logo bip

Czas wygenerowania treści 2017-09-23 18:08:24

Ogłoszenia o zamówieniach

Zamówienie, którego wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30000 euro.
Śląskie Centrum Przedsiębiorczości
ul. Katowicka 47
41-500 Chorzów
Zamówienie nr: SCP/ZP/383/1-072/2017
Rodzaj zamówienia: Usługi
Kampania promocyjna w regionalnym serwisie internetowym (bądź ogólnopolskim uwzględniającym geotargetowanie na woj. śląskie).
Data składania ofert: 2017-09-28 11:00:00

Zamówienie, którego wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30000 euro.
Śląskie Centrum Przedsiębiorczości
ul. Katowicka 47
41-500 Chorzów
Zamówienie nr: SCP/ZP/383/1-071/2017
Rodzaj zamówienia: Usługi
Organizacja konferencji.
Data składania ofert: 2017-09-27 13:00:00

Zamówienie, którego wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30000 euro.
Śląskie Centrum Przedsiębiorczości
ul. Katowicka 47
41-500 Chorzów
Zamówienie nr: SCP/ZP/383/1sz-125/2017
Rodzaj zamówienia: Usługi
Przeprowadzenie szkolenia pracowniczego dla 25 os. nt. „Konsorcja - Partnerstwo w ramach projektu - sposób współpracy, ponoszenia wydatków, rozliczania.”
Data składania ofert: 2017-09-27 13:00:00

Zamówienie, którego wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30000 euro.
Śląskie Centrum Przedsiębiorczości
ul. Katowicka 47
41-500 Chorzów
Zamówienie nr: SCP/ZP/383/1-070/2017
Rodzaj zamówienia: Dostawy
Zakup wraz z dostawą dwóch publikacji książkowych.
Data składania ofert: 2017-09-26 13:00:00

Zamówienie, którego wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30000 euro.
Śląskie Centrum Przedsiębiorczości
ul. Katowicka 47
41-500 Chorzów
Zamówienie nr: SCP/ZP/383/1-069/2017
Rodzaj zamówienia: Dostawy
Zakup sprzętu komputerowego dla Śląskiego Centrum Przedsiębiorczości.
Data składania ofert: 2017-09-22 13:00:00 

Śląskie Centrum Przedsiębiorczości
ul. Katowicka 47; 41-500 Chorzów;
tel.: +48327439160; fax.: +48327439161;
NIP: 954-26-13-270; REGON: 240754902;