logo bip

Czas wygenerowania treści 2020-01-25 13:45:22

Ogłoszenia o zamówieniach

Zamówienie, którego wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30000 euro.
Śląskie Centrum Przedsiębiorczości
ul. Katowicka 47
41-500 Chorzów
Zamówienie nr: SCP/ZP/383/1-007/2020
Rodzaj zamówienia: Usługi
Sporządzeniu specjalistycznej opinii
Data składania ofert: 2020-02-03 12:00:00

Zamówienie, którego wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30000 euro.
Śląskie Centrum Przedsiębiorczości
ul. Katowicka 47
41-500 Chorzów
Zamówienie nr: SCP/ZP/383/1-006/2020
Rodzaj zamówienia: Usługi
Usługa cateringu podczas spotkań informacyjnych i warsztatu - luty/marzec 2020 r.
Data składania ofert: 2020-02-03 10:00:00

Zamówienie, którego wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30000 euro.
Śląskie Centrum Przedsiębiorczości
ul. Katowicka 47
41-500 Chorzów
Zamówienie nr: SCP/ZP/383/1-005/2020
Rodzaj zamówienia: Usługi
Przedłuzenie abonamentu na domenę www.scp-slask.pl na okres 12 miesięcy
Data składania ofert: 2020-01-27 10:00:00 

Śląskie Centrum Przedsiębiorczości
ul. Katowicka 47; 41-500 Chorzów;
tel.: +48327439160; fax.: +48327439161;
NIP: 954-26-13-270; REGON: 240754902;