logo bip

Czas wygenerowania treści 2019-11-15 17:46:34

Ogłoszenia o zamówieniach

Zamówienie, którego wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30000 euro.
Śląskie Centrum Przedsiębiorczości
ul. Katowicka 47
41-500 Chorzów
Zamówienie nr: SCP/ZP/383/1-100/2019
Rodzaj zamówienia: Usługi
Wykonanie wizytówek na potrzeby Śląskiego Centrum Przedsiębiorczości.
Data składania ofert: 2019-11-21 11:00:00

Zamówienie, którego wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30000 euro.
Śląskie Centrum Przedsiębiorczości
ul. Katowicka 47
41-500 Chorzów
Zamówienie nr: SCP/ZP/383/1-099/2019
Rodzaj zamówienia: Usługi
Obsługa bankowa Śląskiego Centrum Przedsiębiorczości w Chorzowie (ŚCP).
Data składania ofert: 2019-11-25 12:00:00

Zamówienie, którego wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30000 euro.
Śląskie Centrum Przedsiębiorczości
ul. Katowicka 47
41-500 Chorzów
Zamówienie nr: SCP/ZP/383/1-098/2019
Rodzaj zamówienia: Usługi
Wykonanie, dostawa i wniesienie do siedziby Zamawiającego 2000 tysięcy teczek
Data składania ofert: 2019-11-19 08:00:00 

Śląskie Centrum Przedsiębiorczości
ul. Katowicka 47; 41-500 Chorzów;
tel.: +48327439160; fax.: +48327439161;
NIP: 954-26-13-270; REGON: 240754902;