logo bip

Czas wygenerowania treści 2018-09-26 09:32:27

Ogłoszenia o zamówieniach

Zamówienie, którego wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30000 euro.
Śląskie Centrum Przedsiębiorczości
ul. Katowicka 47
41-500 Chorzów
Zamówienie nr: SCP/ZP/383/1-088/2018
Rodzaj zamówienia: Usługi
Zakup usług bezprzewodowego (mobilnego) dostępu do Internetu (2 abonamenty) w technologii LTE wraz z dostawą kart SIM LTE.
Data składania ofert: 2018-10-01 14:00:00

Zamówienie, którego wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30000 euro.
Śląskie Centrum Przedsiębiorczości
ul. Katowicka 47
41-500 Chorzów
Zamówienie nr: SCP/ZP/383/1-086/2018
Rodzaj zamówienia: Dostawy
Zakup 2 szt. specjalistycznych książek na potrzeby Śląskiego Centrum Przedsiębiorczości
Data składania ofert: 2018-09-28 11:00:00

Zamówienie, którego wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30000 euro.
Śląskie Centrum Przedsiębiorczości
ul. Katowicka 47
41-500 Chorzów
Zamówienie nr: SCP/ZP/383/1-087/2018
Rodzaj zamówienia: Usługi
Publikacja ogłoszenia o pracę w portalu internetowym.
Data składania ofert: 2018-09-27 09:00:00

Zamówienie, którego wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30000 euro.
Śląskie Centrum Przedsiębiorczości
ul. Katowicka 47
41-500 Chorzów
Zamówienie nr: SCP/ZP/383/1-085/2018
Rodzaj zamówienia: Usługi
Usługa kompleksowej aranżacji stoiska na potrzeby VIII Europejskiego Kongresu MŚP (EKMŚP).
Data składania ofert: 2018-09-26 09:00:00

Zamówienie, którego wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30000 euro.
Śląskie Centrum Przedsiębiorczości
ul. Katowicka 47
41-500 Chorzów
Zamówienie nr: SCP/ZP/383/1-083/2018
Rodzaj zamówienia: Usługi
Organizacja konferencji w czasie VIII Europejskiego Kongresu MŚP w dniu 18 października 2018 r.
Data składania ofert: 2018-09-19 09:00:00

Zamówienie, którego wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30000 euro.
Śląskie Centrum Przedsiębiorczości
ul. Katowicka 47
41-500 Chorzów
Zamówienie nr: SCP/ZP/383/1-081/2018
Rodzaj zamówienia: Usługi
Publikacje związane z promocją ŚCP
Data składania ofert: 2018-09-17 23:59:59 

Śląskie Centrum Przedsiębiorczości
ul. Katowicka 47; 41-500 Chorzów;
tel.: +48327439160; fax.: +48327439161;
NIP: 954-26-13-270; REGON: 240754902;