logo bip

Czas wygenerowania treści 2020-07-12 15:59:51

Archiwum ogłoszeń

Zamówienie, którego wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 14000 euro.
Śląskie Centrum Przedsiębiorczości
ul. Katowicka 47
41-500 Chorzów
Zamówienie nr: SCP/ZP/331/1-47/2013
Rodzaj zamówienia: Dostawy
Sukcesywna dostawa paliwa: benzyny bezołowiowej Pb-95 - dla pojazdu eksploatowanego przez Śląskie Centrum Przedsiębiorczości.
Data składania ofert: 2013-07-05 12:00:00

Zamówienie, którego wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 14000 euro.
Śląskie Centrum Przedsiębiorczości
ul. Katowicka 47
41-500 Chorzów
Zamówienie nr: SCP/ZP/331/1-35/2013
Rodzaj zamówienia: Dostawy
Sukcesywna dostawa paliwa: benzyny bezołowiowej Pb-95 - dla pojazdu eksploatowanego przez Śląskie Centrum Przedsiębiorczości.
Data składania ofert: 2013-06-17 12:00:00

Zamówienie, którego wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 14000 euro.
Śląskie Centrum Przedsiębiorczości
ul. Katowicka 47
41-500 Chorzów
Zamówienie nr: SCP/ZP/331/1-3/2013
Rodzaj zamówienia: Dostawy
Dostawa artykułów spożywczych, środków czystości i artykułów samochodowych
Data składania ofert: 2013-01-25 23:59:00

Zamówienie, którego wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 14000 euro.
Śląskie Centrum Przedsiębiorczości
ul. Katowicka 47
41-500 Chorzów
Zamówienie nr: SCP/ZP/331/1-4/2013
Rodzaj zamówienia: Usługi
Obsługa bankowa budżetu Śląskiego Centrum Przedsiębiorczości w Chorzowie, przez okres od 01.02.2013 - 31.01.2014 r.
Data składania ofert: 2013-01-23 10:00:00

Przetarg nieograniczony
Śląskie Centrum Przedsiębiorczości
ul. Katowicka 47
41-500 Chorzów
Zamówienie nr: SCP-ZP-1/2013
Rodzaj zamówienia: Usługi
Świadczenie usług pocztowych dla ŚCP w okresie 01.02 ? 31.12.2013
Data składania ofert: 2013-01-24 15:08:00

Przetarg nieograniczony
Śląskie Centrum Przedsiębiorczości
ul. Katowicka 47
41-500 Chorzów
Zamówienie nr: SCP-ZP-2/2012
Rodzaj zamówienia: Usługi
Świadczenie usług pocztowych w okresie 01.02. - 31.12.2013r.
Data składania ofert: 2013-01-10 10:30:00

Zamówienie, którego wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 14000 euro.
Śląskie Centrum Przedsiębiorczości
ul. Katowicka 47
41-500 Chorzów
Zamówienie nr: SCP/ZP/331/1-194/2012
Rodzaj zamówienia: Usługi
Świadczenie usług pocztowych w okresie 01.01. - 31.01.2013r.
Data składania ofert: 2012-12-24 10:30:00

Zamówienie, którego wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 14000 euro.
Śląskie Centrum Przedsiębiorczości
ul. Katowicka 47
41-500 Chorzów
Zamówienie nr: SCP/ZP/331/1-192/2012
Rodzaj zamówienia: Usługi
Świadczenie usług pocztowych w okresie 01.01. - 31.01.2013r.
Data składania ofert: 2012-12-21 12:00:00

Zamówienie, którego wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 14000 euro.
Śląskie Centrum Przedsiębiorczości
ul. Katowicka 47
41-500 Chorzów
Zamówienie nr: SCP/ZP/331/1-188/2012
Rodzaj zamówienia: Usługi
Świadczenie usług pocztowych w okresie 01.01. - 31.01.2013r.
Data składania ofert: 2012-12-20 10:30:00

Przetarg nieograniczony
Śląskie Centrum Przedsiębiorczości
ul. Katowicka 47
41-500 Chorzów
Zamówienie nr: SCP-ZP-1/2012
Rodzaj zamówienia: Usługi
Świadczenie usług w zakresie rezerwacji i sprzedaży biletów lotniczych na trasach zagranicznych oraz miejsc hotelowych na potrzeby służbowych wyjazdów pracowników Śląskiego Centrum Przedsiębiorczości
Data składania ofert: 2012-12-21 10:30:00 

Śląskie Centrum Przedsiębiorczości
ul. Katowicka 47; 41-500 Chorzów;
tel.: +48327439160; fax.: +48327439161;
NIP: 954-26-13-270; REGON: 240754902;