logo bip

Czas wygenerowania treści 2018-03-20 16:13:37

Ogłoszenia o wyborze najkorzystniejszej oferty

Zamówienie, którego wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30000 euro.
Śląskie Centrum Przedsiębiorczości
ul. Katowicka 47
41-500 Chorzów
Zamówienie nr: SCP/ZP/383/1- 015/2018
Rodzaj zamówienia: Usługi
Usługa montażu i zakupu żaluzji pionowych w pomieszczeniach biurowych Śląskiego Centrum Przedsiębiorczości.

Zamówienie, którego wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30000 euro.
Śląskie Centrum Przedsiębiorczości
ul. Katowicka 47
41-500 Chorzów
Zamówienie nr: SCP/ZP/383/1sz-28/2018
Rodzaj zamówienia: Usługi
Przeprowadzenie szkolenia pracowniczego dla 21 os. nt. ”Rozliczanie środków trwałych, WNIP oraz amortyzacji w projektach unijnych.”

Zamówienie, którego wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30000 euro.
Zamówienie, którego wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30000 euro.
Śląskie Centrum Przedsiębiorczości
ul. Katowicka 47
41-500 Chorzów
Zamówienie nr: SCPSCP/ZP/383/1-013/2018
Rodzaj zamówienia: Dostawy
Zakup wraz z dostawą płynów do spryskiwaczy do samochodów służbowych

Zamówienie, którego wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30000 euro.
Śląskie Centrum Przedsiębiorczości
ul. Katowicka 47
41-500 Chorzów
Zamówienie nr: SCP/ZP/383/1sz-25/2018
Rodzaj zamówienia: Usługi
Przeprowadzenie szkolenia pracowniczego dla 26 os. nt. ”Specjalista ds. projektów B+R w perspektywie finansowej UE na lata 2014-2020”

Zamówienie, którego wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30000 euro.
Śląskie Centrum Przedsiębiorczości
ul. Katowicka 47
41-500 Chorzów
Zamówienie nr: SCP/ZP/383/1-012/2018
Rodzaj zamówienia: Dostawy
Zakup i dostawa szafki na klucze

Zamówienie, którego wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30000 euro.
Zamówienie, którego wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30000 euro.
Śląskie Centrum Przedsiębiorczości
ul. Katowicka 47
41-500 Chorzów
Zamówienie nr: SCP/ZP/383/1sz-19/2018
Rodzaj zamówienia: Usługi
Przeprowadzenie szkolenia pracowniczego dla 26 os. nt. ”Specjalista ds. projektów B+R w perspektywie finansowej UE na lata 2014-2020”

Zamówienie, którego wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30000 euro.
Śląskie Centrum Przedsiębiorczości
ul. Katowicka 47
41-500 Chorzów
Zamówienie nr: SCP/ZP/383/1-010/2018
Rodzaj zamówienia: Dostawy
Zakup i dostawa mebli biurowych wraz z transportem oraz ich montażem w siedzibie Zamawiającego

Zamówienie, którego wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30000 euro.
Śląskie Centrum Przedsiębiorczości
ul. Katowicka 47
41-500 Chorzów
Zamówienie nr: SCP/ZP/383/1-009/2018
Rodzaj zamówienia: Usługi
Dostawa 1 000 szt. teczek do siedziby Zamawiającego.

Zamówienie, którego wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30000 euro.
Śląskie Centrum Przedsiębiorczości
ul. Katowicka 47
41-500 Chorzów
Zamówienie nr: SCP/ZP/383/1-008/2018
Rodzaj zamówienia: Dostawy
Sukcesywna dostawa artykułów spożywczych.

Zamówienie, którego wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30000 euro.
Śląskie Centrum Przedsiębiorczości
ul. Katowicka 47
41-500 Chorzów
Zamówienie nr: SCP/ZP/383/1sz-13/2018
Rodzaj zamówienia: Usługi
Przeprowadzenie szkolenia pracowniczego dla 6 os. nt. ”Zarządzanie ryzykiem w JST.”

Zamówienie, którego wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30000 euro.
Śląskie Centrum Przedsiębiorczości
ul. Katowicka 47
41-500 Chorzów
Zamówienie nr: SCP/ZP/383/1-007/2018
Rodzaj zamówienia: Dostawy
Zakup komputerów przenośnych, oprogramowania i akcesoriów komputerowych dla Śląskiego Centrum Przedsiębiorczości.

Zamówienie, którego wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30000 euro.
Śląskie Centrum Przedsiębiorczości
ul. Katowicka 47
41-500 Chorzów
Zamówienie nr: SCP/ZP/383/1-006/2018
Rodzaj zamówienia: Dostawy
Sukcesywna dostawa artykułów przemysłowych oraz środków czystości.

Zamówienie, którego wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30000 euro.
Śląskie Centrum Przedsiębiorczości
ul. Katowicka 47
41-500 Chorzów
Zamówienie nr: SCP/ZP/383/1-005/2018
Rodzaj zamówienia: Usługi
Przedłużenie abonamentu za domenę scp-slask.pl na okres - 12 m-cy.

Archiwalne ogłoszenia o wynikach zamówień publicznych sprzed migracji danych z starego oprogramowania BIP (przed 20 stycznia 2012r.)

 

Śląskie Centrum Przedsiębiorczości
ul. Katowicka 47; 41-500 Chorzów;
tel.: +48327439160; fax.: +48327439161;
NIP: 954-26-13-270; REGON: 240754902;