logo bip

Czas wygenerowania treści 2018-12-13 10:16:07

Zamówienie, którego wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30000 euro.

Śląskie Centrum Przedsiębiorczości
ul. Katowicka 47
41-500 Chorzów
Zamówienie nr: SCP/ZP/383/1-003/2018
Rodzaj zamówienia: Usługi

Sukcesywny zakup pieczątek na potrzeby Śląskiego Centrum Przedsiębiorczości.

Opis przedmiotu zamówienia:

Szczegółowy przedmiot zamówienia określony jest w załączniku nr 1 do niniejszego zapytania ofertowego wraz z podanym rodzajem pieczątek oraz ilością.

Załącznik stanowi jednocześnie formularz ofertowy.

Termin wykonania zamówienia: na podstawie zawartej umowy w zależności od potrzeb zamawiającego w okresie od podpisania umowy do 15 grudnia 2018r. lub wyczerpania środków.


Ogłoszenie o zamówieniu
Plik do pobrania: 1515570803.pdf [174 kB]
Data składania ofert: 2018-01-16 14:00:00
Miejsce składania ofert: Oferty na formularzu ofertowym należy składać mailowo na adres mailowy: zamowienia@scp-slask.pl lub złożyć w sekretariacie pok. 701c.

Informacje o dokumencieWprowadzenie: Starszy specjalista Sebastian Kurka 2018-01-10 08:53:23
Ostatnia aktualizacja: Starszy specjalista Sebastian Kurka 2018-01-10 08:58:57
Odpowiedzialny merytorycznie: Zbyszek Zaborowski - Zastępca Dyrektora
Dokument podpisano: 2018-01-10 08:59:00
[+] Rejestr zmian dokumentu
Załącznik nr 1 - Szczegółowy przedmiot zamówienia oraz formularz ofertowy (pdf)
Plik do pobrania: 1515570893.pdf [516 kB]

Informacje o dokumencieWprowadzenie: Starszy specjalista Sebastian Kurka 2018-01-10 08:54:53
Ostatnia aktualizacja: Starszy specjalista Sebastian Kurka 2018-01-10 08:58:57
Odpowiedzialny merytorycznie: Zbyszek Zaborowski - Zastępca Dyrektora
Dokument podpisano: 2018-01-10 09:01:00
[+] Rejestr zmian dokumentu
Załącznik nr 1 - Szczegółowy przedmiot zamówienia oraz formularz ofertowy (doc)
Plik do pobrania: 1515570924.docx [750 kB]

Informacje o dokumencieWprowadzenie: Starszy specjalista Sebastian Kurka 2018-01-10 08:55:24
Ostatnia aktualizacja: Starszy specjalista Sebastian Kurka 2018-01-10 08:58:57
Odpowiedzialny merytorycznie: Zbyszek Zaborowski - Zastępca Dyrektora
Dokument podpisano: 0000-00-00 00:00:00
[+] Rejestr zmian dokumentu
Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty
Plik do pobrania: 1516192596.pdf [201 kB]

Informacje o dokumencieWprowadzenie: Starszy specjalista Sebastian Kurka 2018-01-17 13:36:36
Ostatnia aktualizacja: Starszy specjalista Sebastian Kurka 2018-01-17 13:37:03
Odpowiedzialny merytorycznie: Zbyszek Zaborowski - Zastępca Dyrektora
Dokument podpisano: 2018-01-17 13:43:00
[+] Rejestr zmian dokumentu

 

Śląskie Centrum Przedsiębiorczości
ul. Katowicka 47; 41-500 Chorzów;
tel.: +48327439160; fax.: +48327439161;
NIP: 954-26-13-270; REGON: 240754902;