logo bip

Czas wygenerowania treści 2017-07-24 04:36:41

Ogłoszenia o zamówieniach

Zamówienie, którego wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30000 euro.
Śląskie Centrum Przedsiębiorczości
ul. Katowicka 47
41-500 Chorzów
Zamówienie nr: SCP/ZP/383/1sz-100/2017
Rodzaj zamówienia: Usługi
Udział 1 os w szkoleniu/kursie otwartym lub zamkniętym „Kurs certyfikowany Trener ? Couch”.
Data składania ofert: 2017-07-27 10:00:00

Zamówienie, którego wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30000 euro.
Śląskie Centrum Przedsiębiorczości
ul. Katowicka 47
41-500 Chorzów
Zamówienie nr: SCP/ZP/383/1-051/2017
Rodzaj zamówienia: Usługi
Zakup usług bezprzewodowego (mobilnego) dostępu do internetu (5 abonamentów) w technologii LTE wraz z dostawą kart SIM LTE.
Data składania ofert: 2017-07-28 14:00:00

Zamówienie, którego wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30000 euro.
Śląskie Centrum Przedsiębiorczości
ul. Katowicka 47
41-500 Chorzów
Zamówienie nr: SCP/ZP/383/1-050/2017
Rodzaj zamówienia: Dostawy
Zakup sprzętu, akcesoriów komputerowych i oprogramowania dla ŚCP
Data składania ofert: 2017-07-25 13:00:00

Zamówienie, którego wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30000 euro.
Śląskie Centrum Przedsiębiorczości
ul. Katowicka 47
41-500 Chorzów
Zamówienie nr: SCP/ZP/383/1-048/2017
Rodzaj zamówienia: Dostawy
Dostawa 300 szt. kalendarzy biurkowych typu smart, 50 szt. planerów ściennych, 300 szt. kalendarzy 13-planoszwych indywidualnych ściennych do siedziby Zamawiającego.
Data składania ofert: 2017-07-21 09:00:00

Zamówienie, którego wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30000 euro.
Śląskie Centrum Przedsiębiorczości
ul. Katowicka 47
41-500 Chorzów
Zamówienie nr: SCP/ZP/383/1-047/2017
Rodzaj zamówienia: Dostawy
Dostawa 150 szt. kalendarza książkowego dziennego A5, 150 szt. kalendarza książkowego tygodniowego B5 do siedziby Zamawiającego.
Data składania ofert: 2017-07-21 09:00:00

Zamówienie, którego wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30000 euro.
Śląskie Centrum Przedsiębiorczości
ul. Katowicka 47
41-500 Chorzów
Zamówienie nr: SCP/ZP/383/1-046/2017
Rodzaj zamówienia: Usługi
Zakup ubezpieczenia mienia oraz OC dla Śląskiego Centrum Przedsiębiorczości.
Data składania ofert: 2017-07-20 13:00:00 

Śląskie Centrum Przedsiębiorczości
ul. Katowicka 47; 41-500 Chorzów;
tel.: +48327439160; fax.: +48327439161;
NIP: 954-26-13-270; REGON: 240754902;