logo bip

Czas wygenerowania treści 2019-01-22 08:02:32

Zamówienie, którego wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30000 euro.

Śląskie Centrum Przedsiębiorczości
ul. Katowicka 47
41-500 Chorzów
Zamówienie nr: SCP/ZP/383/1-011/2018
Rodzaj zamówienia: Usługi
Typ zamówienia: poniżej 30000 euro

Naprawa drukarek, faksów, komputerów, monitorów, dysku sieciowego NAS QNAP SYNOLOGY, sprzętu biurowego, RTV, AGD oraz pozostałego sprzętu elektronicznego wraz z wymianą części zamiennych dla Śląskiego Centrum Przedsiębiorczości

Opis przedmiotu zamówienia:

Naprawa drukarek, faksów, komputerów, monitorów, dysku sieciowego NAS QNAP SYNOLOGY, sprzętu biurowego, RTV, AGD oraz pozostałego sprzętu elektronicznego wraz z wymianą części zamiennych dla Śląskiego Centrum Przedsiębiorczości wyszczególnionych w załączniku nr 1.

Przez naprawę Zamawiający rozumie obsługę/usługę umożliwiającą przywrócenie właściwości użytkowych uszkodzonym urządzeniom.

Wykonawca  zobowiązany  będzie  do  przeprowadzania  napraw  stosownie do potrzeb Zamawiającego w przypadku, gdy nastąpiła ich awaria.

 


Data archiwizacji: 2019-01-10 15:25:00
Ogłoszenie o zamówieniu
Plik do pobrania: 1518181281.pdf [785 kB]
Data składania ofert: 2018-02-16 10:00:00
Miejsce składania ofert: mailem na adres: zamowienia@scp-slask.pl lub złożyć w sekretariacie ŚCP pokój 701c

Informacje o dokumencieWprowadzenie: Inspektor - informatyk Grzegorz Gacek 2018-02-09 14:01:21
Odpowiedzialny merytorycznie: Zbyszek Zaborowski Zastępca Dyrektora
Dokument podpisano: 2018-02-09 14:01:00
[+] Rejestr zmian dokumentu
Załącznik 1 - wykaz sprzętu
Plik do pobrania: 1518181327.pdf [227 kB]

Informacje o dokumencieWprowadzenie: Inspektor - informatyk Grzegorz Gacek 2018-02-09 14:02:07
Odpowiedzialny merytorycznie: Zbyszek Zaborowski Zastępca Dyrektora
Dokument podpisano: 2018-02-09 14:02:00
[+] Rejestr zmian dokumentu
Formularz ofertowy
Plik do pobrania: 1518181437.pdf [337 kB]

Informacje o dokumencieWprowadzenie: Inspektor - informatyk Grzegorz Gacek 2018-02-09 14:03:57
Odpowiedzialny merytorycznie: Zbyszek Zaborowski Zastępca Dyrektora
Dokument podpisano: 2018-02-09 14:03:00
[+] Rejestr zmian dokumentu
Zgłoszenie serwisowe
Plik do pobrania: 1518181498.pdf [131 kB]

Informacje o dokumencieWprowadzenie: Inspektor - informatyk Grzegorz Gacek 2018-02-09 14:04:58
Odpowiedzialny merytorycznie: Zbyszek Zaborowski Zastępca Dyrektora
Dokument podpisano: 2018-02-09 14:05:00
[+] Rejestr zmian dokumentu
Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty
Plik do pobrania: 1519043400.pdf [158 kB]

Informacje o dokumencieWprowadzenie: Inspektor - informatyk Grzegorz Gacek 2018-02-19 13:30:00
Odpowiedzialny merytorycznie: Zbyszek Zaborowski Zastępca Dyrektora
Dokument podpisano: 2018-02-19 13:29:00
[+] Rejestr zmian dokumentu

 

Śląskie Centrum Przedsiębiorczości
ul. Katowicka 47; 41-500 Chorzów;
tel.: +48327439160; fax.: +48327439161;
NIP: 954-26-13-270; REGON: 240754902;