logo bip

Czas wygenerowania treści 2020-08-11 03:51:06

Ogłoszenia o zamówieniach

Zamówienie, którego wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30000 euro.
Śląskie Centrum Przedsiębiorczości
ul. Katowicka 47
41-500 Chorzów
Zamówienie nr: SCP/ZP/383/1-070/2020
Rodzaj zamówienia: Dostawy
Zakup wraz z dostawą i wniesieniem do wyznaczonych pomieszczeń białego papieru formatu A4
Data składania ofert: 2020-08-13 09:00:00

Zamówienie, którego wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30000 euro.
Śląskie Centrum Przedsiębiorczości
ul. Katowicka 47
41-500 Chorzów
Zamówienie nr: SCP/ZP/383/1sz-44/2020
Rodzaj zamówienia: Usługi
Usługa polegająca na zorganizowaniu i przeprowadzeniu 2 edycji jednodniowego szkolenia dla 19 uczestników (łącznie w odniesieniu do wszystkich edycji) z tematu „Ergonomia na stanowisku pracy-profilaktyka zachowań."
Data składania ofert: 2020-08-13 11:00:00

Zamówienie zwolnione z ustawy PZP
Śląskie Centrum Przedsiębiorczości
ul. Katowicka 47
41-500 Chorzów
Zamówienie nr: SCP/ZP/383/1-067/2020
Rodzaj zamówienia: Usługi
Wynajem pomieszczeń biurowych oraz magazynowo -biurowych na potrzeby Śląskiego Centrum Przedsiębiorczości na okres 3 lat.
Data składania ofert: 2020-07-21 10:00:00 

Śląskie Centrum Przedsiębiorczości
ul. Katowicka 47; 41-500 Chorzów;
tel.: +48327439160; fax.: +48327439161;
NIP: 954-26-13-270; REGON: 240754902;