logo bip

Czas wygenerowania treści 2020-04-10 05:21:25

Zarządzenie nr SCP.ZD.0131-13/17 Dyrektora Śląskiego Centrum Przedsiębiorczości z dnia 20 kwietnia 2017 roku

Nr.: 13
Data: 2017-04-20

w sprawie powierzenia wykonywania czynności związanych z przygotowywaniem i przeprowadzeniem postępowań o udzielenie zamówienia publicznego o wartości szacunkowej nieprzekraczającej równowartości 30.000 Euro oraz innych postępowań, o których mowa w art. 4 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych


plik do pobrania 1493017726.pdf [397 kB]
Informacje o dokumencieWprowadzenie: Starszy specjalista - informatyk Damian Bałaga 2017-04-24 09:08:46
Odpowiedzialny merytorycznie: Bartosz Rozpondek p.o. Dyrektora Śląskiego Centrum Przedsiębiorczości
Dokument podpisano: 2017-04-20 09:08:00
[+] Rejestr zmian dokumentu

 

Śląskie Centrum Przedsiębiorczości
ul. Katowicka 47; 41-500 Chorzów;
tel.: +48327439160; fax.: +48327439161;
NIP: 954-26-13-270; REGON: 240754902;