logo bip

Czas wygenerowania treści 2020-07-11 17:08:51

Archiwum ogłoszeń

Zamówienie, którego wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30000 euro.
Śląskie Centrum Przedsiębiorczości
ul. Katowicka 47
41-500 Chorzów
Zamówienie nr: SCP/ZP/383/1-083/2019
Rodzaj zamówienia: Dostawy
Zakup wyposażenia do obsługi sekretariatu w trakcie przyjmowania i organizowania spotkań z beneficjentami oraz ekspertami podczas paneli eksperckich
Data składania ofert: 2019-09-11 12:00:00

Zamówienie, którego wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30000 euro.
Śląskie Centrum Przedsiębiorczości
ul. Katowicka 47
41-500 Chorzów
Zamówienie nr: SCP/ZP/383/1-82/2019
Rodzaj zamówienia: Dostawy
Zakup i dostawa mebli biurowych wraz z transportem oraz ich montażem w siedzibie Zamawiającego.
Data składania ofert: 2019-09-04 14:00:00

Zamówienie, którego wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30000 euro.
Śląskie Centrum Przedsiębiorczości
ul. Katowicka 47
41-500 Chorzów
Zamówienie nr: SCP/ZP/383/1sz-81/2019
Rodzaj zamówienia: Usługi
Organizacja dwóch edycji warsztatów dla łącznie 50 osób
Data składania ofert: 2019-08-27 13:00:00

Zamówienie, którego wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30000 euro.
Śląskie Centrum Przedsiębiorczości
ul. Katowicka 47
41-500 Chorzów
Zamówienie nr: SCP/ZP/383/1sz-80/2019
Rodzaj zamówienia: Usługi
Zorganizowanie i przeprowadzenie 4 edycji jednodniowego szkolenia dla 56 uczestników (łącznie w odniesieniu do wszystkich edycji) z tematu „Ergonomia na stanowisku pracy-profilaktyka zachowań.”
Data składania ofert: 2019-08-27 13:00:00

Zamówienie, którego wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30000 euro.
Śląskie Centrum Przedsiębiorczości
ul. Katowicka 47
41-500 Chorzów
Zamówienie nr: SCP/ZP/383/1-081/2019
Rodzaj zamówienia: Usługi
Zakup ubezpieczenia mienia oraz OC pracodawcy
Data składania ofert: 2019-08-23 09:00:00

Zamówienie, którego wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30000 euro.
Śląskie Centrum Przedsiębiorczości
ul. Katowicka 47
41-500 Chorzów
Zamówienie nr: SCP/ZP/383/1-080/2019
Rodzaj zamówienia: Usługi
Świadczenie 5 usług transportowych
Data składania ofert: 2019-08-22 14:00:00

Zamówienie, którego wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30000 euro.
Śląskie Centrum Przedsiębiorczości
ul. Katowicka 47
41-500 Chorzów
Zamówienie nr: SCP/ZP/383/1-079/2019
Rodzaj zamówienia: Dostawy
Zakup i dostawa wózków platformowych i podnośnikowych w podziale na dwie części.
Data składania ofert: 2019-08-20 15:30:00

Zamówienie, którego wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30000 euro.
Śląskie Centrum Przedsiębiorczości
ul. Katowicka 47
41-500 Chorzów
Zamówienie nr: SCP/ZP/383/1-078/2019
Rodzaj zamówienia: Usługi
Wykonanie kalendarzy
Data składania ofert: 2019-08-22 11:00:00

Zamówienie, którego wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30000 euro.
Śląskie Centrum Przedsiębiorczości
ul. Katowicka 47
41-500 Chorzów
Zamówienie nr: SCP/ZP/383/1-077/2019
Rodzaj zamówienia: Usługi
Okresowe badanie techniczne samochodu osobowego
Data składania ofert: 2019-08-16 09:00:00

Zamówienie, którego wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30000 euro.
Śląskie Centrum Przedsiębiorczości
ul. Katowicka 47
41-500 Chorzów
Zamówienie nr: SCP/ZP/383/1-076/2019
Rodzaj zamówienia: Usługi
Usługa cateringu podczas spotkania informacyjnego i warsztatów - wrzesień 2019 r.
Data składania ofert: 2019-08-19 12:00:00

Zamówienie, którego wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30000 euro.
Śląskie Centrum Przedsiębiorczości
ul. Katowicka 47
41-500 Chorzów
Zamówienie nr: SCP/ZP/383/1sz-79/2019
Rodzaj zamówienia: Usługi
Zorganizowanie i przeprowadzenie 4 edycji jednodniowego szkolenia dla 56 uczestników (łącznie w odniesieniu do wszystkich edycji) z tematu „Ergonomia na stanowisku pracy-profilaktyka zachowań."
Data składania ofert: 2019-08-16 12:00:00

Zamówienie, którego wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30000 euro.
Śląskie Centrum Przedsiębiorczości
ul. Katowicka 47
41-500 Chorzów
Zamówienie nr: SCP/ZP/383/1sz-72/2019
Rodzaj zamówienia: Usługi
Organizacja i przeprowadzenie 5 edycji jednodniowego szkolenia dla 35 uczestników z tematu "Kurs doskanalenia techniki jazdy" w ramach projektu 8.3.2.
Data składania ofert: 2019-07-31 11:00:00

Zamówienie, którego wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30000 euro.
Śląskie Centrum Przedsiębiorczości
ul. Katowicka 47
41-500 Chorzów
Zamówienie nr: SCP/ZP/383/1-075/2019
Rodzaj zamówienia: Dostawy
Zakup i dostawa wiatraków kolumnowych z jonizatorem i elektronicznym nawilżaczem powietrza w ilości 60 sztuk wraz z transportem do siedziby Zamawiającego.
Data składania ofert: 2019-08-01 15:30:00

Zamówienie, którego wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30000 euro.
Śląskie Centrum Przedsiębiorczości
ul. Katowicka 47
41-500 Chorzów
Zamówienie nr: SCP/ZP/383/1-073/2019
Rodzaj zamówienia: Dostawy
Zakup i dostawa komputerów przenośnych na potrzeby Śląskiego Centrum Przedsiębiorczości
Data składania ofert: 2019-08-02 12:00:00

Zamówienie, którego wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30000 euro.
Śląskie Centrum Przedsiębiorczości
ul. Katowicka 47
41-500 Chorzów
Zamówienie nr: SCP/ZP/383/1-074/2019
Rodzaj zamówienia: Usługi
Usługa montażu i zakupu żaluzji pionowych w pomieszczeniach biurowych Śląskiego Centrum Przedsiębiorczości.
Data składania ofert: 2019-07-31 13:00:00 

Śląskie Centrum Przedsiębiorczości
ul. Katowicka 47; 41-500 Chorzów;
tel.: +48327439160; fax.: +48327439161;
NIP: 954-26-13-270; REGON: 240754902;