logo bip

Czas wygenerowania treści 2020-07-02 07:45:25

Zamówienie, którego wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30000 euro.

Śląskie Centrum Przedsiębiorczości
ul. Katowicka 47
41-500 Chorzów
Zamówienie nr: SCP/ZP/383/1-104/2018
Rodzaj zamówienia: Usługi

Świadczenie usług medycznych dla pracowników Śląskiego Centrum Przedsiębiorczości w roku 2019.

Opis przedmiotu zamówienia:

Świadczenie usług medycznych dla pracowników ŚCP w roku 2019r.,
w stosunku do których rodzaj i zakres badań będzie wynikał z charakterystyki poszczególnych stanowisk pracy zawarty w skierowaniach na badania zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia i Opieki społecznej z dnia 30 maja 1996r. w sprawie przeprowadzania Badań lekarskich pracowników z zakresu profilaktycznej opieki zdrowotnej nad pracownikami oraz orzeczeń lekarskich wydawanych do celów przewidzianych w kodeksie Pracy (tekst jednolity Dz.U. z 2016r., poz. 2067z późn. zm.).
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w treści zapytania ofertowego.


Data archiwizacji: 2019-01-10 15:06:00
Ogłoszenie o zamówieniu
Plik do pobrania: 1542627583.pdf [986 kB]
Data składania ofert: 2018-11-23 13:00:00
Miejsce składania ofert: Ofertę wraz z wszystkimi kosztami można przesłać mailem na adres: zamowienia@scp-slask.pl lub złożyć w sekretariacie ŚCP pokój 701c

Informacje o dokumencieWprowadzenie: Starszy specjalista Sebastian Kurka 2018-11-19 12:39:44
Ostatnia aktualizacja: Starszy specjalista Sebastian Kurka 2018-11-19 12:41:37
Odpowiedzialny merytorycznie: Tomasz Piechniczek - Zastępca Dyrektora
Dokument podpisano: 2018-11-19 12:46:00
[+] Rejestr zmian dokumentu
Formularz ofertowy (doc)
Plik do pobrania: 1542627615.docx [747 kB]

Informacje o dokumencieWprowadzenie: Starszy specjalista Sebastian Kurka 2018-11-19 12:40:15
Ostatnia aktualizacja: Starszy specjalista Sebastian Kurka 2018-11-19 12:41:37
Odpowiedzialny merytorycznie: Tomasz Piechniczek - Zastępca Dyrektora
Dokument podpisano: 2018-11-19 12:46:00
[+] Rejestr zmian dokumentu
Formularz ofertowy (pdf)
Plik do pobrania: 1542627637.pdf [547 kB]

Informacje o dokumencieWprowadzenie: Starszy specjalista Sebastian Kurka 2018-11-19 12:40:37
Ostatnia aktualizacja: Starszy specjalista Sebastian Kurka 2018-11-19 12:41:37
Odpowiedzialny merytorycznie: Tomasz Piechniczek - Zastępca Dyrektora
Dokument podpisano: 2018-11-19 12:47:00
[+] Rejestr zmian dokumentu
Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty
Plik do pobrania: 1543578175.pdf [211 kB]

Informacje o dokumencieWprowadzenie: Inspektor - informatyk Grzegorz Gacek 2018-11-30 12:42:55
Odpowiedzialny merytorycznie: Tomasz Piechniczek Zastępca Dyrektora
Dokument podpisano: 2018-11-30 12:42:00
[+] Rejestr zmian dokumentu

 

Śląskie Centrum Przedsiębiorczości
ul. Katowicka 47; 41-500 Chorzów;
tel.: +48327439160; fax.: +48327439161;
NIP: 954-26-13-270; REGON: 240754902;