logo bip

Czas wygenerowania treści 2019-08-22 16:09:36

Zarządzenie nr SCP.ZD.010-9/19 Dyrektora Śląskiego Centrum Przedsiębiorczości z dnia 13 lutego 2019 roku

Nr.: 9
Data: 2019-02-13

w sprawie zmiany Zarządzenia nr SCP.ZD.010-13/18 z dnia 04 kwietnia 2018r., dotyczącego powołania w Śląskim Centrum Przedsiębiorczości Zespołu ds. opracowania, sporządzania i koordynowania projektu i wniosku o dofinansowanie w ramach RPO WSL 2014-2020 Oś Priorytetowa VIII Regionalne kadry gospodarki oparte na wiedzy, poddziałanie 8.3.2 typ projektu 5.


plik do pobrania 1552032520.pdf [509 kB]
Informacje o dokumencieWprowadzenie: Starszy specjalista - informatyk Damian Bałaga 2019-03-08 09:08:40
Odpowiedzialny merytorycznie: Bartosz Rozpondek Dyrektor Śląskiego Centrum Przedsiębiorczości
Dokument podpisano: 2019-02-13 09:06:00
[+] Rejestr zmian dokumentu

 

Śląskie Centrum Przedsiębiorczości
ul. Katowicka 47; 41-500 Chorzów;
tel.: +48327439160; fax.: +48327439161;
NIP: 954-26-13-270; REGON: 240754902;