logo bip

Czas wygenerowania treści 2020-08-08 01:59:52

Dostawa sprzętu komputerowego dla Śląskiego Centrum Przedsiębiorczości

Data: 2011-04-14
Informacja o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu oraz o wyborze najkorzystniejszej oferty


plik do pobrania 1303817094.pdf
Informacje o dokumencieWprowadzenie: Administrator Systemowy 2012-01-20 00:50:10
Odpowiedzialny merytorycznie: Paweł PIKOŃ Dyrektor Śląskiego Centrum Przedsiębiorczości
Dokument podpisano: 2011-04-14 13:24:54
[+] Rejestr zmian dokumentu

 

Śląskie Centrum Przedsiębiorczości
ul. Katowicka 47; 41-500 Chorzów;
tel.: +48327439160; fax.: +48327439161;
NIP: 954-26-13-270; REGON: 240754902;