logo bip

Czas wygenerowania treści 2018-05-22 00:32:57

Ogłoszenia o zamówieniach

Zamówienie, którego wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30000 euro.
Śląskie Centrum Przedsiębiorczości
ul. Katowicka 47
41-500 Chorzów
Zamówienie nr: SCP/ZP/383/1-039/2018
Rodzaj zamówienia: Usługi
Usługa cateringu podczas spotkania warsztatowego w budynku siedziby ŚCP - maj 2018 r.
Data składania ofert: 2018-05-24 09:00:00

Zamówienie, którego wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30000 euro.
Śląskie Centrum Przedsiębiorczości
ul. Katowicka 47
41-500 Chorzów
Zamówienie nr: SCP/ZP/383/1-038/2018
Rodzaj zamówienia: Dostawy
Zakup sprzętu komputerowego na potrzeby Śląskiego Centrum Przedsiębiorczości.
Data składania ofert: 2018-05-28 13:00:00

Zamówienie, którego wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30000 euro.
Śląskie Centrum Przedsiębiorczości
ul. Katowicka 47
41-500 Chorzów
Zamówienie nr: SCP/ZP/383/1-037/2018
Rodzaj zamówienia: Dostawy
Zakup specjalistycznych książek na potrzeby Śląskiego Centrum Przedsiębiorczości
Data składania ofert: 2018-05-21 14:00:00

Zamówienie, którego wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30000 euro.
Śląskie Centrum Przedsiębiorczości
ul. Katowicka 47
41-500 Chorzów
Zamówienie nr: SCP/ZP/383/1-036/2018
Rodzaj zamówienia: Usługi
Zakup/odnowienie certyfikatu kwalifikowalnego do podpisywania dokumentów do ZUS oraz opatrywania dokumentów elektronicznych (pakietu office, pdf) bezpiecznym podpisem elektronicznym- szt. 1 na okres 1 roku.
Data składania ofert: 2018-05-18 14:00:00

Zamówienie, którego wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30000 euro.
Śląskie Centrum Przedsiębiorczości
ul. Katowicka 47
41-500 Chorzów
Zamówienie nr: SCP/ZP/383/1-033/2018
Rodzaj zamówienia: Usługi
Produkcja dwóch spotów o długości 30 sekund, reklamujących konkursy organizowane przez ŚCP.
Data składania ofert: 2018-05-10 09:00:00 

Śląskie Centrum Przedsiębiorczości
ul. Katowicka 47; 41-500 Chorzów;
tel.: +48327439160; fax.: +48327439161;
NIP: 954-26-13-270; REGON: 240754902;