logo bip

Czas wygenerowania treści 2019-09-21 20:09:10

Ogłoszenia o zamówieniach

Zamówienie, którego wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30000 euro.
Śląskie Centrum Przedsiębiorczości
ul. Katowicka 47
41-500 Chorzów
Zamówienie nr: SCP/ZP/383/1-088/2019
Rodzaj zamówienia: Usługi
Usługa cateringu podczas spotkań informacyjnych i warsztatów - październik/listopad 2019 r.
Data składania ofert: 2019-09-25 12:00:00

Zamówienie, którego wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30000 euro.
Śląskie Centrum Przedsiębiorczości
ul. Katowicka 47
41-500 Chorzów
Zamówienie nr: SCP/ZP/383/1-087/2019
Rodzaj zamówienia: Dostawy
Zakup materiałów eksploatacyjnych do drukarek
Data składania ofert: 2019-09-25 14:00:00

Zamówienie, którego wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30000 euro.
Śląskie Centrum Przedsiębiorczości
ul. Katowicka 47
41-500 Chorzów
Zamówienie nr: SCP/ZP/383/1-086/2019
Rodzaj zamówienia: Usługi
Kompleksowe przygotowanie aranżacji przestrzeni wystawowej na potrzeby IX Europejskiego Kongresu MŚP (EKMŚP).
Data składania ofert: 2019-09-24 10:00:00 

Śląskie Centrum Przedsiębiorczości
ul. Katowicka 47; 41-500 Chorzów;
tel.: +48327439160; fax.: +48327439161;
NIP: 954-26-13-270; REGON: 240754902;