logo bip

Czas wygenerowania treści 2019-04-25 03:04:30

Przetarg nieograniczony

Śląskie Centrum Przedsiębiorczości
ul. Katowicka 47
41-500 Chorzów
Zamówienie nr: SCP-ZP-02/2018
Rodzaj zamówienia: Dostawy
Typ zamówienia: o wartości nie przekraczającej 221 000 euro

Dostawa sprzętu komputerowego oraz akcesoriów komputerowych

Opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest dostawa sprzętu komputerowego oraz akcesoriów komputerowych, zgodnie z zakresami:

- Zakres nr 1 - Komputery stacjonarne - ilość szt.: 95,

- Zakres nr 2 - Drukarki laserowe - ilość szt.: 9,

- Zakres nr 3 - Części komputerowe  - dysk - ilość szt.: 30, HUB - ilość szt.: 5, szafa wisząca 19" - ilość szt.: 1, patch panel - ilość szt.: 2,

- Zakres nr 4 - Oprogramowanie - oprogramowanie biurowe - ilość szt.: 105, licencja dostępowa - ilość szt.: 150,

- Zakres nr 5 - Zasilacze awaryjne - zasilacze awaryjne do komputerów - ilość szt.: 95, zasilacze awaryjne do serwerów - ilość szt.: 2,

- Zakres nr 6 - Monitory - ilość szt.: 8,

Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych tj. na jeden lub więcej zakresów.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia (SOPZ) zawarty jest w Załączniku nr 3 do SIWZ/ Załączniku nr 1 do wzoru umowy.

Dodatkowe warunki realizacji zamówienia określają wzory umów stanowiące załącznik nr 2 (zakres nr: 1,2,5,6), załącznik nr 2a (zakres nr: 3) i załącznik nr 2b (zakres nr: 4) do SIWZ.

 


Ogłoszenie o zamówieniu
Plik do pobrania: 1540826023.pdf [2115 kB]
Data składania ofert: 2018-11-07 09:00:00
Miejsce składania ofert: 3. Oferty należy składać w siedzibie Śląskiego Centrum Przedsiębiorczości, ul. Katowicka 47, 41-500 Chorzów (Sekretariat, pok. 701C, Piętro VII) w godzinach od 7:30 do 15:30 (w dni robocze, od poniedziałku do piątku)

Informacje o dokumencieWprowadzenie: Starszy specjalista Sebastian Kurka 2018-10-29 16:13:43
Ostatnia aktualizacja: Starszy specjalista Sebastian Kurka 2018-10-29 16:27:05
Odpowiedzialny merytorycznie: Zbyszek Zaborowski - Zastępca Dyrektora
Dokument podpisano: 2018-10-29 16:19:00
[+] Rejestr zmian dokumentu
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
Plik do pobrania: 1540826047.pdf [12923 kB]

Informacje o dokumencieWprowadzenie: Starszy specjalista Sebastian Kurka 2018-10-29 16:14:07
Ostatnia aktualizacja: Starszy specjalista Sebastian Kurka 2018-10-29 16:27:05
Odpowiedzialny merytorycznie: Zbyszek Zaborowski - Zastępca Dyrektora
Dokument podpisano: 2018-10-29 16:20:00
[+] Rejestr zmian dokumentu
Załącznik nr 1 do SIWZ -Formularz Ofertowy
Plik do pobrania: 1540826102.pdf [1298 kB]

Informacje o dokumencieWprowadzenie: Starszy specjalista Sebastian Kurka 2018-10-29 16:15:02
Ostatnia aktualizacja: Starszy specjalista Sebastian Kurka 2018-10-29 16:27:05
Odpowiedzialny merytorycznie: Zbyszek Zaborowski - Zastępca Dyrektora
Dokument podpisano: 2018-10-29 16:21:00
[+] Rejestr zmian dokumentu
Załacznik nr 1 do SIWZ formularz ofertrowy (doc)
Plik do pobrania: 1540826170.docx [756 kB]

Informacje o dokumencieWprowadzenie: Starszy specjalista Sebastian Kurka 2018-10-29 16:16:10
Ostatnia aktualizacja: Starszy specjalista Sebastian Kurka 2018-10-29 16:27:05
Odpowiedzialny merytorycznie: Zbyszek Zaborowski - Zastępca Dyrektora
Dokument podpisano: 2018-10-29 16:21:00
[+] Rejestr zmian dokumentu
załącznik nr 1 do Formularza Ofertowego - pdf
Plik do pobrania: 1540826218.pdf [345 kB]

Informacje o dokumencieWprowadzenie: Starszy specjalista Sebastian Kurka 2018-10-29 16:16:58
Ostatnia aktualizacja: Starszy specjalista Sebastian Kurka 2018-10-29 16:27:05
Odpowiedzialny merytorycznie: Zbyszek Zaborowski - Zastępca Dyrektora
Dokument podpisano: 2018-10-29 16:22:00
[+] Rejestr zmian dokumentu
załącznik nr 1 do Formularza Ofertowego - doc
Plik do pobrania: 1540826258.docx [744 kB]

Informacje o dokumencieWprowadzenie: Starszy specjalista Sebastian Kurka 2018-10-29 16:17:38
Ostatnia aktualizacja: Starszy specjalista Sebastian Kurka 2018-10-29 16:27:05
Odpowiedzialny merytorycznie: Zbyszek Zaborowski - Zastępca Dyrektora
Dokument podpisano: 2018-10-29 16:23:00
[+] Rejestr zmian dokumentu
Załącznik nr 2 do SIWZ (wspólny dla zakresów nr: 1, 2, 5, 6)
Plik do pobrania: 1540826333.pdf [1990 kB]

Informacje o dokumencieWprowadzenie: Starszy specjalista Sebastian Kurka 2018-10-29 16:18:53
Ostatnia aktualizacja: Starszy specjalista Sebastian Kurka 2018-10-29 16:27:05
Odpowiedzialny merytorycznie: Zbyszek Zaborowski - Zastępca Dyrektora
Dokument podpisano: 2018-10-29 16:24:00
[+] Rejestr zmian dokumentu
Załącznik nr 2a do SIWZ (dla zakres nr: 3)
Plik do pobrania: 1540826358.pdf [1766 kB]

Informacje o dokumencieWprowadzenie: Starszy specjalista Sebastian Kurka 2018-10-29 16:19:18
Ostatnia aktualizacja: Starszy specjalista Sebastian Kurka 2018-10-29 16:27:05
Odpowiedzialny merytorycznie: Zbyszek Zaborowski - Zastępca Dyrektora
Dokument podpisano: 2018-10-29 16:25:00
[+] Rejestr zmian dokumentu
Załącznik nr 2b do SIWZ (dla zakres nr: 4)
Plik do pobrania: 1540826386.pdf [1371 kB]

Informacje o dokumencieWprowadzenie: Starszy specjalista Sebastian Kurka 2018-10-29 16:19:46
Ostatnia aktualizacja: Starszy specjalista Sebastian Kurka 2018-10-29 16:27:05
Odpowiedzialny merytorycznie: Zbyszek Zaborowski - Zastępca Dyrektora
Dokument podpisano: 2018-10-29 16:25:00
[+] Rejestr zmian dokumentu
Załącznik nr 3 do siwz/ Załącznik nr 1 do wzoru umowy - Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia - SOPZ
Plik do pobrania: 1540826437.pdf [1989 kB]

Informacje o dokumencieWprowadzenie: Starszy specjalista Sebastian Kurka 2018-10-29 16:20:37
Ostatnia aktualizacja: Starszy specjalista Sebastian Kurka 2018-10-29 16:27:05
Odpowiedzialny merytorycznie: Zbyszek Zaborowski - Zastępca Dyrektora
Dokument podpisano: 2018-10-29 16:26:00
[+] Rejestr zmian dokumentu
Informacja z otwarcia ofert w postępowaniu SCP-ZP-02/2018.
Plik do pobrania: 1541595059.pdf [912 kB]

Informacje o dokumencieWprowadzenie: Starszy specjalista Sebastian Kurka 2018-11-07 13:50:59
Odpowiedzialny merytorycznie: Zbyszek Zaborowski - Zastępca Dyrektora
Dokument podpisano: 2018-11-07 13:56:00
[+] Rejestr zmian dokumentu
Informacja z otwarcia ofert dodatkowych w postępowaniu SCP-ZP-02/2018.
Plik do pobrania: 1542809976.pdf [165 kB]

Informacje o dokumencieWprowadzenie: Starszy specjalista Sebastian Kurka 2018-11-21 15:19:36
Odpowiedzialny merytorycznie: Zbyszek Zaborowski - Zastępca Dyrektora
Dokument podpisano: 2018-11-21 15:19:00
[+] Rejestr zmian dokumentu
Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty
Plik do pobrania: 1542893536.pdf [1506 kB]

Informacje o dokumencieWprowadzenie: Starszy specjalista Sebastian Kurka 2018-11-22 14:32:16
Ostatnia aktualizacja: Starszy specjalista Sebastian Kurka 2018-11-22 14:32:28
Odpowiedzialny merytorycznie: Zbyszek Zaborowski - Zastępca Dyrektora
Dokument podpisano: 2018-11-22 14:32:00
[+] Rejestr zmian dokumentu
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia
Plik do pobrania: 1544187320.pdf [178 kB]

Informacje o dokumencieWprowadzenie: Starszy specjalista Sebastian Kurka 2018-12-07 13:55:20
Odpowiedzialny merytorycznie: Zbyszek Zaborowski - Zastępca Dyrektora
Dokument podpisano: 2018-12-07 13:55:00
[+] Rejestr zmian dokumentu

 

Śląskie Centrum Przedsiębiorczości
ul. Katowicka 47; 41-500 Chorzów;
tel.: +48327439160; fax.: +48327439161;
NIP: 954-26-13-270; REGON: 240754902;