logo bip

Czas wygenerowania treści 2018-01-17 13:24:39

Archiwum ogłoszeń

Zamówienie, którego wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30000 euro.
Śląskie Centrum Przedsiębiorczości
ul. Katowicka 47
41-500 Chorzów
Zamówienie nr: SCP/ZP/383/1-104/2016
Rodzaj zamówienia: Usługi
Nadzór autorski Lokalnego Systemu Informatycznego na rok 2017, obejmujący opiekę nad infrastrukturą sprzętową oraz stałą opiekę nad systemem.
Data składania ofert: 2016-12-22 13:00:00

Zamówienie, którego wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30000 euro.
Śląskie Centrum Przedsiębiorczości
ul. Katowicka 47
41-500 Chorzów
Zamówienie nr: SCP/ZP/383/1-103/2016
Rodzaj zamówienia: Usługi
Usługa serwisu i nadzoru autorskiego oprogramowania, wchodzącego w skład pakietu RATUSZ?
Data składania ofert: 2016-12-22 10:00:00

Zamówienie, którego wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30000 euro.
Śląskie Centrum Przedsiębiorczości
ul. Katowicka 47
41-500 Chorzów
Zamówienie nr: SCP/ZP/383/1-102/2016
Rodzaj zamówienia: Dostawy
Zakup jednej książki pt.
Data składania ofert: 2016-12-16 12:00:00

Zamówienie, którego wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30000 euro.
Śląskie Centrum Przedsiębiorczości
ul. Katowicka 47
41-500 Chorzów
Zamówienie nr: SCP/ZP/383/1-101/2016
Rodzaj zamówienia: Usługi
Kampania promocyjna w serwisie internetowym, obejmująca emisję belki ekspandowanej oraz artykułu sponsorowanego.
Data składania ofert: 2016-12-13 09:00:00

Zamówienie, którego wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30000 euro.
Śląskie Centrum Przedsiębiorczości
ul. Katowicka 47
41-500 Chorzów
Zamówienie nr: SCP/ZP/383/1-100/2016
Rodzaj zamówienia: Usługi
Kampania promocyjna obejmująca publikacje w dzienniku o zasięgu regionalnym.
Data składania ofert: 2016-12-13 09:00:00

Zamówienie, którego wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30000 euro.
Śląskie Centrum Przedsiębiorczości
ul. Katowicka 47
41-500 Chorzów
Zamówienie nr: SCP/ZP/383/1-098/2016
Rodzaj zamówienia: Usługi
Zakup dostępu do programu informacji prawnej na okres 12 miesięcy.
Data składania ofert: 2016-12-12 13:00:00

Zamówienie, którego wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30000 euro.
Śląskie Centrum Przedsiębiorczości
ul. Katowicka 47
41-500 Chorzów
Zamówienie nr: SCP/ZP/383/1-097/2016
Rodzaj zamówienia: Usługi
Zakup / odnowa certyfikatu SSL
Data składania ofert: 2016-12-09 12:00:00

Zamówienie, którego wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30000 euro.
Śląskie Centrum Przedsiębiorczości
ul. Katowicka 47
41-500 Chorzów
Zamówienie nr: SCP/ZP/383/1-096/2016
Rodzaj zamówienia: Usługi
Świadczenie usług sprzątania pomieszczeń biurowych i magazynowo biurowych Śląskiego Centrum Przedsiębiorczości w roku 2017.
Data składania ofert: 2016-12-09 10:00:00

Zamówienie, którego wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30000 euro.
Śląskie Centrum Przedsiębiorczości
ul. Katowicka 47
41-500 Chorzów
Zamówienie nr: SCP/ZP/383/1-095/2016
Rodzaj zamówienia: Usługi
Zakup/odnowienie certyfikatu kwalifikowalnego do podpisywania dokumentów do ZUS oraz opatrywania dokumentów elektronicznych bezpiecznym podpisem elektronicznym.
Data składania ofert: 2016-12-08 14:00:00

Zamówienie, którego wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30000 euro.
Śląskie Centrum Przedsiębiorczości
ul. Katowicka 47
41-500 Chorzów
Zamówienie nr: SCP/ZP/383/1-094/2016
Rodzaj zamówienia: Usługi
Świadczenie usług medycznych dla pracowników Śląskiego Centrum Przedsiębiorczości w roku 2017.
Data składania ofert: 2016-12-08 13:00:00

Zamówienie, którego wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30000 euro.
Śląskie Centrum Przedsiębiorczości
ul. Katowicka 47
41-500 Chorzów
Zamówienie nr: SCP/ZP/383/1-093/2016
Rodzaj zamówienia: Usługi
Przedłużenie gwarancji, nadzoru autorskiego oraz dostosowanie do obowiązujących przepisów prawa Systemu Obiegu Dokumentów FINN 8 SQL.
Data składania ofert: 2016-12-06 09:00:00

Zamówienie, którego wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30000 euro.
Śląskie Centrum Przedsiębiorczości
ul. Katowicka 47
41-500 Chorzów
Zamówienie nr: SCP/ZP/383/1-091/2016
Rodzaj zamówienia: Usługi
Catering w trakcie 4 spotkań informacyjnych w ramach Działania 3.2 RPO WSL 2014 ? 2020.
Data składania ofert: 2016-12-05 08:00:00

Zamówienie, którego wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30000 euro.
Śląskie Centrum Przedsiębiorczości
ul. Katowicka 47
41-500 Chorzów
Zamówienie nr: SCP/ZP/383/1-090/2016
Rodzaj zamówienia: Usługi
Usługa wymiany opon w samochodzie służbowym marki opel Astra.
Data składania ofert: 2016-12-05 09:00:00

Zamówienie, którego wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30000 euro.
Śląskie Centrum Przedsiębiorczości
ul. Katowicka 47
41-500 Chorzów
Zamówienie nr: SCP/ZP/383/1-088/2016
Rodzaj zamówienia: Usługi
Świadczenie usług pocztowych.
Data składania ofert: 2016-12-05 14:00:00

Zamówienie, którego wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30000 euro.
Śląskie Centrum Przedsiębiorczości
ul. Katowicka 47
41-500 Chorzów
Zamówienie nr: SCP/ZP/383/1-089/2016
Rodzaj zamówienia: Dostawy
Sukcesywna dostawa wody źródlanej w butlach 19l (? 0,5l) oraz dzierżawa dystrybutorów w roku 2017.
Data składania ofert: 2016-12-02 12:00:00 

Śląskie Centrum Przedsiębiorczości
ul. Katowicka 47; 41-500 Chorzów;
tel.: +48327439160; fax.: +48327439161;
NIP: 954-26-13-270; REGON: 240754902;