logo bip

Czas wygenerowania treści 2018-01-17 13:19:01

Ogłoszenia o zamówieniach

Zamówienie, którego wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30000 euro.
Śląskie Centrum Przedsiębiorczości
ul. Katowicka 47
41-500 Chorzów
Zamówienie nr: SCP/ZP/383/1-004/2018
Rodzaj zamówienia: Dostawy
Sukcesywna dostawa artykułów spożywczych, przemysłowych oraz środków czystości, podzielonych na pakiety, których wartość nie przekracza kwoty 30 000 euro (wyłączone ze stosowania przepisów ustawy Prawo Zamówień Publicznych art.4 ust.8).
Data składania ofert: 2018-01-17 11:00:00

Zamówienie, którego wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30000 euro.
Śląskie Centrum Przedsiębiorczości
ul. Katowicka 47
41-500 Chorzów
Zamówienie nr: SCP/ZP/383/1-003/2018
Rodzaj zamówienia: Usługi
Sukcesywny zakup pieczątek na potrzeby Śląskiego Centrum Przedsiębiorczości.
Data składania ofert: 2018-01-16 14:00:00 

Śląskie Centrum Przedsiębiorczości
ul. Katowicka 47; 41-500 Chorzów;
tel.: +48327439160; fax.: +48327439161;
NIP: 954-26-13-270; REGON: 240754902;