logo bip

Czas wygenerowania treści 2018-07-21 09:43:32

Ogłoszenia o zamówieniach

Zamówienie, którego wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30000 euro.
Śląskie Centrum Przedsiębiorczości
ul. Katowicka 47
41-500 Chorzów
Zamówienie nr: SCP/ZP/383/1-061/2018
Rodzaj zamówienia: Dostawy
Zakup ekspresu do kawy wraz z dostawą w ilości sztuk 1.
Data składania ofert: 2018-07-26 11:00:00

Zamówienie, którego wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30000 euro.
Śląskie Centrum Przedsiębiorczości
ul. Katowicka 47
41-500 Chorzów
Zamówienie nr: SCP/ZP/383/1-060/2018
Rodzaj zamówienia: Usługi
Przeglądy techniczne oraz sukcesywna naprawa samochodu służbowego marki Opel Astra na potrzeby Śląskiego Centrum Przedsiębiorczości w 2018 r.
Data składania ofert: 2018-07-26 12:00:00

Zamówienie, którego wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30000 euro.
Śląskie Centrum Przedsiębiorczości
ul. Katowicka 47
41-500 Chorzów
Zamówienie nr: SCP/ZP/383/1-059/2018
Rodzaj zamówienia: Usługi
Sporządzenie ekspertyzy weryfikującej przedmiot i podmiot wydający opinię o innowacyjności projektu.
Data składania ofert: 2018-07-24 13:00:00

Zamówienie, którego wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30000 euro.
Śląskie Centrum Przedsiębiorczości
ul. Katowicka 47
41-500 Chorzów
Zamówienie nr: SCP/ZP/383/1-058/2018
Rodzaj zamówienia: Dostawy
Zakup materiałów eksploatacyjnych do drukarek oraz ksera
Data składania ofert: 2018-07-20 11:00:00

Zamówienie, którego wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30000 euro.
Śląskie Centrum Przedsiębiorczości
ul. Katowicka 47
41-500 Chorzów
Zamówienie nr: SCP/ZP/383/1-057/2018
Rodzaj zamówienia: Usługi
Zakup usług telefonii komórkowej na okres 24 miesięcy dla 10 numerów.
Data składania ofert: 2018-07-19 14:00:00 

Śląskie Centrum Przedsiębiorczości
ul. Katowicka 47; 41-500 Chorzów;
tel.: +48327439160; fax.: +48327439161;
NIP: 954-26-13-270; REGON: 240754902;