logo bip

Czas wygenerowania treści 2019-11-15 17:44:29

Archiwum ogłoszeń

Zamówienie, którego wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30000 euro.
Śląskie Centrum Przedsiębiorczości
ul. Katowicka 47
41-500 Chorzów
Zamówienie nr: SCP/ZP/383/1sz-3/2018
Rodzaj zamówienia: Usługi
Przeprowadzenie szkolenia pracowniczego dla 12 os. nt. ”Dyrektywa maszynowa 2006/42/WE.”
Data składania ofert: 2018-01-25 12:00:00
Data archiwizacji: 2019-01-10 15:27:00

Zamówienie, którego wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30000 euro.
Śląskie Centrum Przedsiębiorczości
ul. Katowicka 47
41-500 Chorzów
Zamówienie nr: SCP/ZP/383/1-004/2018
Rodzaj zamówienia: Dostawy
Sukcesywna dostawa artykułów spożywczych, przemysłowych oraz środków czystości, podzielonych na pakiety, których wartość nie przekracza kwoty 30 000 euro (wyłączone ze stosowania przepisów ustawy Prawo Zamówień Publicznych art.4 ust.8).
Data składania ofert: 2018-01-17 11:00:00
Data archiwizacji: 2019-01-10 15:27:00

Zamówienie, którego wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30000 euro.
Śląskie Centrum Przedsiębiorczości
ul. Katowicka 47
41-500 Chorzów
Zamówienie nr: SCP/ZP/383/1-003/2018
Rodzaj zamówienia: Usługi
Sukcesywny zakup pieczątek na potrzeby Śląskiego Centrum Przedsiębiorczości.
Data składania ofert: 2018-01-16 14:00:00
Data archiwizacji: 2019-01-10 15:27:00

Zamówienie, którego wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30000 euro.
Śląskie Centrum Przedsiębiorczości
ul. Katowicka 47
41-500 Chorzów
Zamówienie nr: SCP/ZP/383/1-002/2018
Rodzaj zamówienia: Usługi
Usługa cateringu podczas spotkania warsztatowego w budynku siedziby ŚCP - styczeń 2018 r.
Data składania ofert: 2018-01-10 08:00:00
Data archiwizacji: 2019-01-10 15:27:00

Zamówienie, którego wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30000 euro.
Śląskie Centrum Przedsiębiorczości
ul. Katowicka 47
41-500 Chorzów
Zamówienie nr: SCP/ZP/383/1-001/2018
Rodzaj zamówienia: Usługi
Świadczenie usług w zakresie mycia pojazdów służbowych użytkowanych przez Śląskie Centrum Przedsiębiorczości.
Data składania ofert: 2018-01-11 11:00:00
Data archiwizacji: 2019-01-10 15:28:00

Zamówienie, którego wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30000 euro.
Śląskie Centrum Przedsiębiorczości
ul. Katowicka 47
41-500 Chorzów
Zamówienie nr: SCP/ZP/383/1-106/2017
Rodzaj zamówienia: Usługi
Nadzór autorski LSI wraz z serwisem aplikacji pt. System do składania wniosków o dofinansowanie realizacji projektów w ramach działania 1.2.1, 1.2.2, 1.2.3, 1.2.4, 3.1.1, 3.2.1.
Data składania ofert: 2018-01-04 14:14:00

Zamówienie, którego wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30000 euro.
Śląskie Centrum Przedsiębiorczości
ul. Katowicka 47
41-500 Chorzów
Zamówienie nr: SCP/ZP/383/1-105/2017
Rodzaj zamówienia: Usługi
Zakup dostępu do programu informacji prawnej na okres 12 miesięcy.
Data składania ofert: 2017-12-19 13:00:00

Zamówienie, którego wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30000 euro.
Śląskie Centrum Przedsiębiorczości
ul. Katowicka 47
41-500 Chorzów
Zamówienie nr: SCP/ZP/383/1-104/2017
Rodzaj zamówienia: Usługi
Usługa serwisu i nadzoru autorskiego oprogramowania, wchodzącego w skład pakietu RATUSZ.
Data składania ofert: 2017-12-15 10:00:00

Zamówienie, którego wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30000 euro.
Śląskie Centrum Przedsiębiorczości
ul. Katowicka 47
41-500 Chorzów
Zamówienie nr: SCP/ZP/383/1-103/2017
Rodzaj zamówienia: Usługi
Świadczenie usług pocztowych
Data składania ofert: 2017-12-15 14:00:00

Zamówienie, którego wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30000 euro.
Śląskie Centrum Przedsiębiorczości
ul. Katowicka 47
41-500 Chorzów
Zamówienie nr: SCP/ZP/383/1-101/2017
Rodzaj zamówienia: Usługi
Dostawa 150 szt. kartek świątecznych na Boże Narodzenie i 150 szt. kartek świątecznych na Wielkanoc do siedziby Zamawiającego.
Data składania ofert: 2017-12-12 08:00:00

Zamówienie, którego wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30000 euro.
Śląskie Centrum Przedsiębiorczości
ul. Katowicka 47
41-500 Chorzów
Zamówienie nr: SCP/ZP/383/1-102/2017
Rodzaj zamówienia: Usługi
Wykonanie wizytówek na potrzeby Śląskiego Centrum Przedsiębiorczości.
Data składania ofert: 2017-12-12 13:00:00

Zamówienie, którego wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30000 euro.
Śląskie Centrum Przedsiębiorczości
ul. Katowicka 47
41-500 Chorzów
Zamówienie nr: SCP/ZP/383/1-100/2017
Rodzaj zamówienia: Dostawy
Zakup listew instalacyjnych i kołków montażowych dla Śląskiego Centrum Przedsiębiorczości.
Data składania ofert: 2017-12-12 13:00:00

Zamówienie, którego wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30000 euro.
Śląskie Centrum Przedsiębiorczości
ul. Katowicka 47
41-500 Chorzów
Zamówienie nr: SCP/ZP/383/1-097/2017
Rodzaj zamówienia: Usługi
Przeprowadzenie kampanii w formie 2 audycji i spotów, wraz z emisją na antenie rozgłośni radiowej o zasięgu umożliwiającym objęcie całego województwa śląskiego.
Data składania ofert: 2017-12-08 09:00:00

Zamówienie, którego wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30000 euro.
Śląskie Centrum Przedsiębiorczości
ul. Katowicka 47
41-500 Chorzów
Zamówienie nr: SCP/ZP/383/1-096/2017
Rodzaj zamówienia: Dostawy
Dostawa 300 szt. ładowarek samochodowych z nadrukiem.
Data składania ofert: 2017-12-08 09:00:00

Zamówienie, którego wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30000 euro.
Śląskie Centrum Przedsiębiorczości
ul. Katowicka 47
41-500 Chorzów
Zamówienie nr: SCP/ZP/383/1-095/2017
Rodzaj zamówienia: Usługi
Zakup/odnowienie certyfikatów kwalifikowalnych
Data składania ofert: 2017-12-08 14:00:00 

Śląskie Centrum Przedsiębiorczości
ul. Katowicka 47; 41-500 Chorzów;
tel.: +48327439160; fax.: +48327439161;
NIP: 954-26-13-270; REGON: 240754902;