logo bip

Czas wygenerowania treści 2020-09-21 12:52:19

Archiwum ogłoszeń

Zamówienie, którego wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30000 euro.
Śląskie Centrum Przedsiębiorczości
ul. Katowicka 47
41-500 Chorzów
Zamówienie nr: SCP/ZP/383/1sz-71/2019
Rodzaj zamówienia: Usługi
Organizacja szkolenia pracowniczego dla 28 os. nt. „Analiza finansowa i ekonomiczna projektów inwestycyjnych.”
Data składania ofert: 2019-07-30 14:00:00

Zamówienie, którego wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30000 euro.
Śląskie Centrum Przedsiębiorczości
ul. Katowicka 47
41-500 Chorzów
Zamówienie nr: SCP/ZP/383/1-072/2019
Rodzaj zamówienia: Dostawy
Zakup telefonów bezprzewodowych.
Data składania ofert: 2019-07-30 11:00:00

Zamówienie, którego wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30000 euro.
Śląskie Centrum Przedsiębiorczości
ul. Katowicka 47
41-500 Chorzów
Zamówienie nr: SCP/ZP/383/1sz-69/2019
Rodzaj zamówienia: Usługi
Usługa polegająca na zorganizowaniu i przeprowadzeniu 4 edycji jednodniowego szkolenia dla 56 uczestników (łącznie w odniesieniu do wszystkich edycji) z tematu „Ergonomia na stanowisku pracy-profilaktyka zachowań.”
Data składania ofert: 2019-07-25 11:00:00

Zamówienie, którego wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30000 euro.
Śląskie Centrum Przedsiębiorczości
ul. Katowicka 47
41-500 Chorzów
Zamówienie nr: SCP/ZP/383/1-071/2019
Rodzaj zamówienia: Dostawy
Zakup i dostawa wózków platformowych i podnośnikowych w podziale na dwie części.
Data składania ofert: 2019-07-25 15:30:00

Zamówienie, którego wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30000 euro.
Śląskie Centrum Przedsiębiorczości
ul. Katowicka 47
41-500 Chorzów
Zamówienie nr: SCP/ZP/383/1-070/2019
Rodzaj zamówienia: Usługi
Sporządzenie specjalistycznej opinii dotyczącej ustalenia wartości rynkowej nabytych w ramach projektu wartości niematerialnej i prawnej
Data składania ofert: 2019-07-23 15:00:00

Zamówienie, którego wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30000 euro.
Śląskie Centrum Przedsiębiorczości
ul. Katowicka 47
41-500 Chorzów
Zamówienie nr: SCP/ZP/383/1sz- 68/2019
Rodzaj zamówienia: Usługi
Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na zorganizowaniu i przeprowadzeniu 5 edycji jednodniowego szkolenia dla 35 uczestników (łącznie w odniesieniu do wszystkich edycji) z tematu „Kurs doskonalenia techniki jazdy.”
Data składania ofert: 2019-07-22 12:00:00

Zamówienie, którego wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30000 euro.
Śląskie Centrum Przedsiębiorczości
ul. Katowicka 47
41-500 Chorzów
Zamówienie nr: SCP/ZP/383/1-069/2019
Rodzaj zamówienia: Dostawy
Przedłużenie lub zakup licencji oprogramowania antywirusowego z firewall dla komputerów stacjonarnych i urządzeń mobilnych.
Data składania ofert: 2019-07-18 12:00:00

Zamówienie, którego wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30000 euro.
Śląskie Centrum Przedsiębiorczości
ul. Katowicka 47
41-500 Chorzów
Zamówienie nr: SCP/ZP/383/1-068/2019
Rodzaj zamówienia: Usługi
Usługa cateringu podczas spotkań informacyjnych i warsztatów - lipiec/sierpień 2019 r.
Data składania ofert: 2019-06-28 08:00:00

Zamówienie, którego wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30000 euro.
Śląskie Centrum Przedsiębiorczości
ul. Katowicka 47
41-500 Chorzów
Zamówienie nr: SCP/ZP/383/1-067/2019
Rodzaj zamówienia: Usługi
Usługa emisji programów informacyjnych.
Data składania ofert: 2019-06-28 09:00:00

Zamówienie, którego wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30000 euro.
Śląskie Centrum Przedsiębiorczości
ul. Katowicka 47
41-500 Chorzów
Zamówienie nr: SCP/ZP/383/1-066/2019
Rodzaj zamówienia: Dostawy
Zakup i dostawa sprzętu oraz akcesoriów komputerowych na potrzeby Śląskiego Centrum Przedsiębiorczości w podziale na dwie części.
Data składania ofert: 2019-07-01 12:00:00

Zamówienie, którego wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30000 euro.
Śląskie Centrum Przedsiębiorczości
ul. Katowicka 47
41-500 Chorzów
Zamówienie nr: SCP/ZP/383/1-065/2019
Rodzaj zamówienia: Dostawy
Zakup 10 szt. teczek do podpisu na potrzeby Śląskiego Centrum Przedsiębiorczości.
Data składania ofert: 2019-06-24 13:00:00

Zamówienie, którego wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30000 euro.
Śląskie Centrum Przedsiębiorczości
ul. Katowicka 47
41-500 Chorzów
Zamówienie nr: SCP/ZP/383/1-064/2019
Rodzaj zamówienia: Dostawy
Zakup i dostawa drabin dwustopniowych (15 sztuk) wraz z transportem do siedziby Zamawiającego.
Data składania ofert: 2019-06-24 15:30:00

Zamówienie, którego wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30000 euro.
Śląskie Centrum Przedsiębiorczości
ul. Katowicka 47
41-500 Chorzów
Zamówienie nr: SCP/ZP/383/1-062/2019
Rodzaj zamówienia: Dostawy
Zakup ekspresu do kawy wraz z dostawą do siedziby ŚCP -ilość 1 sztuka.
Data składania ofert: 2019-06-18 11:00:00

Zamówienie, którego wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30000 euro.
Śląskie Centrum Przedsiębiorczości
ul. Katowicka 47
41-500 Chorzów
Zamówienie nr: SCP/ZP/383/1-061/2019
Rodzaj zamówienia: Usługi
Przeprowadzenie kampanii promującej konkursy ŚCP w formie spotów wraz z ich emisją na antenie rozgłośni radiowej, obejmującej zasięgiem miasto Częstochowa.
Data składania ofert: 2019-06-18 10:00:00

Zamówienie, którego wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30000 euro.
Śląskie Centrum Przedsiębiorczości
ul. Katowicka 47
41-500 Chorzów
Zamówienie nr: SCP/ZP/383/1-059/2019
Rodzaj zamówienia: Dostawy
Zakup i dostawa wózków platformowych i podnośnikowych w podziale na dwie części.
Data składania ofert: 2019-06-26 15:30:00 

Śląskie Centrum Przedsiębiorczości
ul. Katowicka 47; 41-500 Chorzów;
tel.: +48327439160; fax.: +48327439161;
NIP: 954-26-13-270; REGON: 240754902;