logo bip

Czas wygenerowania treści 2019-10-20 19:40:03

Archiwum ogłoszeń

Zamówienie, którego wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30000 euro.
Śląskie Centrum Przedsiębiorczości
ul. Katowicka 47
41-500 Chorzów
Zamówienie nr: SCP/ZP/383/1-063/2018
Rodzaj zamówienia: Usługi
Usługa cateringu podczas spotkania warsztatowego w budynku siedziby ŚCP - sierpień 2018 r.
Data składania ofert: 2018-08-01 15:00:00
Data archiwizacji: 2019-01-10 15:15:00

Zamówienie, którego wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30000 euro.
Śląskie Centrum Przedsiębiorczości
ul. Katowicka 47
41-500 Chorzów
Zamówienie nr: SCP/ZP/383/1-062/2018
Rodzaj zamówienia: Usługi
Sporządzenie specjalistycznej opinii dotyczącej ustalenia wartości rynkowej nabytych w ramach projektu urządzeń.
Data składania ofert: 2018-07-30 13:00:00
Data archiwizacji: 2019-01-10 15:16:00

Zamówienie, którego wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30000 euro.
Śląskie Centrum Przedsiębiorczości
ul. Katowicka 47
41-500 Chorzów
Zamówienie nr: SCP/ZP/383/1-061/2018
Rodzaj zamówienia: Dostawy
Zakup ekspresu do kawy wraz z dostawą w ilości sztuk 1.
Data składania ofert: 2018-07-26 11:00:00
Data archiwizacji: 2019-01-10 15:16:00

Zamówienie, którego wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30000 euro.
Śląskie Centrum Przedsiębiorczości
ul. Katowicka 47
41-500 Chorzów
Zamówienie nr: SCP/ZP/383/1-060/2018
Rodzaj zamówienia: Usługi
Przeglądy techniczne oraz sukcesywna naprawa samochodu służbowego marki Opel Astra na potrzeby Śląskiego Centrum Przedsiębiorczości w 2018 r.
Data składania ofert: 2018-07-26 12:00:00
Data archiwizacji: 2019-01-10 15:16:00

Zamówienie, którego wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30000 euro.
Śląskie Centrum Przedsiębiorczości
ul. Katowicka 47
41-500 Chorzów
Zamówienie nr: SCP/ZP/383/1-059/2018
Rodzaj zamówienia: Usługi
Sporządzenie ekspertyzy weryfikującej przedmiot i podmiot wydający opinię o innowacyjności projektu.
Data składania ofert: 2018-07-24 13:00:00
Data archiwizacji: 2019-01-10 15:17:00

Zamówienie, którego wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30000 euro.
Śląskie Centrum Przedsiębiorczości
ul. Katowicka 47
41-500 Chorzów
Zamówienie nr: SCP/ZP/383/1-058/2018
Rodzaj zamówienia: Dostawy
Zakup materiałów eksploatacyjnych do drukarek oraz ksera
Data składania ofert: 2018-07-20 11:00:00
Data archiwizacji: 2019-01-10 15:17:00

Zamówienie, którego wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30000 euro.
Śląskie Centrum Przedsiębiorczości
ul. Katowicka 47
41-500 Chorzów
Zamówienie nr: SCP/ZP/383/1-057/2018
Rodzaj zamówienia: Usługi
Zakup usług telefonii komórkowej na okres 24 miesięcy dla 10 numerów.
Data składania ofert: 2018-07-19 14:00:00
Data archiwizacji: 2019-01-10 15:17:00

Zamówienie, którego wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30000 euro.
Śląskie Centrum Przedsiębiorczości
ul. Katowicka 47
41-500 Chorzów
Zamówienie nr: SCP/ZP/383/1-054/2018
Rodzaj zamówienia: Usługi
Usługa cateringu podczas spotkań informacyjnych - lipiec 2018 r.
Data składania ofert: 2018-07-11 08:00:00
Data archiwizacji: 2019-01-10 15:17:00

Zamówienie, którego wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30000 euro.
Śląskie Centrum Przedsiębiorczości
ul. Katowicka 47
41-500 Chorzów
Zamówienie nr: SCP/ZP/383/1-053/2018
Rodzaj zamówienia: Dostawy
Przedłużenie lub zakup licencji oprogramowania antywirusowego oraz zakup nowych licencji oprogramowania antywirusowego dla urządzeń mobilnych.
Data składania ofert: 2018-07-13 13:00:00
Data archiwizacji: 2019-01-10 15:18:00

Zamówienie, którego wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30000 euro.
Śląskie Centrum Przedsiębiorczości
ul. Katowicka 47
41-500 Chorzów
Zamówienie nr: SCP/ZP/383/1-052/2018
Rodzaj zamówienia: Usługi
Usługa wydruku 4 numerów poradnika przedsiębiorcy w ilości łącznie 4000 egzemplarzy oraz opracowanie dziennikarskie, redakcyjne, graficzne, wykonanie składu komputerowego, dostawa oraz e-publikacja czterech wydań biuletynu opartych o wersję do druku.
Data składania ofert: 2018-07-02 10:00:00
Data archiwizacji: 2019-01-10 15:18:00

Zamówienie, którego wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30000 euro.
Śląskie Centrum Przedsiębiorczości
ul. Katowicka 47
41-500 Chorzów
Zamówienie nr: SCP/ZP/383/1-051/2018
Rodzaj zamówienia: Dostawy
Zakup wraz z dostawą teczek formatu A4
Data składania ofert: 2018-06-29 13:00:00
Data archiwizacji: 2019-01-10 15:18:00

Zamówienie, którego wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30000 euro.
Śląskie Centrum Przedsiębiorczości
ul. Katowicka 47
41-500 Chorzów
Zamówienie nr: SCP/ZP/383/1-048/2018
Rodzaj zamówienia: Dostawy
Zakup sprzętu komputerowego na potrzeby Śląskiego Centrum Przedsiębiorczości.
Data składania ofert: 2018-06-27 23:59:59
Data archiwizacji: 2019-01-10 15:18:00

Zamówienie, którego wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30000 euro.
Śląskie Centrum Przedsiębiorczości
ul. Katowicka 47
41-500 Chorzów
Zamówienie nr: SCP/ZP/383/1-047/2018
Rodzaj zamówienia: Usługi
Usługa emisji programów informacyjnych.
Data składania ofert: 2018-06-26 13:00:00
Data archiwizacji: 2019-01-10 15:18:00

Zamówienie, którego wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30000 euro.
Śląskie Centrum Przedsiębiorczości
ul. Katowicka 47
41-500 Chorzów
Zamówienie nr: SCP/ZP/383/1-046/2018
Rodzaj zamówienia: Dostawy
Zakup przystawek smart TV do telewizorów na potrzeby Śląskiego Centrum Przedsiębiorczości.
Data składania ofert: 2018-06-21 13:00:00
Data archiwizacji: 2019-01-10 15:18:00

Zamówienie, którego wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30000 euro.
Śląskie Centrum Przedsiębiorczości
ul. Katowicka 47
41-500 Chorzów
Zamówienie nr: SCP/ZP/383/1-045/2018
Rodzaj zamówienia: Usługi
Produkcja spotu o długości 30 sekund, reklamującego konkursy przeprowadzane przez ŚCP.
Data składania ofert: 2018-06-21 09:00:00
Data archiwizacji: 2019-01-10 15:19:00 

Śląskie Centrum Przedsiębiorczości
ul. Katowicka 47; 41-500 Chorzów;
tel.: +48327439160; fax.: +48327439161;
NIP: 954-26-13-270; REGON: 240754902;