logo bip

Czas wygenerowania treści 2020-07-02 08:40:45

Zamówienie, którego wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30000 euro.

Śląskie Centrum Przedsiębiorczości
ul. Katowicka 47
41-500 Chorzów
Zamówienie nr: SCP/ZP/383/1-033/2018
Rodzaj zamówienia: Usługi
Typ zamówienia: poniżej 30000 euro

Produkcja dwóch spotów o długości 30 sekund, reklamujących konkursy organizowane przez ŚCP.

Opis przedmiotu zamówienia:

Produkcja dwóch spotów o długości 30 sekund, reklamujących konkursy organizowane przez ŚCP.

Spoty powinny być wykonane w technice whiteboard animation / sketch video (rysowanie „na żywo” za pomocą markerów); Wykonawca przedstawi Zamawiającemu do akceptacji: koncepcję spotu, scenariusz, podkład dźwiękowy, plansze, rysowanie, nagranie lektorskie i montaż; głosowi lektora muszą towarzyszyć napisy (przygotowane z uwzględnieniem szczególnych potrzeb osób z różnymi niepełnosprawnościami); Zamówienie należy opracować na podstawie materiałów nadesłanych przez Śląskie Centrum Przedsiębiorczości (treści, wstępny brief, logotypy) i dostarczyć do Zamawiającego w formatach avi oraz mkv.

W cenie należy uwzględnić: możliwość wykorzystania elementów graficznych w produkcji poprzez zdigitalizowanie, z przekazaniem pełnych praw autorskich do poszczególnych scen, oraz przekazanie praw autorskich do obu spotów. Termin realizacji zamówienia: pierwszy spot — czerwiec-lipiec 2018, drugi — sierpień 2018 r.


Data archiwizacji: 2019-01-10 15:21:00
Ogłoszenie o zamówieniu
Plik do pobrania: 1525088472.pdf [249 kB]
Data składania ofert: 2018-05-10 09:00:00
Miejsce składania ofert: Ofertę, w zamkniętej, opisanej kopercie, można złożyć w sekretariacie ŚCP pokój 701c lub przesłać pocztą elektroniczną na adres scp@scp-slask.pl. Decyduje data wpływu do siedziby Zamawiającego.

Informacje o dokumencieWprowadzenie: Starszy specjalista Sebastian Kurka 2018-04-30 13:41:12
Ostatnia aktualizacja: Starszy specjalista Sebastian Kurka 2018-04-30 13:42:11
Odpowiedzialny merytorycznie: Bartosz Rozpondek - Dyrektor
Dokument podpisano: 2018-04-30 13:43:00
[+] Rejestr zmian dokumentu
Formularz ofertowy (pdf)
Plik do pobrania: 1525088495.pdf [178 kB]

Informacje o dokumencieWprowadzenie: Starszy specjalista Sebastian Kurka 2018-04-30 13:41:35
Ostatnia aktualizacja: Starszy specjalista Sebastian Kurka 2018-04-30 13:42:11
Odpowiedzialny merytorycznie: Bartosz Rozpondek - Dyrektor
Dokument podpisano: 2018-04-30 13:44:00
[+] Rejestr zmian dokumentu
Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty
Plik do pobrania: 1527161332.pdf [95 kB]

Informacje o dokumencieWprowadzenie: Starszy specjalista Sebastian Kurka 2018-05-24 13:28:52
Odpowiedzialny merytorycznie: Bartosz Rozpondek - Dyrektor
Dokument podpisano: 2018-05-24 13:32:00
[+] Rejestr zmian dokumentu

 

Śląskie Centrum Przedsiębiorczości
ul. Katowicka 47; 41-500 Chorzów;
tel.: +48327439160; fax.: +48327439161;
NIP: 954-26-13-270; REGON: 240754902;