logo bip

Czas wygenerowania treści 2019-01-22 08:15:00

Zamówienie, którego wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30000 euro.

Śląskie Centrum Przedsiębiorczości
ul. Katowicka 47
41-500 Chorzów
Zamówienie nr: SCP/ZP/383/1sz-19/2018
Rodzaj zamówienia: Usługi
Typ zamówienia: poniżej 30000 euro

Przeprowadzenie szkolenia pracowniczego dla 26 os. nt. ”Specjalista ds. projektów B+R w perspektywie finansowej UE na lata 2014-2020”

Opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest usługa przeprowadzenia dwudniowego szkolenia zamkniętego, podzielonego na dwie edycje po 13 pracowników Śląskiego Centrum Przedsiębiorczości każda, z zakresu projektów B+R.

 


Data archiwizacji: 2019-01-10 15:25:00
Ogłoszenie o zamówieniu
Plik do pobrania: 1518095943.pdf [559 kB]
Data składania ofert: 2018-02-14 12:00:00
Miejsce składania ofert: mailem na adres: zamowienia@scp-slask.pl lub złożyć w sekretariacie ŚCP pokój 701c

Informacje o dokumencieWprowadzenie: Inspektor - informatyk Grzegorz Gacek 2018-02-08 14:19:03
Odpowiedzialny merytorycznie: Zbyszek Zaborowski Zastępca Dyrektora
Dokument podpisano: 2018-02-08 14:19:00
[+] Rejestr zmian dokumentu
Załącznik 1 formularz ofertowy
Plik do pobrania: 1518096052.pdf [230 kB]

Informacje o dokumencieWprowadzenie: Inspektor - informatyk Grzegorz Gacek 2018-02-08 14:20:52
Odpowiedzialny merytorycznie: Zbyszek Zaborowski Zastępca Dyrektora
Dokument podpisano: 2018-02-08 14:21:00
[+] Rejestr zmian dokumentu
Załącznik 1 formularz ofertowy (wersja doc)
Plik do pobrania: 1518097050.doc [772 kB]

Informacje o dokumencieWprowadzenie: Inspektor - informatyk Grzegorz Gacek 2018-02-08 14:37:30
Odpowiedzialny merytorycznie: Zbyszek Zaborowski Zastępca Dyrektora
Dokument podpisano: 2018-02-08 14:37:00
[+] Rejestr zmian dokumentu
Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty
Plik do pobrania: 1518789199.pdf [135 kB]

Informacje o dokumencieWprowadzenie: Główny specjalista - informatyk - koordynator Jacek Maciejewski 2018-02-16 14:53:19
Odpowiedzialny merytorycznie: Zbyszek Zaborowski Zastępca Dyrektora
Dokument podpisano: 2018-02-16 14:54:00
[+] Rejestr zmian dokumentu

 

Śląskie Centrum Przedsiębiorczości
ul. Katowicka 47; 41-500 Chorzów;
tel.: +48327439160; fax.: +48327439161;
NIP: 954-26-13-270; REGON: 240754902;