logo bip

Czas wygenerowania treści 2020-08-11 02:34:14

Archiwum ogłoszeń

Zamówienie, którego wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30000 euro.
Śląskie Centrum Przedsiębiorczości
ul. Katowicka 47
41-500 Chorzów
Zamówienie nr: SCP/ZP/383/1-016/2019
Rodzaj zamówienia: Usługi
Publikacje związane z promocją ŚCP w prasie branżowej.
Data składania ofert: 2019-02-15 10:00:00

Zamówienie, którego wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30000 euro.
Śląskie Centrum Przedsiębiorczości
ul. Katowicka 47
41-500 Chorzów
Zamówienie nr: SCP/ZP/383/1-015/2019
Rodzaj zamówienia: Usługi
Zaprojektowanie i wykonanie 3 sztuk flag o wymiarach 1,5 x 3 m przed siedzibę ŚCP
Data składania ofert: 2019-02-11 10:00:00

Zamówienie, którego wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30000 euro.
Śląskie Centrum Przedsiębiorczości
ul. Katowicka 47
41-500 Chorzów
Zamówienie nr: SCP/ZP/383/1-014/2019
Rodzaj zamówienia: Dostawy
Zakup telefonów bezprzewodowych
Data składania ofert: 2019-02-11 11:00:00

Zamówienie, którego wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30000 euro.
Śląskie Centrum Przedsiębiorczości
ul. Katowicka 47
41-500 Chorzów
Zamówienie nr: SCP/ZP/383/1-008/2019
Rodzaj zamówienia: Usługi
Przeprowadzenie szkolenia pracowniczego dla 11 os. nt. ”Podstawy naliczania wynagrodzeń.”
Data składania ofert: 2019-02-08 11:00:00

Zamówienie, którego wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30000 euro.
Śląskie Centrum Przedsiębiorczości
ul. Katowicka 47
41-500 Chorzów
Zamówienie nr: SCP/ZP/383/1-013/2019
Rodzaj zamówienia: Usługi
Zakup materiałów eksploatacyjnych do drukarek
Data składania ofert: 2019-02-07 10:57:00

Zamówienie, którego wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30000 euro.
Śląskie Centrum Przedsiębiorczości
ul. Katowicka 47
41-500 Chorzów
Zamówienie nr: SCP/ZP/383/1-012/2019
Rodzaj zamówienia: Dostawy
Sukcesywna dostawa artykułów spożywczych na potrzeby ŚCP.
Data składania ofert: 2019-02-08 13:00:00

Zamówienie, którego wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30000 euro.
Śląskie Centrum Przedsiębiorczości
ul. Katowicka 47
41-500 Chorzów
Zamówienie nr: SCP/ZP/383/1-011/2019
Rodzaj zamówienia: Usługi
Sukcesywna naprawa sprzętu w posiadaniu ŚCP w 2019 roku
Data składania ofert: 2019-02-05 10:00:00

Zamówienie, którego wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30000 euro.
Śląskie Centrum Przedsiębiorczości
ul. Katowicka 47
41-500 Chorzów
Zamówienie nr: SCP/ZP/383/1-009/2019
Rodzaj zamówienia: Usługi
Usługa cateringu podczas spotkań informacyjnych i warsztatów - luty/marzec 2019 r.
Data składania ofert: 2019-01-30 08:00:00

Zamówienie, którego wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30000 euro.
Śląskie Centrum Przedsiębiorczości
ul. Katowicka 47
41-500 Chorzów
Zamówienie nr: SCP/ZP/383/1-010/2019
Rodzaj zamówienia: Usługi
Publikacje związane z promocją ŚCP w dzienniku o zasięgu regionalnym
Data składania ofert: 2019-01-30 08:00:00

Zamówienie, którego wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30000 euro.
Śląskie Centrum Przedsiębiorczości
ul. Katowicka 47
41-500 Chorzów
Zamówienie nr: SCP/ZP/383/1-007/2019
Rodzaj zamówienia: Dostawy
Sukcesywna dostawa artykułów spożywczych na potrzeby ŚCP.
Data składania ofert: 2019-01-29 13:00:00

Zamówienie, którego wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30000 euro.
Śląskie Centrum Przedsiębiorczości
ul. Katowicka 47
41-500 Chorzów
Zamówienie nr: SCP/ZP/383/1-006/2019
Rodzaj zamówienia: Dostawy
Sukcesywna dostawa artykułów przemysłowych oraz środków czystości.
Data składania ofert: 2019-01-25 13:00:00

Zamówienie, którego wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30000 euro.
Śląskie Centrum Przedsiębiorczości
ul. Katowicka 47
41-500 Chorzów
Zamówienie nr: SCP/ZP/383/1-005/2019
Rodzaj zamówienia: Usługi
Przedłuzenie abonamentu na domenę www.scp-slask.pl na okres 12 miesięcy
Data składania ofert: 2019-01-23 13:00:00

Zamówienie, którego wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30000 euro.
Śląskie Centrum Przedsiębiorczości
ul. Katowicka 47
41-500 Chorzów
Zamówienie nr: SCP/ZP/383/1-004/2019
Rodzaj zamówienia: Usługi
Zakup/odnowienie certyfikatu kwalifikowalnego ? szt 1. na okres 1 roku
Data składania ofert: 2019-01-21 10:00:00

Zamówienie, którego wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30000 euro.
Śląskie Centrum Przedsiębiorczości
ul. Katowicka 47
41-500 Chorzów
Zamówienie nr: SCP/ZP/383/1-003/2019
Rodzaj zamówienia: Usługi
Świadczenie usług w zakresie mycia pojazdów służbowych użytkowanych przez Śląskie Centrum Przedsiębiorczości.
Data składania ofert: 2019-01-21 11:00:00

Zamówienie, którego wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30000 euro.
Śląskie Centrum Przedsiębiorczości
ul. Katowicka 47
41-500 Chorzów
Zamówienie nr: SCP/ZP/383/1-002/2019
Rodzaj zamówienia: Usługi
Sporządzenie specjalistycznej opinii dotyczącej ustalenia wartości rynkowej nabytych w ramach projektu urządzeń.
Data składania ofert: 2019-01-17 12:00:00 

Śląskie Centrum Przedsiębiorczości
ul. Katowicka 47; 41-500 Chorzów;
tel.: +48327439160; fax.: +48327439161;
NIP: 954-26-13-270; REGON: 240754902;