logo bip

Czas wygenerowania treści 2020-07-11 15:13:22

Archiwum ogłoszeń

Zamówienie, którego wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30000 euro.
Śląskie Centrum Przedsiębiorczości
ul. Katowicka 47
41-500 Chorzów
Zamówienie nr: SCP/ZP/383/1-058/2019
Rodzaj zamówienia: Usługi
Publikacje związane z promocją ŚCP w codziennej prasie regionalnej
Data składania ofert: 2019-06-17 10:00:00

Zamówienie, którego wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30000 euro.
Śląskie Centrum Przedsiębiorczości
ul. Katowicka 47
41-500 Chorzów
Zamówienie nr: SCP/ZP/383/1-057/2019
Rodzaj zamówienia: Dostawy
Zakup materiałów eksploatacyjnych do drukarek i ksera.
Data składania ofert: 2019-06-17 12:00:00

Zamówienie, którego wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30000 euro.
Śląskie Centrum Przedsiębiorczości
ul. Katowicka 47
41-500 Chorzów
Zamówienie nr: SCP/ZP/383/1-056/2019
Rodzaj zamówienia: Usługi
Przeprowadzenie kampanii radiowej promującej konkursy ŚCP w podziale na 3 części.
Data składania ofert: 2019-06-07 10:00:00

Zamówienie, którego wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30000 euro.
Śląskie Centrum Przedsiębiorczości
ul. Katowicka 47
41-500 Chorzów
Zamówienie nr: SCP/ZP/383/1-055/2019
Rodzaj zamówienia: Dostawy
Zakup czterech telefonów komórkowych na potrzeby ŚCP
Data składania ofert: 2019-06-10 11:00:00

Zamówienie, którego wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30000 euro.
Śląskie Centrum Przedsiębiorczości
ul. Katowicka 47
41-500 Chorzów
Zamówienie nr: SCP/ZP/383/1-054/2019
Rodzaj zamówienia: Usługi
Usługa cateringu podczas spotkań informacyjnych i warsztatu - czerwiec/lipiec 2019 r.
Data składania ofert: 2019-05-28 08:00:00

Zamówienie, którego wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30000 euro.
Śląskie Centrum Przedsiębiorczości
ul. Katowicka 47
41-500 Chorzów
Zamówienie nr: SCP/ZP/383/1-053/2019
Rodzaj zamówienia: Dostawy
Zakup i dostawa podstawki z uchwytem do przepisywania dokumentów w ilości 33 sztuk wraz z transportem do siedziby Zamawiającego.
Data składania ofert: 2019-05-28 10:00:00

Zamówienie, którego wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30000 euro.
Śląskie Centrum Przedsiębiorczości
ul. Katowicka 47
41-500 Chorzów
Zamówienie nr: SCP/ZP/383/1-052/2019
Rodzaj zamówienia: Usługi
Sporządzenie specjalistycznej opinii dotyczącej ustalenia wartości rynkowej nabytych w ramach projektu wartości niematerialnej i prawnej
Data składania ofert: 2019-05-28 14:00:00

Zamówienie, którego wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30000 euro.
Śląskie Centrum Przedsiębiorczości
ul. Katowicka 47
41-500 Chorzów
Zamówienie nr: SCP/ZP/383/1-051/2019
Rodzaj zamówienia: Dostawy
Zakup i dostawa środków czyszczących do ekspresów ciśnieniowych, będących na wyposażeniu Śląskiego Centrum Przedsiębiorczości.
Data składania ofert: 2019-05-27 13:00:00

Zamówienie, którego wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30000 euro.
Śląskie Centrum Przedsiębiorczości
ul. Katowicka 47
41-500 Chorzów
Zamówienie nr: SCP/ZP/383/1-050/2019
Rodzaj zamówienia: Usługi
Zakup/odnowienie certyfikatu kwalifikowalnego
Data składania ofert: 2019-05-23 11:00:00

Zamówienie, którego wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30000 euro.
Śląskie Centrum Przedsiębiorczości
ul. Katowicka 47
41-500 Chorzów
Zamówienie nr: SCP/ZP/383/1-049/2019
Rodzaj zamówienia: Dostawy
Usługa montażu i zakupu żaluzji pionowych w pomieszczeniach biurowych Śląskiego Centrum Przedsiębiorczości.
Data składania ofert: 2019-05-20 13:00:00

Zamówienie, którego wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30000 euro.
Śląskie Centrum Przedsiębiorczości
ul. Katowicka 47
41-500 Chorzów
Zamówienie nr: SCP/ZP/383/1-048/2019
Rodzaj zamówienia: Dostawy
Zakup materiałów oraz sprzętu biurowego na potrzeby Śląskiego Centrum Przedsiębiorczości.
Data składania ofert: 2019-05-20 11:00:00

Zamówienie, którego wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30000 euro.
Śląskie Centrum Przedsiębiorczości
ul. Katowicka 47
41-500 Chorzów
Zamówienie nr: SCP/ZP/383/1-047/2019
Rodzaj zamówienia: Dostawy
Zakup i dostawa wiatraków kolumnowych z jonizatorem i elektronicznym nawilżaczem powietrza w ilości 60 sztuk wraz z transportem do siedziby Zamawiającego.
Data składania ofert: 2019-05-17 15:30:00

Zamówienie, którego wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30000 euro.
Śląskie Centrum Przedsiębiorczości
ul. Katowicka 47
41-500 Chorzów
Zamówienie nr: SCP/ZP/383/1-046/2019
Rodzaj zamówienia: Dostawy
Zakup i dostawa drabin dwustopniowych (15 sztuk) wraz z transportem do siedziby Zamawiającego.
Data składania ofert: 2019-05-17 15:30:00

Zamówienie, którego wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30000 euro.
Śląskie Centrum Przedsiębiorczości
ul. Katowicka 47
41-500 Chorzów
Zamówienie nr: SCP/ZP/383/1-045/2019
Rodzaj zamówienia: Dostawy
Zakup lodówki na potrzeby Śląskiego Centrum Przedsiębiorczości
Data składania ofert: 2019-05-17 11:00:00

Zamówienie, którego wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30000 euro.
Śląskie Centrum Przedsiębiorczości
ul. Katowicka 47
41-500 Chorzów
Zamówienie nr: SCP/ZP/383/1-044/2019
Rodzaj zamówienia: Dostawy
Zakup i dostawa podstawki z uchwytem do przepisywania dokumentów w ilości 33 sztuk wraz z transportem do siedziby Zamawiającego.
Data składania ofert: 2019-05-16 10:00:00 

Śląskie Centrum Przedsiębiorczości
ul. Katowicka 47; 41-500 Chorzów;
tel.: +48327439160; fax.: +48327439161;
NIP: 954-26-13-270; REGON: 240754902;