logo bip

Czas wygenerowania treści 2018-03-20 16:09:51

Ogłoszenia o zamówieniach

Zamówienie, którego wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30000 euro.
Śląskie Centrum Przedsiębiorczości
ul. Katowicka 47
41-500 Chorzów
Zamówienie nr: SCP/ZP/383/1-019/2018
Rodzaj zamówienia: Dostawy
Zakup i dostawa środków czyszczących do ekspresów ciśnieniowych oraz zmywarki, będących na wyposażeniu Śląskiego Centrum Przedsiębiorczości.
Data składania ofert: 2018-03-23 13:00:00

Zamówienie, którego wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30000 euro.
Śląskie Centrum Przedsiębiorczości
ul. Katowicka 47
41-500 Chorzów
Zamówienie nr: SCP/ZP/383/1-017/2018
Rodzaj zamówienia: Usługi
Przeprowadzenie kampanii w 3 częściach, w formie spotów i 2 audycji, wraz z ich emisją na antenie trzech rozgłośni radiowych, obejmujących zasięgiem województwo śląskie.
Data składania ofert: 2018-03-22 09:00:00

Zamówienie, którego wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30000 euro.
Śląskie Centrum Przedsiębiorczości
ul. Katowicka 47
41-500 Chorzów
Zamówienie nr: SCP/ZP/383/1-018/2018.
Rodzaj zamówienia: Usługi
Publikacje związane z promocją ŚCP w dzienniku o zasięgu regionalnym
Data składania ofert: 2018-03-21 09:00:00

Zamówienie, którego wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30000 euro.
Śląskie Centrum Przedsiębiorczości
ul. Katowicka 47
41-500 Chorzów
Zamówienie nr: SCP/ZP/383/1-016/2018
Rodzaj zamówienia: Usługi
Usługa dostępu do programu raportów handlowych w ramach 12 miesięcznej współpracy abonamentowej.
Data składania ofert: 2018-03-20 13:00:00 

Śląskie Centrum Przedsiębiorczości
ul. Katowicka 47; 41-500 Chorzów;
tel.: +48327439160; fax.: +48327439161;
NIP: 954-26-13-270; REGON: 240754902;