logo bip

Czas wygenerowania treści 2020-08-08 02:10:00

Dostawa sprzętu komputerowego dla Śląskiego Centrum Przedsiębiorczości

Data: 2009-05-15
Informacja o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu oraz o wyborze najkorzystniejszej oferty


plik do pobrania 1242383746.pdf
Informacje o dokumencieWprowadzenie: Administrator Systemowy 2012-01-20 00:50:09
Odpowiedzialny merytorycznie: Paweł PIKOŃ Dyrektor Śląskiego Centrum Przedsiębiorczości
Dokument podpisano: 2009-05-15 12:36:35
[+] Rejestr zmian dokumentu
  • Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych
    plik do pobrania 1330436615.pdf [77 kB]

 

Śląskie Centrum Przedsiębiorczości
ul. Katowicka 47; 41-500 Chorzów;
tel.: +48327439160; fax.: +48327439161;
NIP: 954-26-13-270; REGON: 240754902;