logo bip

Czas wygenerowania treści 2019-06-20 06:48:40

Przetarg nieograniczony

Śląskie Centrum Przedsiębiorczości
ul. Katowicka 47
41-500 Chorzów
Zamówienie nr: SCP-ZP-01/2018
Rodzaj zamówienia: Dostawy
Typ zamówienia: o wartości nie przekraczającej 221 000 euro

Długoterminowy wynajem 3 fabrycznie nowych samochodów osobowych na potrzeby Śląskiego Centrum Przedsiębiorczości

Opis przedmiotu zamówienia:

 

Przedmiotem zamówienia jest długoterminowy wynajem 3 fabrycznie nowych samochodów osobowych na potrzeby Śląskiego Centrum Przedsiębiorczości wraz ze świadczeniem obsługi serwisowej, zapewnieniem pojazdu zastępczego oraz ubezpieczenia (OC, AC, NNW assistance) i innych czynności wskazanych w Załączniku nr 3 do SIWZ/Załączniku nr 1 do wzoru umowy (SOPZ), na okres 36 miesięcy, zgodnie z zakresami:

- Zakres nr 1 - długoterminowy wynajem samochodu osobowego segmentu B typu hatchback - ilość szt.: 1

- Zakres nr 2 - długoterminowy wynajem samochodu osobowego segmentu B typu kombi - ilość szt.: 1

- Zakres nr 3 - Długoterminowy wynajem samochodu osobowego segmentu C typu sedan, lift back, fastback, kombi lub podobne - ilość szt.: 1

Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych tj. na jeden lub więcej zakresów.

 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia (SOPZ) zawarty jest w Załączniku nr 3 do SIWZ/ Załączniku nr 1 do wzoru umowy.

Zamawiający wymaga, aby przez cały okres realizacji przedmiotu zamówienia Wykonawcy przysługiwało prawo własności pojazdów, nieobciążone jakimikolwiek prawami osób trzecich.

 

Termin wykonania zamówienia:

 Przedmiot zamówienia zostanie zrealizowany w okresie 36 miesięcy tj. od 01.01.2019r. do 31.12.2021r.

Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć pojazdy do siedziby Zamawiającego tj.: w Chorzowie przy
ul. Katowickiej 47, wraz z pełnym pakietem ubezpieczeniowym, na własny koszt w terminie, nie później niż do 28 grudnia 2018 r.

 

 

Koszty transportu pojazdów do siedziby Zamawiającego, w tym koszty ubezpieczenia pojazdów podczas ich transportu ponosi Wykonawca.

 


Ogłoszenie o zamówieniu
Plik do pobrania: 1539077631.pdf [1684 kB]
Data składania ofert: 2018-10-17 09:00:00
Miejsce składania ofert: Oferty należy składać w siedzibie Śląskiego Centrum Przedsiębiorczości, ul. Katowicka 47, 41-500 Chorzów (Sekretariat, pok. 701C, Piętro VII) w godzinach od 7:30 do 15:30 (w dni robocze, od poniedziałku do piątku)

Informacje o dokumencieWprowadzenie: Starszy specjalista Sebastian Kurka 2018-10-09 11:33:51
Ostatnia aktualizacja: Starszy specjalista Sebastian Kurka 2018-10-09 11:52:21
Odpowiedzialny merytorycznie: Zbyszek Zaborowski - Zastępca Dyrektora
Dokument podpisano: 2018-10-09 11:39:00
[+] Rejestr zmian dokumentu
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
Plik do pobrania: 1539077662.pdf [11517 kB]

Informacje o dokumencieWprowadzenie: Starszy specjalista Sebastian Kurka 2018-10-09 11:34:22
Ostatnia aktualizacja: Starszy specjalista Sebastian Kurka 2018-10-09 11:52:21
Odpowiedzialny merytorycznie: Zbyszek Zaborowski - Zastępca Dyrektora
Dokument podpisano: 2018-10-09 11:39:00
[+] Rejestr zmian dokumentu
Załącznik nr 1 do SIWZ - FORMULARZ OFERTOWY dla zakresu nr 1 (pdf)
Plik do pobrania: 1539077731.pdf [314 kB]

Informacje o dokumencieWprowadzenie: Starszy specjalista Sebastian Kurka 2018-10-09 11:35:31
Ostatnia aktualizacja: Starszy specjalista Sebastian Kurka 2018-10-09 11:52:21
Odpowiedzialny merytorycznie: Zbyszek Zaborowski - Zastępca Dyrektora
Dokument podpisano: 2018-10-09 11:41:00
[+] Rejestr zmian dokumentu
Załącznik nr 1 do SIWZ - FORMULARZ OFERTOWY dla zakresu nr 1 (doc)
Plik do pobrania: 1539077757.docx [747 kB]

Informacje o dokumencieWprowadzenie: Starszy specjalista Sebastian Kurka 2018-10-09 11:35:57
Ostatnia aktualizacja: Starszy specjalista Sebastian Kurka 2018-10-09 11:52:21
Odpowiedzialny merytorycznie: Zbyszek Zaborowski - Zastępca Dyrektora
Dokument podpisano: 2018-10-09 11:41:00
[+] Rejestr zmian dokumentu
Załącznik nr 1 do formularza ofertowego dla zakresu nr 1 (pdf)
Plik do pobrania: 1539077987.pdf [627 kB]

Informacje o dokumencieWprowadzenie: Starszy specjalista Sebastian Kurka 2018-10-09 11:39:47
Ostatnia aktualizacja: Starszy specjalista Sebastian Kurka 2018-10-09 11:52:21
Odpowiedzialny merytorycznie: Zbyszek Zaborowski - Zastępca Dyrektora
Dokument podpisano: 2018-10-09 11:44:00
[+] Rejestr zmian dokumentu
Załącznik nr 1 do formularza ofertowego dla zakresu nr 1 (doc)
Plik do pobrania: 1539078029.docx [17 kB]

Informacje o dokumencieWprowadzenie: Starszy specjalista Sebastian Kurka 2018-10-09 11:40:29
Ostatnia aktualizacja: Starszy specjalista Sebastian Kurka 2018-10-09 11:52:21
Odpowiedzialny merytorycznie: Zbyszek Zaborowski - Zastępca Dyrektora
Dokument podpisano: 2018-10-09 11:45:00
[+] Rejestr zmian dokumentu
Załącznik nr 1A do SIWZ FORMULARZ OFERTOWY dla zakresu nr 2 (pdf)
Plik do pobrania: 1539078070.pdf [317 kB]

Informacje o dokumencieWprowadzenie: Starszy specjalista Sebastian Kurka 2018-10-09 11:41:10
Ostatnia aktualizacja: Starszy specjalista Sebastian Kurka 2018-10-09 11:52:21
Odpowiedzialny merytorycznie: Zbyszek Zaborowski - Zastępca Dyrektora
Dokument podpisano: 2018-10-09 11:46:00
[+] Rejestr zmian dokumentu
Załącznik nr 1A do SIWZ FORMULARZ OFERTOWY dla zakresu nr 2 (doc)
Plik do pobrania: 1539078106.docx [746 kB]

Informacje o dokumencieWprowadzenie: Starszy specjalista Sebastian Kurka 2018-10-09 11:41:46
Ostatnia aktualizacja: Starszy specjalista Sebastian Kurka 2018-10-09 11:52:21
Odpowiedzialny merytorycznie: Zbyszek Zaborowski - Zastępca Dyrektora
Dokument podpisano: 2018-10-09 11:47:00
[+] Rejestr zmian dokumentu
Załącznik nr 1 do formularza ofertowego dla zakresu nr 2 (pdf)
Plik do pobrania: 1539078149.pdf [630 kB]

Informacje o dokumencieWprowadzenie: Starszy specjalista Sebastian Kurka 2018-10-09 11:42:29
Ostatnia aktualizacja: Starszy specjalista Sebastian Kurka 2018-10-09 11:52:21
Odpowiedzialny merytorycznie: Zbyszek Zaborowski - Zastępca Dyrektora
Dokument podpisano: 2018-10-09 11:47:00
[+] Rejestr zmian dokumentu
Załącznik nr 1 do formularza ofertowego dla zakresu nr 2 (doc)
Plik do pobrania: 1539078182.docx [17 kB]

Informacje o dokumencieWprowadzenie: Starszy specjalista Sebastian Kurka 2018-10-09 11:43:02
Ostatnia aktualizacja: Starszy specjalista Sebastian Kurka 2018-10-09 11:52:21
Odpowiedzialny merytorycznie: Zbyszek Zaborowski - Zastępca Dyrektora
Dokument podpisano: 2018-10-09 11:48:00
[+] Rejestr zmian dokumentu
Załącznik nr 1B do SIWZ FORMULARZ OFERTOWY dla zakresu nr 3 (pdf)
Plik do pobrania: 1539078219.pdf [320 kB]

Informacje o dokumencieWprowadzenie: Starszy specjalista Sebastian Kurka 2018-10-09 11:43:39
Ostatnia aktualizacja: Starszy specjalista Sebastian Kurka 2018-10-09 11:52:21
Odpowiedzialny merytorycznie: Zbyszek Zaborowski - Zastępca Dyrektora
Dokument podpisano: 2018-10-09 11:49:00
[+] Rejestr zmian dokumentu
Załącznik nr 1B do SIWZ FORMULARZ OFERTOWY dla zakresu nr 3 (doc)
Plik do pobrania: 1539078257.docx [748 kB]

Informacje o dokumencieWprowadzenie: Starszy specjalista Sebastian Kurka 2018-10-09 11:44:17
Ostatnia aktualizacja: Starszy specjalista Sebastian Kurka 2018-10-09 11:52:21
Odpowiedzialny merytorycznie: Zbyszek Zaborowski - Zastępca Dyrektora
Dokument podpisano: 2018-10-09 11:49:00
[+] Rejestr zmian dokumentu
Załącznik nr 1 do formularza ofertowego dla zakresu nr 3 (pdf)
Plik do pobrania: 1539078296.pdf [614 kB]

Informacje o dokumencieWprowadzenie: Starszy specjalista Sebastian Kurka 2018-10-09 11:44:56
Ostatnia aktualizacja: Starszy specjalista Sebastian Kurka 2018-10-09 11:52:21
Odpowiedzialny merytorycznie: Zbyszek Zaborowski - Zastępca Dyrektora
Dokument podpisano: 2018-10-09 11:50:00
[+] Rejestr zmian dokumentu
Załącznik nr 1 do formularza ofertowego dla zakresu nr 3 (doc)
Plik do pobrania: 1539078324.docx [17 kB]

Informacje o dokumencieWprowadzenie: Starszy specjalista Sebastian Kurka 2018-10-09 11:45:24
Ostatnia aktualizacja: Starszy specjalista Sebastian Kurka 2018-10-09 11:52:21
Odpowiedzialny merytorycznie: Zbyszek Zaborowski - Zastępca Dyrektora
Dokument podpisano: 2018-10-09 11:50:00
[+] Rejestr zmian dokumentu
Załącznik nr 2 do SIWZ (wspólny dla każdego zakresu)
Plik do pobrania: 1539078375.pdf [2924 kB]

Informacje o dokumencieWprowadzenie: Starszy specjalista Sebastian Kurka 2018-10-09 11:46:15
Ostatnia aktualizacja: Starszy specjalista Sebastian Kurka 2018-10-09 11:52:21
Odpowiedzialny merytorycznie: Zbyszek Zaborowski - Zastępca Dyrektora
Dokument podpisano: 2018-10-09 11:51:00
[+] Rejestr zmian dokumentu
Załącznik nr 3 do siwz/ Załącznik nr 1 do wzoru umowy - Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia - SOPZ
Plik do pobrania: 1539078424.pdf [2344 kB]

Informacje o dokumencieWprowadzenie: Starszy specjalista Sebastian Kurka 2018-10-09 11:47:04
Ostatnia aktualizacja: Starszy specjalista Sebastian Kurka 2018-10-09 11:52:21
Odpowiedzialny merytorycznie: Zbyszek Zaborowski - Zastępca Dyrektora
Dokument podpisano: 2018-10-09 11:52:00
[+] Rejestr zmian dokumentu
Pytania i odpowiedzi

Pytania I - z 11.10.2018r.


Plik do pobrania: 1539252754.pdf [152 kB]

Informacje o dokumencieWprowadzenie: Starszy specjalista Sebastian Kurka 2018-10-11 12:12:34
Ostatnia aktualizacja: Starszy specjalista Sebastian Kurka 2018-10-11 12:13:37
Odpowiedzialny merytorycznie: Zbyszek Zaborowski - Zastępca Dyrektora
Dokument podpisano: 2018-10-11 12:18:00
[+] Rejestr zmian dokumentu
Pytania i odpowiedzi

Pytania II - z 11.10.2018r.


Plik do pobrania: 1539252780.pdf [211 kB]

Informacje o dokumencieWprowadzenie: Starszy specjalista Sebastian Kurka 2018-10-11 12:13:00
Ostatnia aktualizacja: Starszy specjalista Sebastian Kurka 2018-10-11 12:13:37
Odpowiedzialny merytorycznie: Zbyszek Zaborowski - Zastępca Dyrektora
Dokument podpisano: 0000-00-00 00:00:00
[+] Rejestr zmian dokumentu
Pytania i odpowiedzi

Pytania III - z 11.10.2018r.


Plik do pobrania: 1539259490.pdf [130 kB]

Informacje o dokumencieWprowadzenie: Starszy specjalista Sebastian Kurka 2018-10-11 14:04:50
Odpowiedzialny merytorycznie: Zbyszek Zaborowski - Zastępca Dyrektora
Dokument podpisano: 2018-10-11 14:10:00
[+] Rejestr zmian dokumentu
Pytania i odpowiedzi

Pytania IV - z 12.10.2018r.


Plik do pobrania: 1539327167.pdf [131 kB]

Informacje o dokumencieWprowadzenie: Starszy specjalista Sebastian Kurka 2018-10-12 08:52:47
Odpowiedzialny merytorycznie: Zbyszek Zaborowski - Zastępca Dyrektora
Dokument podpisano: 2018-10-12 08:58:00
[+] Rejestr zmian dokumentu
Informacja z otwarcia ofert w postępowaniu SCP-ZP-01/2018.
Plik do pobrania: 1539781448.pdf [643 kB]

Informacje o dokumencieWprowadzenie: Starszy specjalista Sebastian Kurka 2018-10-17 15:04:08
Odpowiedzialny merytorycznie: Zbyszek Zaborowski - Zastępca Dyrektora
Dokument podpisano: 2018-10-17 15:09:00
[+] Rejestr zmian dokumentu
Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty
Plik do pobrania: 1540375015.pdf [694 kB]

Informacje o dokumencieWprowadzenie: Starszy specjalista Sebastian Kurka 2018-10-24 11:56:55
Ostatnia aktualizacja: Starszy specjalista Sebastian Kurka 2018-10-24 11:57:22
Odpowiedzialny merytorycznie: Zbyszek Zaborowski - Zastępca Dyrektora
Dokument podpisano: 2018-10-24 12:02:00
[+] Rejestr zmian dokumentu
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia
Plik do pobrania: 1542785217.pdf [165 kB]

Informacje o dokumencieWprowadzenie: Starszy specjalista Sebastian Kurka 2018-11-21 08:26:57
Ostatnia aktualizacja: Starszy specjalista Sebastian Kurka 2018-11-21 08:27:49
Odpowiedzialny merytorycznie: Zbyszek Zaborowski - Zastępca Dyrektora
Dokument podpisano: 0000-00-00 00:00:00
[+] Rejestr zmian dokumentu

 

Śląskie Centrum Przedsiębiorczości
ul. Katowicka 47; 41-500 Chorzów;
tel.: +48327439160; fax.: +48327439161;
NIP: 954-26-13-270; REGON: 240754902;