logo bip

Czas wygenerowania treści 2018-10-16 01:48:28

Ogłoszenia o wyborze najkorzystniejszej oferty

Zamówienie, którego wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30000 euro.
Śląskie Centrum Przedsiębiorczości
ul. Katowicka 47
41-500 Chorzów
Zamówienie nr: SCP/ZP/383/1-092/2018
Rodzaj zamówienia: Dostawy
Zakup wraz z dostawą i montażem krzeseł biurowych.

Zamówienie, którego wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30000 euro.
Śląskie Centrum Przedsiębiorczości
ul. Katowicka 47
41-500 Chorzów
Zamówienie nr: SCP/ZP/383/1-091/2018
Rodzaj zamówienia: Dostawy
Zakup i dostawa filtrów do wody, do ekspresów będących na wyposażeniu Śląskiego Centrum Przedsiębiorczości.

Zamówienie, którego wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30000 euro.
Śląskie Centrum Przedsiębiorczości
ul. Katowicka 47
41-500 Chorzów
Zamówienie nr: SCP/ZP/383/1-090/2018
Rodzaj zamówienia: Usługi
Usługa cateringu podczas spotkania warsztatowego w budynku siedziby ŚCP - październik 2018 r.

Zamówienie, którego wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30000 euro.
Śląskie Centrum Przedsiębiorczości
ul. Katowicka 47
41-500 Chorzów
Zamówienie nr: SCP/ZP/383/1-089/2018
Rodzaj zamówienia: Usługi
Organizacja konferencji w czasie VIII Europejskiego Kongresu MŚP w dniu 18 października 2018 r.

Zamówienie, którego wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30000 euro.
Śląskie Centrum Przedsiębiorczości
ul. Katowicka 47
41-500 Chorzów
Zamówienie nr: SCP/ZP/383/1-088/2018
Rodzaj zamówienia: Usługi
Zakup usług bezprzewodowego (mobilnego) dostępu do Internetu (2 abonamenty) w technologii LTE wraz z dostawą kart SIM LTE.

Zamówienie, którego wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30000 euro.
Śląskie Centrum Przedsiębiorczości
ul. Katowicka 47
41-500 Chorzów
Zamówienie nr: SCP/ZP/383/1-086/2018
Rodzaj zamówienia: Dostawy
Zakup 2 szt. specjalistycznych książek na potrzeby Śląskiego Centrum Przedsiębiorczości

Zamówienie, którego wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30000 euro.
Śląskie Centrum Przedsiębiorczości
ul. Katowicka 47
41-500 Chorzów
Zamówienie nr: SCP/ZP/383/1-087/2018
Rodzaj zamówienia: Usługi
Publikacja ogłoszenia o pracę w portalu internetowym.

Zamówienie, którego wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30000 euro.
Śląskie Centrum Przedsiębiorczości
ul. Katowicka 47
41-500 Chorzów
Zamówienie nr: SCP/ZP/383/1-085/2018
Rodzaj zamówienia: Usługi
Usługa kompleksowej aranżacji stoiska na potrzeby VIII Europejskiego Kongresu MŚP (EKMŚP).

Zamówienie, którego wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30000 euro.
Śląskie Centrum Przedsiębiorczości
ul. Katowicka 47
41-500 Chorzów
Zamówienie nr: SCP/ZP/383/1-084/2018
Rodzaj zamówienia: Dostawy
Zakup cyfrowego aparatu fotograficznego z etui i kartą pamięci

Zamówienie, którego wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30000 euro.
Śląskie Centrum Przedsiębiorczości
ul. Katowicka 47
41-500 Chorzów
Zamówienie nr: SCP/ZP/383/1-083/2018
Rodzaj zamówienia: Usługi
Organizacja konferencji w czasie VIII Europejskiego Kongresu MŚP w dniu 18 października 2018 r.

Zamówienie, którego wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30000 euro.
Śląskie Centrum Przedsiębiorczości
ul. Katowicka 47
41-500 Chorzów
Zamówienie nr: SCP/ZP/383/1-082/2018
Rodzaj zamówienia: Usługi
Usługa cateringu podczas spotkań informacyjnych i warsztatu - wrzesień/październik 2018 r.

Zamówienie, którego wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30000 euro.
Śląskie Centrum Przedsiębiorczości
ul. Katowicka 47
41-500 Chorzów
Zamówienie nr: SCP/ZP/383/1-081/2018
Rodzaj zamówienia: Usługi
Publikacje związane z promocją ŚCP

Zamówienie, którego wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30000 euro.
Śląskie Centrum Przedsiębiorczości
ul. Katowicka 47
41-500 Chorzów
Zamówienie nr: SCP/ZP/383/1-080/2018
Rodzaj zamówienia: Dostawy
Zakup projektora multimedialnego wraz z uchwytem sufitowym na potrzeby Śląskiego Centrum Przedsiębiorczości.

Zamówienie, którego wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30000 euro.
Śląskie Centrum Przedsiębiorczości
ul. Katowicka 47
41-500 Chorzów
Zamówienie nr: SCP/ZP/383/1-079/2018
Rodzaj zamówienia: Usługi
Usługa kompleksowej aranżacji stoiska na potrzeby VIII Europejskiego Kongresu MŚP (EKMŚP).

Zamówienie, którego wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30000 euro.
Śląskie Centrum Przedsiębiorczości
ul. Katowicka 47
41-500 Chorzów
Zamówienie nr: SCP/ZP/383/1-078/2018
Rodzaj zamówienia: Usługi
Przeprowadzenie kampanii internetowej w 3 odsłonach w regionalnym serwisie internetowym (bądź ogólnopolskim uwzględniającym geotargetowanie na woj. śląskie).

Archiwalne ogłoszenia o wynikach zamówień publicznych sprzed migracji danych z starego oprogramowania BIP (przed 20 stycznia 2012r.)

 

Śląskie Centrum Przedsiębiorczości
ul. Katowicka 47; 41-500 Chorzów;
tel.: +48327439160; fax.: +48327439161;
NIP: 954-26-13-270; REGON: 240754902;