logo bip

Czas wygenerowania treści 2019-01-22 08:02:42

Ogłoszenia o zamówieniach

Zamówienie, którego wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30000 euro.
Śląskie Centrum Przedsiębiorczości
ul. Katowicka 47
41-500 Chorzów
Zamówienie nr: SCP/ZP/383/1-006/2019
Rodzaj zamówienia: Dostawy
Sukcesywna dostawa artykułów przemysłowych oraz środków czystości.
Data składania ofert: 2019-01-25 13:00:00

Zamówienie, którego wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30000 euro.
Śląskie Centrum Przedsiębiorczości
ul. Katowicka 47
41-500 Chorzów
Zamówienie nr: SCP/ZP/383/1-005/2019
Rodzaj zamówienia: Usługi
Przedłuzenie abonamentu na domenę www.scp-slask.pl na okres 12 miesięcy
Data składania ofert: 2019-01-23 13:00:00

Zamówienie, którego wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30000 euro.
Śląskie Centrum Przedsiębiorczości
ul. Katowicka 47
41-500 Chorzów
Zamówienie nr: SCP/ZP/383/1-003/2019
Rodzaj zamówienia: Usługi
Świadczenie usług w zakresie mycia pojazdów służbowych użytkowanych przez Śląskie Centrum Przedsiębiorczości.
Data składania ofert: 2019-01-21 11:00:00

Zamówienie, którego wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30000 euro.
Śląskie Centrum Przedsiębiorczości
ul. Katowicka 47
41-500 Chorzów
Zamówienie nr: SCP/ZP/383/1-002/2019
Rodzaj zamówienia: Usługi
Sporządzenie specjalistycznej opinii dotyczącej ustalenia wartości rynkowej nabytych w ramach projektu urządzeń.
Data składania ofert: 2019-01-17 12:00:00 

Śląskie Centrum Przedsiębiorczości
ul. Katowicka 47; 41-500 Chorzów;
tel.: +48327439160; fax.: +48327439161;
NIP: 954-26-13-270; REGON: 240754902;