logo bip

Czas wygenerowania treści 2020-07-02 07:36:08

Archiwum ogłoszeń

Zamówienie, którego wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30000 euro.
Śląskie Centrum Przedsiębiorczości
ul. Katowicka 47
41-500 Chorzów
Zamówienie nr: SCP/ZP/383/1-063/2016
Rodzaj zamówienia: Dostawy
Dostawa kalendarzy książkowych na 2017 r.
Data składania ofert: 2016-09-21 13:00:00

Zamówienie, którego wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30000 euro.
Śląskie Centrum Przedsiębiorczości
ul. Katowicka 47
41-500 Chorzów
Zamówienie nr: SCP/ZP/383/1-062/2016
Rodzaj zamówienia: Usługi
Jednorazowa publikacja 4 stron redakcyjnych w formie rozkładówki w dzienniku o zasięgu regionalnym w terminie 10.10.2016 r. wraz z korektą edytorską i składem.
Data składania ofert: 2016-09-20 10:00:00

Zamówienie, którego wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30000 euro.
Śląskie Centrum Przedsiębiorczości
ul. Katowicka 47
41-500 Chorzów
Zamówienie nr: SCP/ZP/383/1-061/2016
Rodzaj zamówienia: Dostawy
Zakup 2 szt. uniwersalnych ssawek podłogowych pasujących do odkurzacza firmy Karcher, będącego wyposażeniem Śląskiego Centrum Przedsiębiorczości.
Data składania ofert: 2016-09-16 13:00:00

Zamówienie, którego wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30000 euro.
Śląskie Centrum Przedsiębiorczości
ul. Katowicka 47
41-500 Chorzów
Zamówienie nr: SCP/ZP/383/1-060/2016
Rodzaj zamówienia: Usługi
Zakup usług telefonii komórkowej na okres 24 miesięcy dla 10 numerów.
Data składania ofert: 2016-09-09 14:00:00

Zamówienie, którego wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30000 euro.
Śląskie Centrum Przedsiębiorczości
ul. Katowicka 47
41-500 Chorzów
Zamówienie nr: SCP/ZP/383/1sz-103/16
Rodzaj zamówienia: Usługi
Organizacja dwudniowego szkolenia zamkniętego dla ok. 90 osób nt.: „Zarządzanie sobą w czasie - organizacja czasu pracy”.
Data składania ofert: 2016-09-12 10:00:00

Zamówienie, którego wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30000 euro.
Śląskie Centrum Przedsiębiorczości
ul. Katowicka 47
41-500 Chorzów
Zamówienie nr: SCP/ZP/383/1-059/2016
Rodzaj zamówienia: Dostawy
Zakup 2 szt. uniwersalnych ssawek podłogowych pasujących do odkurzacza firmy Karcher, będącego wyposażeniem Śląskiego Centrum Przedsiębiorczości.
Data składania ofert: 2016-09-08 13:00:00

Zamówienie, którego wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30000 euro.
Śląskie Centrum Przedsiębiorczości
ul. Katowicka 47
41-500 Chorzów
Zamówienie nr: SCP/ZP/383/1-058/2016
Rodzaj zamówienia: Dostawy
Zakup materiałów oraz sprzętu biurowego na potrzeby Śląskiego Centrum Przedsiębiorczości.
Data składania ofert: 2016-09-07 14:00:00

Zamówienie, którego wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30000 euro.
Śląskie Centrum Przedsiębiorczości
ul. Katowicka 47
41-500 Chorzów
Zamówienie nr: SCP/ZP/383/1-057/2016
Rodzaj zamówienia: Usługi
Zakup usług telefonii komórkowej na okres 24 miesięcy dla 10 numerów.
Data składania ofert: 2016-09-05 12:00:00

Zamówienie, którego wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30000 euro.
Śląskie Centrum Przedsiębiorczości
ul. Katowicka 47
41-500 Chorzów
Zamówienie nr: SCP/ZP/383/1sz-98/2016
Rodzaj zamówienia: Usługi
Organizacja szkolenia zamkniętego dwudniowego dla ok. 15 osób.
Data składania ofert: 2016-08-30 11:00:00

Zamówienie, którego wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30000 euro.
Śląskie Centrum Przedsiębiorczości
ul. Katowicka 47
41-500 Chorzów
Zamówienie nr: SCP/ZP/383/1-055/2016
Rodzaj zamówienia: Usługi
Naprawa samochodu osobowego marki Opel Astra.
Data składania ofert: 2016-08-24 14:00:00

Zamówienie, którego wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30000 euro.
Śląskie Centrum Przedsiębiorczości
ul. Katowicka 47
41-500 Chorzów
Zamówienie nr: SCP/ZP/383/1-054/2016
Rodzaj zamówienia: Usługi
Catering w trakcie 3 spotkań warsztatowych w ramach działania 3.3 oraz warsztatu z zakresu podpisywania umów w ramach działania 3.2 RPO WSL 2014-2020.
Data składania ofert: 2016-08-23 15:00:00

Zamówienie, którego wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30000 euro.
Śląskie Centrum Przedsiębiorczości
ul. Katowicka 47
41-500 Chorzów
Zamówienie nr: SCP/ZP/383/1-053/2016
Rodzaj zamówienia: Dostawy
Zakup telefonów komórkowych i etui.
Data składania ofert: 2016-08-25 13:00:00

Zamówienie, którego wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30000 euro.
Śląskie Centrum Przedsiębiorczości
ul. Katowicka 47
41-500 Chorzów
Zamówienie nr: SCP/ZP/383/1sz-96/2016
Rodzaj zamówienia: Usługi
Przeprowadzenie szkolenia pracowniczego dla 40 osób nt. „Nadużycia finansowe-korupcja, konflikt interesów - sposoby zapobiegania, wykrywania oraz informowania, raportowania i korygowania.”
Data składania ofert: 2016-08-22 11:00:00

Zamówienie, którego wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30000 euro.
Śląskie Centrum Przedsiębiorczości
ul. Katowicka 47
41-500 Chorzów
Zamówienie nr: SCP/ZP/383/1-052/2016
Rodzaj zamówienia: Usługi
Okresowe badanie techniczne samochodu osobowego.
Data składania ofert: 2016-08-16 13:00:00

Zamówienie, którego wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30000 euro.
Śląskie Centrum Przedsiębiorczości
ul. Katowicka 47
41-500 Chorzów
Zamówienie nr: SCP/ZP/383/1-051/2016
Rodzaj zamówienia: Usługi
Wykonanie projektu graficznego flagi ŚCP, wydruk i wykonanie 2 szt. flag o wymiarach 1,5 x 3 m
Data składania ofert: 2016-08-16 10:00:00 

Śląskie Centrum Przedsiębiorczości
ul. Katowicka 47; 41-500 Chorzów;
tel.: +48327439160; fax.: +48327439161;
NIP: 954-26-13-270; REGON: 240754902;