logo bip

Czas wygenerowania treści 2018-12-13 10:16:35

Archiwum ogłoszeń

Zamówienie, którego wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30000 euro.
Śląskie Centrum Przedsiębiorczości
ul. Katowicka 47
41-500 Chorzów
Zamówienie nr: SCP/ZP/383/1-106/2017
Rodzaj zamówienia: Usługi
Nadzór autorski LSI wraz z serwisem aplikacji pt. System do składania wniosków o dofinansowanie realizacji projektów w ramach działania 1.2.1, 1.2.2, 1.2.3, 1.2.4, 3.1.1, 3.2.1.
Data składania ofert: 2018-01-04 14:14:00

Zamówienie, którego wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30000 euro.
Śląskie Centrum Przedsiębiorczości
ul. Katowicka 47
41-500 Chorzów
Zamówienie nr: SCP/ZP/383/1-105/2017
Rodzaj zamówienia: Usługi
Zakup dostępu do programu informacji prawnej na okres 12 miesięcy.
Data składania ofert: 2017-12-19 13:00:00

Zamówienie, którego wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30000 euro.
Śląskie Centrum Przedsiębiorczości
ul. Katowicka 47
41-500 Chorzów
Zamówienie nr: SCP/ZP/383/1-104/2017
Rodzaj zamówienia: Usługi
Usługa serwisu i nadzoru autorskiego oprogramowania, wchodzącego w skład pakietu RATUSZ.
Data składania ofert: 2017-12-15 10:00:00

Zamówienie, którego wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30000 euro.
Śląskie Centrum Przedsiębiorczości
ul. Katowicka 47
41-500 Chorzów
Zamówienie nr: SCP/ZP/383/1-103/2017
Rodzaj zamówienia: Usługi
Świadczenie usług pocztowych
Data składania ofert: 2017-12-15 14:00:00

Zamówienie, którego wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30000 euro.
Śląskie Centrum Przedsiębiorczości
ul. Katowicka 47
41-500 Chorzów
Zamówienie nr: SCP/ZP/383/1-101/2017
Rodzaj zamówienia: Usługi
Dostawa 150 szt. kartek świątecznych na Boże Narodzenie i 150 szt. kartek świątecznych na Wielkanoc do siedziby Zamawiającego.
Data składania ofert: 2017-12-12 08:00:00

Zamówienie, którego wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30000 euro.
Śląskie Centrum Przedsiębiorczości
ul. Katowicka 47
41-500 Chorzów
Zamówienie nr: SCP/ZP/383/1-102/2017
Rodzaj zamówienia: Usługi
Wykonanie wizytówek na potrzeby Śląskiego Centrum Przedsiębiorczości.
Data składania ofert: 2017-12-12 13:00:00

Zamówienie, którego wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30000 euro.
Śląskie Centrum Przedsiębiorczości
ul. Katowicka 47
41-500 Chorzów
Zamówienie nr: SCP/ZP/383/1-100/2017
Rodzaj zamówienia: Dostawy
Zakup listew instalacyjnych i kołków montażowych dla Śląskiego Centrum Przedsiębiorczości.
Data składania ofert: 2017-12-12 13:00:00

Zamówienie, którego wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30000 euro.
Śląskie Centrum Przedsiębiorczości
ul. Katowicka 47
41-500 Chorzów
Zamówienie nr: SCP/ZP/383/1-097/2017
Rodzaj zamówienia: Usługi
Przeprowadzenie kampanii w formie 2 audycji i spotów, wraz z emisją na antenie rozgłośni radiowej o zasięgu umożliwiającym objęcie całego województwa śląskiego.
Data składania ofert: 2017-12-08 09:00:00

Zamówienie, którego wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30000 euro.
Śląskie Centrum Przedsiębiorczości
ul. Katowicka 47
41-500 Chorzów
Zamówienie nr: SCP/ZP/383/1-096/2017
Rodzaj zamówienia: Dostawy
Dostawa 300 szt. ładowarek samochodowych z nadrukiem.
Data składania ofert: 2017-12-08 09:00:00

Zamówienie, którego wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30000 euro.
Śląskie Centrum Przedsiębiorczości
ul. Katowicka 47
41-500 Chorzów
Zamówienie nr: SCP/ZP/383/1-095/2017
Rodzaj zamówienia: Usługi
Zakup/odnowienie certyfikatów kwalifikowalnych
Data składania ofert: 2017-12-08 14:00:00

Zamówienie, którego wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30000 euro.
Śląskie Centrum Przedsiębiorczości
ul. Katowicka 47
41-500 Chorzów
Zamówienie nr: SCP/ZP/383/1-094/2017
Rodzaj zamówienia: Usługi
Zakup/odnowienie certyfikatu SSL
Data składania ofert: 2017-12-07 12:00:00

Zamówienie, którego wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30000 euro.
Śląskie Centrum Przedsiębiorczości
ul. Katowicka 47
41-500 Chorzów
Zamówienie nr: SCP/ZP/383/1-093/2017
Rodzaj zamówienia: Dostawy
Dostawa prenumeraty gazet w roku 2018 do siedziby Śląskiego Centrum Przedsiębiorczości.
Data składania ofert: 2017-12-07 13:00:00

Zamówienie, którego wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30000 euro.
Śląskie Centrum Przedsiębiorczości
ul. Katowicka 47
41-500 Chorzów
Zamówienie nr: SCP/ZP/383/1-092/2017
Rodzaj zamówienia: Dostawy
Dostawa 150 szt. kartek świątecznych na Boże Narodzenie i 150 szt. kartek świątecznych na Wielkanoc do siedziby Zamawiającego.
Data składania ofert: 2017-12-04 08:00:00

Zamówienie, którego wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30000 euro.
Śląskie Centrum Przedsiębiorczości
ul. Katowicka 47
41-500 Chorzów
Zamówienie nr: SCP/ZP/383/1-091/2017
Rodzaj zamówienia: Usługi
Catering w trakcie 4 spotkań informacyjnych w ramach Działania 3.2 RPO WSL 2014 ? 2020.
Data składania ofert: 2017-12-01 08:00:00

Zamówienie, którego wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30000 euro.
Śląskie Centrum Przedsiębiorczości
ul. Katowicka 47
41-500 Chorzów
Zamówienie nr: SCP/ZP/383/1-090/2017
Rodzaj zamówienia: Usługi
Usługa utrzymania czystości w roku 2018 w podziale na dwie części dla Śląskiego Centrum Przedsiębiorczości (ŚCP).
Data składania ofert: 2017-11-30 13:00:00 

Śląskie Centrum Przedsiębiorczości
ul. Katowicka 47; 41-500 Chorzów;
tel.: +48327439160; fax.: +48327439161;
NIP: 954-26-13-270; REGON: 240754902;