logo bip

Czas wygenerowania treści 2020-07-02 08:37:06

Zamówienie, którego wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30000 euro.

Śląskie Centrum Przedsiębiorczości
ul. Katowicka 47
41-500 Chorzów
Zamówienie nr: SCP/ZP/383/1-108/2018
Rodzaj zamówienia: Usługi
Typ zamówienia: poniżej 30000 euro

Usługa kolokacji serwerów oraz urządzeń typu NAS w 2019 roku.

Opis przedmiotu zamówienia:

Usługa kolokacji 2 szt. serwerów typu RACK oraz sieciowego dysku typu NAS w okresie 12 miesięcy 

tj. 01.01 - 31.12.2019r

Podczas świadczenia usługi Wykonawca powinien zapewnić:

- zamykaną szafę na klucz (co najmniej 10U) dla dwóch serwerów oraz 2 urządzeń typu NAS Synology,

- 4 publiczne adresy IP,

- szybkość łącza co najmniej 20Mbps - symetrycznie,

- drugie łącze backupowe w razie awarii pierwszego,

- podtrzymanie zasilania do 30 min. od zaniku napięcia - wymagany agregat prądotwórczy jako zapasowe źródło energii lub inne źródło alternatywne zapewniające podtrzymanie zasilania,

- moc znamionowa zasilaczy 1400W (zużycie energii liczone ryczałtowo),

- wydanie pisemnej zgody na przebywanie na terenie serwerowni dla wyznaczonych pracowników Śląskiego Centrum Przedsiębiorczości.

Termin wykonania usługi: 01.01-31.12.2019r Serwerownia powinna posiadać zabezpieczenia w postaci:

- ochrony budynku,

- rejestru wejść- wyjść z pomieszczenia serwerowego oraz uniemożliwienie dostępu osobom postronnym,

-pomieszczenie klimatyzowane,

- zabezpieczenie ppoż.,

- pomieszczenie nie oznakowane z zewnątrz.

Termin wykonania usługi: 01.01-31.12.2019r

Zamawiający informuje, że miejsce Przedsiębiorczości nie powinno być oddalone od siedziby Zamawiającego

dalej niż 40 km (w jedną stronę).kolokacji sprzętu należącego do Śląskiego CentrumPomiar odległości podczas

oceny ofert dokonany zostanie na podstawie najkrótszej trasy wyznaczonej dla samochodu osobowego za

pomocą portalu https://www.google.pl/maps/.

 


Data archiwizacji: 2019-01-10 15:06:00
Ogłoszenie o zamówieniu
Plik do pobrania: 1542977439.pdf [617 kB]
Data składania ofert: 2018-12-03 12:00:00
Miejsce składania ofert: mailem na adres: zamowienia@scp-slask.pl lub złożyć w sekretariacie ŚCP pokój 701c

Informacje o dokumencieWprowadzenie: Inspektor - informatyk Grzegorz Gacek 2018-11-23 13:50:39
Odpowiedzialny merytorycznie: Zbyszek Zaborowski Zastępca Dyrektora
Dokument podpisano: 2018-11-23 13:50:00
[+] Rejestr zmian dokumentu
Formularz ofertowy
Plik do pobrania: 1542977490.docx [743 kB]

Informacje o dokumencieWprowadzenie: Inspektor - informatyk Grzegorz Gacek 2018-11-23 13:51:30
Odpowiedzialny merytorycznie: Zbyszek Zaborowski Zastępca Dyrektora
Dokument podpisano: 2018-11-23 13:51:00
[+] Rejestr zmian dokumentu
Formularz ofertowy.pdf
Plik do pobrania: 1542977516.pdf [231 kB]

Informacje o dokumencieWprowadzenie: Inspektor - informatyk Grzegorz Gacek 2018-11-23 13:51:56
Odpowiedzialny merytorycznie: Zbyszek Zaborowski Zastępca Dyrektora
Dokument podpisano: 2018-11-23 13:51:00
[+] Rejestr zmian dokumentu
Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty
Plik do pobrania: 1543924875.pdf [174 kB]

Informacje o dokumencieWprowadzenie: Inspektor - informatyk Grzegorz Gacek 2018-12-04 13:01:15
Odpowiedzialny merytorycznie: Zbyszek Zaborowski Zastępca Dyrektora
Dokument podpisano: 2018-12-04 13:01:00
[+] Rejestr zmian dokumentu

 

Śląskie Centrum Przedsiębiorczości
ul. Katowicka 47; 41-500 Chorzów;
tel.: +48327439160; fax.: +48327439161;
NIP: 954-26-13-270; REGON: 240754902;