logo bip

Czas wygenerowania treści 2019-09-21 20:08:55

Informacja o wynikach naboru na wolne stanowiska pracy

Ogłoszenie Nr 84 z dnia 2016-03-17
Śląskie Centrum Przedsiębiorczości
z siedzibą przy ul. Katowickiej 47
41-500  Chorzów
ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze - w Zespole ds. Kontaktów z Mediami liczba etatów: 3/4 etatu
Liczba osób do zatrudnienia: 1

Ogłoszenie Nr OGŁOSZENIE O NABORZE NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE z dnia 2016-03-07
Śląskie Centrum Przedsiębiorczości
z siedzibą przy ul. Katowickiej 47
41-500  Chorzów
ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze - w Wydziale Obsługi Finansowej, liczba etatów: 1 etat
Liczba osób do zatrudnienia: 1

Ogłoszenie Nr 82 z dnia 2015-12-15
Śląskie Centrum Przedsiębiorczości
z siedzibą przy ul. Katowickiej 47
41-500  Chorzów
ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze - w Wydziale Autokontroli i Postępowań Administracyjnych liczba etatów: 1 etat
Liczba osób do zatrudnienia: 1

Ogłoszenie Nr 81 z dnia 2015-12-03
Śląskie Centrum Przedsiębiorczości
z siedzibą przy ul. Katowickiej 47
41-500  Chorzów
ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze - w Wydziale Wyboru i Kontraktacji EFRR liczba etatów: 2 etaty
Liczba osób do zatrudnienia: 2

Ogłoszenie Nr 80 z dnia 2015-11-27
Śląskie Centrum Przedsiębiorczości
z siedzibą przy ul. Katowickiej 47
41-500  Chorzów
ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze - w Wydziale Wyboru i Kontraktacji EFRR liczba etatów: 1 etat
Liczba osób do zatrudnienia: 1

Ogłoszenie Nr 79 z dnia 2015-11-27
Śląskie Centrum Przedsiębiorczości
z siedzibą przy ul. Katowickiej 47
41-500  Chorzów
ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze - w Wydziale Obsługi Finansowej liczba etatów: 1 etat
Liczba osób do zatrudnienia: 1

Ogłoszenie Nr 78 z dnia 2015-11-27
Śląskie Centrum Przedsiębiorczości
z siedzibą przy ul. Katowickiej 47
41-500  Chorzów
ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze - w Wydziale Autokontroli i Postępowań Administracyjnych liczba etatów: 1 etat
Liczba osób do zatrudnienia: 1

Ogłoszenie Nr 77 z dnia 2015-11-27
Śląskie Centrum Przedsiębiorczości
z siedzibą przy ul. Katowickiej 47
41-500  Chorzów
ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze - w Wydziale Rozliczeń liczba etatów: 2 etaty
Liczba osób do zatrudnienia: 2

Ogłoszenie Nr 76 z dnia 2015-11-27
Śląskie Centrum Przedsiębiorczości
z siedzibą przy ul. Katowickiej 47
41-500  Chorzów
ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze w Wydziale Informatyki, Logistyki i Zamówień Publicznych liczba etatów: 1 etat
Liczba osób do zatrudnienia: 1

Ogłoszenie Nr 75 z dnia 2015-09-01
Śląskie Centrum Przedsiębiorczości
z siedzibą przy ul. Katowickiej 47
41-500  Chorzów
ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze - II w Wydziale Informatyki, Logistyki i Zamówień Publicznych liczba etatów: 1 etat
Liczba osób do zatrudnienia: 1

Ogłoszenie Nr 74 z dnia 2015-09-01
Śląskie Centrum Przedsiębiorczości
z siedzibą przy ul. Katowickiej 47
41-500  Chorzów
ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze - I w Wydziale Informatyki, Logistyki i Zamówień Publicznych liczba etatów: 1 etat
Liczba osób do zatrudnienia: 1

Ogłoszenie Nr 73 z dnia 2015-08-21
Śląskie Centrum Przedsiębiorczości
z siedzibą przy ul. Katowickiej 47
41-500  Chorzów
ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze w Wydziale Informatyki, Logistyki i Zamówień Publicznych liczba etatów: 1 etat
Liczba osób do zatrudnienia: 1

Ogłoszenie Nr 72 z dnia 2015-02-25
Śląskie Centrum Przedsiębiorczości
z siedzibą przy ul. Katowickiej 47
41-500  Chorzów
ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze Audytora Wewnętrznego - liczba etatów: 1.
Liczba osób do zatrudnienia: 1

Ogłoszenie Nr 71 z dnia 2014-10-28
Śląskie Centrum Przedsiębiorczości
z siedzibą przy ul. Katowickiej 47
41-500  Chorzów
w Wydziale Wyboru i Kontraktacji EFRR, liczba etatów: 1 etat
Liczba osób do zatrudnienia: 1

Ogłoszenie Nr 70 z dnia 2014-08-25
Śląskie Centrum Przedsiębiorczości
z siedzibą przy ul. Katowickiej 47
41-500  Chorzów
Zastępcy Dyrektora Śląskiego Centrum Przedsiębiorczości
Liczba osób do zatrudnienia: 1 

Śląskie Centrum Przedsiębiorczości
ul. Katowicka 47; 41-500 Chorzów;
tel.: +48327439160; fax.: +48327439161;
NIP: 954-26-13-270; REGON: 240754902;