logo bip

Czas wygenerowania treści 2018-12-13 10:17:23

Ogłoszenia o wyborze najkorzystniejszej oferty

Zamówienie, którego wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30000 euro.
Śląskie Centrum Przedsiębiorczości
ul. Katowicka 47
41-500 Chorzów
Zamówienie nr: SCP/ZP/383/1-120/2018
Rodzaj zamówienia: Usługi
Przedłużenie gwarancji oraz nadzór autorski i dostosowywanie systemu do zmian powszechnie obowiązujących przepisów prawa Systemu Obiegu Dokumentów FINN 8 SQL.

Zamówienie, którego wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30000 euro.
Śląskie Centrum Przedsiębiorczości
ul. Katowicka 47
41-500 Chorzów
Zamówienie nr: SCP/ZP/383/1-118/2018
Rodzaj zamówienia: Usługi
Usługa utrzymania czystości w pomieszczeniach biurowych oraz magazynowo biurowych w roku 2019 dla Śląskiego Centrum Przedsiębiorczości (ŚCP).

Zamówienie, którego wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30000 euro.
Śląskie Centrum Przedsiębiorczości
ul. Katowicka 47
41-500 Chorzów
Zamówienie nr: SCP/ZP/383/1-117/2018
Rodzaj zamówienia: Usługi
Przeprowadzenie kampanii radiowej w formie spotów wraz z ich emisją na antenie stacji radiowej.

Zamówienie, którego wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30000 euro.
Śląskie Centrum Przedsiębiorczości
ul. Katowicka 47
41-500 Chorzów
Zamówienie nr: SCP/ZP/383/1-116/2018
Rodzaj zamówienia: Usługi
Publikacje związane z promocją ŚCP w prasie codziennej.

Zamówienie, którego wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30000 euro.
Śląskie Centrum Przedsiębiorczości
ul. Katowicka 47
41-500 Chorzów
Zamówienie nr: SCP/ZP/383/1-115/2018
Rodzaj zamówienia: Usługi
Świadczenie usług pocztowych.

Zamówienie, którego wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30000 euro.
Śląskie Centrum Przedsiębiorczości
ul. Katowicka 47
41-500 Chorzów
Zamówienie nr: SCP/ZP/383/1-114/2018
Rodzaj zamówienia: Usługi
Produkcja dwóch filmów reportażowych o długości 3 minut, promujących dobre praktyki.

Zamówienie, którego wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30000 euro.
Śląskie Centrum Przedsiębiorczości
ul. Katowicka 47
41-500 Chorzów
Zamówienie nr: SCP/ZP/383/1-113/2018
Rodzaj zamówienia: Usługi
Publikacji dwóch ogłoszeń o pracę w portalu internetowym.

Zamówienie, którego wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30000 euro.
Śląskie Centrum Przedsiębiorczości
ul. Katowicka 47
41-500 Chorzów
Zamówienie nr: SCP/ZP/383/1-112/2018
Rodzaj zamówienia: Usługi
Naprawa telefonów komórkowych Huawei Honor 8 oraz Samsung J320F wraz z wymianą wyświetlaczy i digitizera

Zamówienie, którego wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30000 euro.
Śląskie Centrum Przedsiębiorczości
ul. Katowicka 47
41-500 Chorzów
Zamówienie nr: SCP/ZP/383/1-111/2018
Rodzaj zamówienia: Dostawy
Zakup wraz z dostawą białego papieru ksero w formacie A4

Zamówienie, którego wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30000 euro.
Śląskie Centrum Przedsiębiorczości
ul. Katowicka 47
41-500 Chorzów
Zamówienie nr: SCP/ZP/383/1-109/2018
Rodzaj zamówienia: Dostawy
Dostawa prenumeraty gazet w roku 2019 do siedziby Śląskiego Centrum Przedsiębiorczości

Zamówienie, którego wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30000 euro.
Śląskie Centrum Przedsiębiorczości
ul. Katowicka 47
41-500 Chorzów
Zamówienie nr: SCP/ZP/383/1-108/2018
Rodzaj zamówienia: Usługi
Usługa kolokacji serwerów oraz urządzeń typu NAS w 2019 roku.

Zamówienie, którego wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30000 euro.
Śląskie Centrum Przedsiębiorczości
ul. Katowicka 47
41-500 Chorzów
Zamówienie nr: SCP/ZP/383/1-107/2018
Rodzaj zamówienia: Dostawy
Odnowienie / zakup certyfikatu SSL

Zamówienie, którego wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30000 euro.
Śląskie Centrum Przedsiębiorczości
ul. Katowicka 47
41-500 Chorzów
Zamówienie nr: SCP/ZP/383/1-106/2018
Rodzaj zamówienia: Dostawy
Sukcesywna dostawa wody źródlanej w butlach 19l (+/- 0,5l) oraz dzierżawa dystrybutorów w roku 2019.

Zamówienie, którego wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30000 euro.
Śląskie Centrum Przedsiębiorczości
ul. Katowicka 47
41-500 Chorzów
Zamówienie nr: SCP/ZP/383/1-105/2018
Rodzaj zamówienia: Dostawy
Sukcesywna dostawa paliwa - benzyny bezołowiowej Pb-95 dla pojazdów eksploatowanych przez Śląskie Centrum Przedsiębiorczości.

Zamówienie, którego wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30000 euro.
Śląskie Centrum Przedsiębiorczości
ul. Katowicka 47
41-500 Chorzów
Zamówienie nr: SCP/ZP/383/1-104/2018
Rodzaj zamówienia: Usługi
Świadczenie usług medycznych dla pracowników Śląskiego Centrum Przedsiębiorczości w roku 2019.

Archiwalne ogłoszenia o wynikach zamówień publicznych sprzed migracji danych z starego oprogramowania BIP (przed 20 stycznia 2012r.)

 

Śląskie Centrum Przedsiębiorczości
ul. Katowicka 47; 41-500 Chorzów;
tel.: +48327439160; fax.: +48327439161;
NIP: 954-26-13-270; REGON: 240754902;