logo bip

Czas wygenerowania treści 2020-07-08 01:44:32

Zamówienie, którego wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30000 euro.

Śląskie Centrum Przedsiębiorczości
ul. Katowicka 47
41-500 Chorzów
Zamówienie nr: SCP/ZP/383/1-106/2018
Rodzaj zamówienia: Dostawy
Typ zamówienia: poniżej 30000 euro

Sukcesywna dostawa wody źródlanej w butlach 19l (+/- 0,5l) oraz dzierżawa dystrybutorów w roku 2019.

Opis przedmiotu zamówienia:

 

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:

- sukcesywna dostawa mineralnej wody źródlanej w butlach 19 l (± 0,5l), dzierżawa dystrybutorów oraz ich sanityzacja,

- ilość zamawianych butli z wodą źródlaną  o poj. 19 l (± 0,5l) - ok. 800 szt. (zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany ilości zamawianych butli
w zależności od potrzeb zamawiającego, jednakże nie mniej niż 400 szt. i nie więcej niż określone 800 szt.),

- w dniu dostawy do siedziby zamawiającego, woda musi posiadać minimalny termin przydatności do spożycia 2 miesiące, umieszczony na każdej butli (miejsce umieszczenia nie jest istotne - tzn. termin przydatności do spożycia może być zawarty na etykiecie, korku, butli,),

- liczba dzierżawionych dystrybutorów - 5 szt. wolnostojących dystrybutorów,

- dystrybutory - wolnostojące - muszą być dostosowane do butli o poj. 19 l (± 0,5l) oraz posiadać opcję podgrzewania i chłodzenia wody,

- dystrybutory powinny być fabrycznie nowe lub używane (w używanych dystrybutorach przed dostarczeniem ich zamawiającemu powinna
być przeprowadzona sanityzacja na koszt Wykonawcy),

- każdy z dystrybutorów zostanie poddany sanityzacji w terminie ustalonym
z Zamawiającym (w połowie okresu trwania umowy),

- każdy z dystrybutorów musi posiadać znak zgodności CE wymagany
dla urządzeń elektrycznych,

- woda i dystrybutory będą dostarczone do siedziby zamawiającego, transportem i na własny koszt,

- za dostarczone butle z wodą Wykonawca nie będzie pobierał kaucji,

- naprawa awarii dzierżawionych dystrybutorów leży po stronie Wykonawcy.

 


Data archiwizacji: 2019-01-10 15:06:00
Ogłoszenie o zamówieniu
Plik do pobrania: 1542628352.pdf [532 kB]
Data składania ofert: 2018-11-23 12:00:00
Miejsce składania ofert: Ofertę wraz z pełnymi kosztami, należy złożyć na formularzu ofertowym będącym załącznikiem do zapytania ofertowego i przesłać mailem na adres: zamowienia@scp-slask.pl lub złożyć w sekretariacie ŚCP pokój 701c

Informacje o dokumencieWprowadzenie: Starszy specjalista Sebastian Kurka 2018-11-19 12:52:32
Ostatnia aktualizacja: Starszy specjalista Sebastian Kurka 2018-11-19 12:54:23
Odpowiedzialny merytorycznie: Tomasz Piechniczek - Zastępca Dyrektora
Dokument podpisano: 2018-11-19 12:59:00
[+] Rejestr zmian dokumentu
Formularz ofertowy (doc)
Plik do pobrania: 1542628371.docx [752 kB]

Informacje o dokumencieWprowadzenie: Starszy specjalista Sebastian Kurka 2018-11-19 12:52:51
Ostatnia aktualizacja: Starszy specjalista Sebastian Kurka 2018-11-19 12:54:23
Odpowiedzialny merytorycznie: Tomasz Piechniczek - Zastępca Dyrektora
Dokument podpisano: 2018-11-19 12:59:00
[+] Rejestr zmian dokumentu
Formularz ofertowy (pdf)
Plik do pobrania: 1542628407.pdf [131 kB]

Informacje o dokumencieWprowadzenie: Starszy specjalista Sebastian Kurka 2018-11-19 12:53:27
Ostatnia aktualizacja: Starszy specjalista Sebastian Kurka 2018-11-19 12:54:23
Odpowiedzialny merytorycznie: Tomasz Piechniczek - Zastępca Dyrektora
Dokument podpisano: 2018-11-19 12:59:00
[+] Rejestr zmian dokumentu
Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty
Plik do pobrania: 1543578060.pdf [207 kB]

Informacje o dokumencieWprowadzenie: Inspektor - informatyk Grzegorz Gacek 2018-11-30 12:41:00
Odpowiedzialny merytorycznie: Tomasz Piechniczek Zastępca Dyrektora
Dokument podpisano: 2018-11-30 12:40:00
[+] Rejestr zmian dokumentu

 

Śląskie Centrum Przedsiębiorczości
ul. Katowicka 47; 41-500 Chorzów;
tel.: +48327439160; fax.: +48327439161;
NIP: 954-26-13-270; REGON: 240754902;