logo bip

Czas wygenerowania treści 2017-05-28 20:17:54

Ogłoszenia o zamówieniach

Zamówienie, którego wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30000 euro.
Śląskie Centrum Przedsiębiorczości
ul. Katowicka 47
41-500 Chorzów
Zamówienie nr: SCP/ZP/1-034/2017
Rodzaj zamówienia: Dostawy
Zakup telefonu komórkowego
Data składania ofert: 2017-05-30 11:00:00

Zamówienie, którego wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30000 euro.
Śląskie Centrum Przedsiębiorczości
ul. Katowicka 47
41-500 Chorzów
Zamówienie nr: SCP/ZP/383/1-033/2017
Rodzaj zamówienia: Usługi
Zakup/odnowienie certyfikatu kwalifikowalnego do podpisywania dokumentów do ZUS oraz opatrywania dokumentów elektronicznych (pakietu office, pdf) bezpiecznym podpisem elektronicznym - szt 1. na okres 1 roku.
Data składania ofert: 2017-05-26 10:00:00

Zamówienie, którego wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30000 euro.
Śląskie Centrum Przedsiębiorczości
ul. Katowicka 47
41-500 Chorzów
Zamówienie nr: SCP/ZP/383/1-032/2017
Rodzaj zamówienia: Usługi
Usługa dobrowolnego grupowego ubezpieczenia na życie dla pracowników Śląskiego Centrum Przedsiębiorczości i ich rodzin.
Data składania ofert: 2017-05-26 13:00:00 

Śląskie Centrum Przedsiębiorczości
ul. Katowicka 47; 41-500 Chorzów;
tel.: +48327439160; fax.: +48327439161;
NIP: 954-26-13-270; REGON: 240754902;