logo bip

Czas wygenerowania treści 2018-01-17 13:29:16

Ogłoszenia o wyborze najkorzystniejszej oferty

Zamówienie, którego wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30000 euro.
Śląskie Centrum Przedsiębiorczości
ul. Katowicka 47
41-500 Chorzów
Zamówienie nr: SCP/ZP/383/1-002/2018
Rodzaj zamówienia: Usługi
Usługa cateringu podczas spotkania warsztatowego w budynku siedziby ŚCP - styczeń 2018 r.

Zamówienie, którego wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30000 euro.
Śląskie Centrum Przedsiębiorczości
ul. Katowicka 47
41-500 Chorzów
Zamówienie nr: SCP/ZP/383/1-001/2018
Rodzaj zamówienia: Usługi
Świadczenie usług w zakresie mycia pojazdów służbowych użytkowanych przez Śląskie Centrum Przedsiębiorczości.

Zamówienie, którego wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30000 euro.
Śląskie Centrum Przedsiębiorczości
ul. Katowicka 47
41-500 Chorzów
Zamówienie nr: SCP/ZP/383/1-106/2017
Rodzaj zamówienia: Usługi
Nadzór autorski LSI wraz z serwisem aplikacji pt. System do składania wniosków o dofinansowanie realizacji projektów w ramach działania 1.2.1, 1.2.2, 1.2.3, 1.2.4, 3.1.1, 3.2.1.

Zamówienie, którego wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30000 euro.
Śląskie Centrum Przedsiębiorczości
ul. Katowicka 47
41-500 Chorzów
Zamówienie nr: SCP/ZP/383/1-105/2017
Rodzaj zamówienia: Usługi
Zakup dostępu do programu informacji prawnej na okres 12 miesięcy.

Zamówienie, którego wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30000 euro.
Śląskie Centrum Przedsiębiorczości
ul. Katowicka 47
41-500 Chorzów
Zamówienie nr: SCP/ZP/383/1-104/2017
Rodzaj zamówienia: Usługi
Usługa serwisu i nadzoru autorskiego oprogramowania, wchodzącego w skład pakietu RATUSZ.

Zamówienie, którego wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30000 euro.
Śląskie Centrum Przedsiębiorczości
ul. Katowicka 47
41-500 Chorzów
Zamówienie nr: SCP/ZP/383/1-103/2017
Rodzaj zamówienia: Usługi
Świadczenie usług pocztowych

Zamówienie, którego wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30000 euro.
Śląskie Centrum Przedsiębiorczości
ul. Katowicka 47
41-500 Chorzów
Zamówienie nr: SCP/ZP/383/1-101/2017
Rodzaj zamówienia: Usługi
Dostawa 150 szt. kartek świątecznych na Boże Narodzenie i 150 szt. kartek świątecznych na Wielkanoc do siedziby Zamawiającego.

Zamówienie, którego wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30000 euro.
Śląskie Centrum Przedsiębiorczości
ul. Katowicka 47
41-500 Chorzów
Zamówienie nr: SCP/ZP/383/1-102/2017
Rodzaj zamówienia: Usługi
Wykonanie wizytówek na potrzeby Śląskiego Centrum Przedsiębiorczości.

Zamówienie, którego wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30000 euro.
Śląskie Centrum Przedsiębiorczości
ul. Katowicka 47
41-500 Chorzów
Zamówienie nr: SCP/ZP/383/1-100/2017
Rodzaj zamówienia: Dostawy
Zakup listew instalacyjnych i kołków montażowych dla Śląskiego Centrum Przedsiębiorczości.

Zamówienie, którego wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30000 euro.
Śląskie Centrum Przedsiębiorczości
ul. Katowicka 47
41-500 Chorzów
Zamówienie nr: SCP/ZP/383/1-097/2017
Rodzaj zamówienia: Usługi
Przeprowadzenie kampanii w formie 2 audycji i spotów, wraz z emisją na antenie rozgłośni radiowej o zasięgu umożliwiającym objęcie całego województwa śląskiego.

Zamówienie, którego wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30000 euro.
Śląskie Centrum Przedsiębiorczości
ul. Katowicka 47
41-500 Chorzów
Zamówienie nr: SCP/ZP/383/1-096/2017
Rodzaj zamówienia: Dostawy
Dostawa 300 szt. ładowarek samochodowych z nadrukiem.

Zamówienie, którego wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30000 euro.
Śląskie Centrum Przedsiębiorczości
ul. Katowicka 47
41-500 Chorzów
Zamówienie nr: SCP/ZP/383/1-095/2017
Rodzaj zamówienia: Usługi
Zakup/odnowienie certyfikatów kwalifikowalnych

Zamówienie, którego wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30000 euro.
Śląskie Centrum Przedsiębiorczości
ul. Katowicka 47
41-500 Chorzów
Zamówienie nr: SCP/ZP/383/1-094/2017
Rodzaj zamówienia: Usługi
Zakup/odnowienie certyfikatu SSL

Zamówienie, którego wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30000 euro.
Śląskie Centrum Przedsiębiorczości
ul. Katowicka 47
41-500 Chorzów
Zamówienie nr: SCP/ZP/383/1-093/2017
Rodzaj zamówienia: Dostawy
Dostawa prenumeraty gazet w roku 2018 do siedziby Śląskiego Centrum Przedsiębiorczości.

Zamówienie, którego wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30000 euro.
Śląskie Centrum Przedsiębiorczości
ul. Katowicka 47
41-500 Chorzów
Zamówienie nr: SCP/ZP/383/1-092/2017
Rodzaj zamówienia: Dostawy
Dostawa 150 szt. kartek świątecznych na Boże Narodzenie i 150 szt. kartek świątecznych na Wielkanoc do siedziby Zamawiającego.

Archiwalne ogłoszenia o wynikach zamówień publicznych sprzed migracji danych z starego oprogramowania BIP (przed 20 stycznia 2012r.)

 

Śląskie Centrum Przedsiębiorczości
ul. Katowicka 47; 41-500 Chorzów;
tel.: +48327439160; fax.: +48327439161;
NIP: 954-26-13-270; REGON: 240754902;