logo bip

Czas wygenerowania treści 2017-11-18 10:47:47

Ogłoszenia o zamówieniach

Zamówienie, którego wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30000 euro.
Śląskie Centrum Przedsiębiorczości
ul. Katowicka 47
41-500 Chorzów
Zamówienie nr: SCP/ZP/383/1-087/2017
Rodzaj zamówienia: Dostawy
Sukcesywna dostawa paliwa - benzyny bezołowiowej Pb-95 dla pojazdów eksploatowanych przez Śląskie Centrum Przedsiębiorczości.
Data składania ofert: 2017-11-24 12:00:00

Zamówienie, którego wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30000 euro.
Śląskie Centrum Przedsiębiorczości
ul. Katowicka 47
41-500 Chorzów
Zamówienie nr: SCP/ZP/383/1-086/2017
Rodzaj zamówienia: Dostawy
Sukcesywna dostawa wody źródlanej w butlach 19l (+/- 0,5l) oraz dzierżawa dystrybutorów w roku 2018.
Data składania ofert: 2017-11-21 12:00:00

Zamówienie, którego wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30000 euro.
Śląskie Centrum Przedsiębiorczości
ul. Katowicka 47
41-500 Chorzów
Zamówienie nr: SCP/ZP/383/1-085/2017
Rodzaj zamówienia: Usługi
Świadczenie usług medycznych dla pracowników Śląskiego Centrum Przedsiębiorczości w roku 2018.
Data składania ofert: 2017-11-21 13:00:00

Zamówienie, którego wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30000 euro.
Śląskie Centrum Przedsiębiorczości
ul. Katowicka 47
41-500 Chorzów
Zamówienie nr: SCP/ZP/383/1-084/2017
Rodzaj zamówienia: Usługi
Przedłużenie gwarancji Systemu Obiegu Dokumentów FINN 8 SQL oraz nadzór autorski i dostosowywanie systemu do zmian powszechnie obowiązujących przepisów prawa.
Data składania ofert: 2017-11-17 15:00:00

Zamówienie, którego wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30000 euro.
Śląskie Centrum Przedsiębiorczości
ul. Katowicka 47
41-500 Chorzów
Zamówienie nr: SCP/ZP/383/1-083/2017
Rodzaj zamówienia: Usługi
Obsługa bankowa Śląskiego Centrum Przedsiębiorczości w Chorzowie (ŚCP).
Data składania ofert: 2017-11-22 13:00:00

Zamówienie, którego wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30000 euro.
Śląskie Centrum Przedsiębiorczości
ul. Katowicka 47
41-500 Chorzów
Zamówienie nr: SCP/ZP/383/1-082/2017
Rodzaj zamówienia: Dostawy
Dostawa 600 szt. zestawów kredek świecowych i 300 szt. butelek sportowych do siedziby Zamawiającego.
Data składania ofert: 2017-11-07 12:00:00 

Śląskie Centrum Przedsiębiorczości
ul. Katowicka 47; 41-500 Chorzów;
tel.: +48327439160; fax.: +48327439161;
NIP: 954-26-13-270; REGON: 240754902;