logo bip

Czas wygenerowania treści 2020-04-10 03:56:23

Zarządzenie nr SCP.ZD.010-7/18 Dyrektora Śląskiego Centrum Przedsiębiorczości z dnia 14 lutego 2018 roku

Nr.: 7
Data: 2018-02-14

w sprawie powołania w Śląskim Centrum Przedsiębiorczości Zespołu ds. opracowania, przygotowania, sporządzenia i koordynowania projektu i wniosku o dofinansowanie w ramach RPO WSL 2014-2020 OŚ Priorytetowa VII Regionalne kadry gospodarki opartej na wiedzy, poddziałanie 8.3.2. typ projektu 5.


plik do pobrania 1518691036.pdf [209 kB]
Informacje o dokumencieWprowadzenie: Inspektor - informatyk Grzegorz Gacek 2018-02-15 11:37:16
Odpowiedzialny merytorycznie: Bartosz ROZPONDEK Zastępca Dyrektora
Dokument podpisano: 2018-02-14 11:36:00
[+] Rejestr zmian dokumentu

 

Śląskie Centrum Przedsiębiorczości
ul. Katowicka 47; 41-500 Chorzów;
tel.: +48327439160; fax.: +48327439161;
NIP: 954-26-13-270; REGON: 240754902;