logo bip

Czas wygenerowania treści 2020-06-07 02:00:24

Oświadczenie o dostępności


Dodanie nowej pozycji do tablicy
Data i czas operacji: 2012-01-20 15:49:40
Opis zmian dokumentu:
Wprowadzenie dokumentu do bazy podczas migracji danych z starego oprogramowania BIP do nowego
Wprowadzający informację: Starszy specjalista ds. organizacyjnych - informatyk Jacek Maciejewski
Odpowiedzialny merytorycznie: Paweł PIKOŃ Dyrektor Śląskiego Centrum Przedsiębiorczości


 

Śląskie Centrum Przedsiębiorczości
ul. Katowicka 47; 41-500 Chorzów;
tel.: +48327439160; fax.: +48327439161;
NIP: 954-26-13-270; REGON: 240754902;