logo bip

Czas wygenerowania treści 2018-12-13 10:16:05

Zamówienie, którego wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30000 euro.

Śląskie Centrum Przedsiębiorczości
ul. Katowicka 47
41-500 Chorzów
Zamówienie nr: SCP/ZP/383/1-004/2018
Rodzaj zamówienia: Dostawy
Typ zamówienia: poniżej 30000 euro

Sukcesywna dostawa artykułów spożywczych, przemysłowych oraz środków czystości, podzielonych na pakiety, których wartość nie przekracza kwoty 30 000 euro (wyłączone ze stosowania przepisów ustawy Prawo Zamówień Publicznych art.4 ust.8).

Opis przedmiotu zamówienia:

Sukcesywna dostawa artykułów spożywczych, przemysłowych oraz środków czystości, podzielonych na pakiety, których wartość nie przekracza kwoty 30 000 euro (wyłączone ze stosowania przepisów ustawy Prawo Zamówień Publicznych art.4 ust.8).


Ogłoszenie o zamówieniu
Plik do pobrania: 1515674675.pdf [446 kB]
Data składania ofert: 2018-01-17 11:00:00
Miejsce składania ofert: mailem na adres: zamowienia@scp-slask.pl lub złożyć w sekretariacie ŚCP pokój 701c

Informacje o dokumencieWprowadzenie: Główny specjalista - informatyk - koordynator Jacek Maciejewski 2018-01-11 13:44:35
Odpowiedzialny merytorycznie: Zbyszek Zaborowski Zastępca Dyrektora
Dokument podpisano: 2018-01-11 13:50:00
[+] Rejestr zmian dokumentu
Pakiet 1 sukcesywna dostawa artykułów spożywczych, załącznik nr 1 (wersja xls)
Plik do pobrania: 1515674706.xlsx [13 kB]

Informacje o dokumencieWprowadzenie: Główny specjalista - informatyk - koordynator Jacek Maciejewski 2018-01-11 13:45:06
Odpowiedzialny merytorycznie: Zbyszek Zaborowski Zastępca Dyrektora
Dokument podpisano: 2018-01-11 13:51:00
[+] Rejestr zmian dokumentu
Pakiet 1 sukcesywna dostawa artykułów spożywczych, załącznik nr 1 (wersja pdf)
Plik do pobrania: 1515674723.pdf [474 kB]

Informacje o dokumencieWprowadzenie: Główny specjalista - informatyk - koordynator Jacek Maciejewski 2018-01-11 13:45:23
Odpowiedzialny merytorycznie: Zbyszek Zaborowski Zastępca Dyrektora
Dokument podpisano: 2018-01-11 13:51:00
[+] Rejestr zmian dokumentu
Pakiet 2 sukcesywna dostawa artykułów przemysłowych oraz środków czystości, załącznik nr 2 (wersja xls)
Plik do pobrania: 1515674745.xlsx [740 kB]

Informacje o dokumencieWprowadzenie: Główny specjalista - informatyk - koordynator Jacek Maciejewski 2018-01-11 13:45:45
Odpowiedzialny merytorycznie: Zbyszek Zaborowski Zastępca Dyrektora
Dokument podpisano: 2018-01-11 13:52:00
[+] Rejestr zmian dokumentu
Pakiet 2 sukcesywna dostawa artykułów przemysłowych oraz środków czystości, załącznik nr 2 (wersja pdf)
Plik do pobrania: 1515674762.pdf [543 kB]

Informacje o dokumencieWprowadzenie: Główny specjalista - informatyk - koordynator Jacek Maciejewski 2018-01-11 13:46:02
Odpowiedzialny merytorycznie: Zbyszek Zaborowski Zastępca Dyrektora
Dokument podpisano: 2018-01-11 13:52:00
[+] Rejestr zmian dokumentu
Pytania i odpowiedzi

Informacja o modyfikacji treści zapytania ofertowego.

Modyfikacja dotyczy doprecyzowania załącznika nr 2, w zakresie pozycji nr 24.


Plik do pobrania: 1516111102.pdf [140 kB]

Informacje o dokumencieWprowadzenie: Starszy specjalista Sebastian Kurka 2018-01-16 14:58:22
Ostatnia aktualizacja: Starszy specjalista Sebastian Kurka 2018-01-16 15:01:04
Odpowiedzialny merytorycznie: Zbyszek Zaborowski - Zastępca Dyrektora
Dokument podpisano: 2018-01-16 15:04:00
[+] Rejestr zmian dokumentu
Pytania i odpowiedzi

Zmodyfikowany załącznik nr 2 - formularz ofertowy (pdf)


Plik do pobrania: 1516111178.pdf [539 kB]

Informacje o dokumencieWprowadzenie: Starszy specjalista Sebastian Kurka 2018-01-16 14:59:38
Ostatnia aktualizacja: Starszy specjalista Sebastian Kurka 2018-01-16 15:01:04
Odpowiedzialny merytorycznie: Zbyszek Zaborowski - Zastępca Dyrektora
Dokument podpisano: 2018-01-16 15:05:00
[+] Rejestr zmian dokumentu
Pytania i odpowiedzi

Zmodyfikowany załącznik nr 2 - formularz ofertowy (xls)


Plik do pobrania: 1516111229.xlsx [740 kB]

Informacje o dokumencieWprowadzenie: Starszy specjalista Sebastian Kurka 2018-01-16 15:00:29
Ostatnia aktualizacja: Starszy specjalista Sebastian Kurka 2018-01-16 15:01:04
Odpowiedzialny merytorycznie: Zbyszek Zaborowski - Zastępca Dyrektora
Dokument podpisano: 2018-01-16 15:06:00
[+] Rejestr zmian dokumentu
Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty
Plik do pobrania: 1516625130.pdf [156 kB]

Informacje o dokumencieWprowadzenie: Starszy specjalista Sebastian Kurka 2018-01-22 13:45:30
Ostatnia aktualizacja: Starszy specjalista Sebastian Kurka 2018-01-22 13:46:15
Odpowiedzialny merytorycznie: Zbyszek Zaborowski - Zastępca Dyrektora
Dokument podpisano: 0000-00-00 00:00:00
[+] Rejestr zmian dokumentu
Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty
Plik do pobrania: 1516625150.pdf [152 kB]

Informacje o dokumencieWprowadzenie: Starszy specjalista Sebastian Kurka 2018-01-22 13:45:50
Ostatnia aktualizacja: Starszy specjalista Sebastian Kurka 2018-01-22 13:46:15
Odpowiedzialny merytorycznie: Zbyszek Zaborowski - Zastępca Dyrektora
Dokument podpisano: 2018-01-22 13:45:00
[+] Rejestr zmian dokumentu
Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty
Plik do pobrania: 1516795862.pdf [145 kB]

Informacje o dokumencieWprowadzenie: Starszy specjalista Sebastian Kurka 2018-01-24 13:11:02
Ostatnia aktualizacja: Starszy specjalista Sebastian Kurka 2018-01-24 13:11:26
Odpowiedzialny merytorycznie: Zbyszek Zaborowski - Zastępca Dyrektora
Dokument podpisano: 2018-01-24 13:11:00
[+] Rejestr zmian dokumentu

 

Śląskie Centrum Przedsiębiorczości
ul. Katowicka 47; 41-500 Chorzów;
tel.: +48327439160; fax.: +48327439161;
NIP: 954-26-13-270; REGON: 240754902;