logo bip

Czas wygenerowania treści 2019-03-19 20:52:29

Ogłoszenia o zamówieniach

Zamówienie, którego wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30000 euro.
Śląskie Centrum Przedsiębiorczości
ul. Katowicka 47
41-500 Chorzów
Zamówienie nr: SCP/ZP/383/1-025/2019
Rodzaj zamówienia: Dostawy
Zakup wraz z dostawą białego papieru ksero w formacie A4
Data składania ofert: 2019-03-26 12:00:00

Zamówienie, którego wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30000 euro.
Śląskie Centrum Przedsiębiorczości
ul. Katowicka 47
41-500 Chorzów
Zamówienie nr: SCP/ZP/383/1-024/2019
Rodzaj zamówienia: Usługi
Usługa dostępu do programu raportów handlowych w ramach 12 miesięcznej współpracy abonamentowej.
Data składania ofert: 2019-03-19 13:00:00 

Śląskie Centrum Przedsiębiorczości
ul. Katowicka 47; 41-500 Chorzów;
tel.: +48327439160; fax.: +48327439161;
NIP: 954-26-13-270; REGON: 240754902;