonanie 300 szt. kalendarzy ściennych pionowych i 300 szt. kalendarzy biurkowych typu smart
Data składania ofert: 2018-11-05 11:00:00
Data archiwizacji: 2019-01-10 15:08:00

Zamówienie, którego wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30000 euro.
Śląskie Centrum Przedsiębiorczości
ul. Katowicka 47
41-500 Chorzów
Zamówienie nr: SCP/ZP/383/1-097/2018
Rodzaj zamówienia: Dostawy
Dostawa środków czystości.
Data składania ofert: 2018-10-31 14:00:00
Data archiwizacji: 2019-01-10 15:08:00

Zamówienie, którego wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30000 euro.
Śląskie Centrum Przedsiębiorczości
ul. Katowicka 47
41-500 Chorzów
Zamówienie nr: SCP/ZP/383/1-096/2018
Rodzaj zamówienia: Dostawy
Zakup telefonów bezprzewodowych
Data składania ofert: 2018-10-25 11:00:00
Data archiwizacji: 2019-01-10 15:08:00

Zamówienie, którego wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30000 euro.
Śląskie Centrum Przedsiębiorczości
ul. Katowicka 47
41-500 Chorzów
Zamówienie nr: SCP/ZP/383/1-095/2018
Rodzaj zamówienia: Usługi
Sporządzenie specjalistycznej opinii na potrzeby Śląskiego Centrum Przedsiębiorczości w ramach prowadzonego postępowania administracyjnego.
Data składania ofert: 2018-10-23 13:00:00
Data archiwizacji: 2019-01-10 15:09:00

Zamówienie, którego wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30000 euro.
Śląskie Centrum Przedsiębiorczości
ul. Katowicka 47
41-500 Chorzów
Zamówienie nr: SCP/ZP/383/1-094/2018
Rodzaj zamówienia: Dostawy
Zakup i dostawa filtrów do wody, do ekspresów będących na wyposażeniu Śląskiego Centrum Przedsiębiorczości.
Data składania ofert: 2018-10-17 12:00:00
Data archiwizacji: 2019-01-10 15:09:00 

Śląskie Centrum Przedsiębiorczości
ul. Katowicka 47; 41-500 Chorzów;
tel.: +48327439160; fax.: +48327439161;
NIP: 954-26-13-270; REGON: 240754902;