logo bip

Czas wygenerowania treści 2020-02-21 21:38:34

Zamówienie, którego wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30000 euro.

Śląskie Centrum Przedsiębiorczości
ul. Katowicka 47
41-500 Chorzów
Zamówienie nr: SCP/ZP/383/1-116/2018
Rodzaj zamówienia: Usługi
Typ zamówienia: poniżej 30000 euro

Publikacje związane z promocją ŚCP w prasie codziennej.

Opis przedmiotu zamówienia:

 Przedmiot zamówienia: Publikacje związane z promocją ŚCP w prasie codziennej:

1.       1 strona redakcyjna wraz z korektą edytorską i składem, opracowana na podstawie materiałów dostarczonych przez Śląskie Centrum Przedsiębiorczości (tekst na temat działalności ŚCP, zdjęcia oraz inne materiały graficzne, np. dane w formie wykresów).

2.        ¼ strony redakcyjnej, wraz z korektą edytorską i składem, opracowane na podstawie materiałów dostarczonych przez Śląskie Centrum Przedsiębiorczości (zdjęcia oraz inne materiały graficzne, np. dane w formie wykresów). 

 

Publikacje muszą ukazać się w płatnym dzienniku o zasięgu regionalnym (woj. śląskie) o średnim nakładzie co najmniej 18 000 egz. w 2017 r. (w przypadku gazet ogólnopolskich z dodatkiem regionalnym wymagany nakład dotyczy dodatku regionalnego), ukazującym się regularnie, minimum 5 razy w tygodniu, w tym co najmniej od poniedziałku do piątku w postaci drukowanej, posiadającym dodatek o tematyce związanej z rynkiem pracy i gospodarką. Zamawiający nie dopuszcza dzienników o charakterze tabloidowym.

Wycena dotyczy stron redakcyjnych w grzbiecie głównym, w pełnym kolorze (publikacja nie może obejmować ogłoszeń drobnych, w których podstawą wyceny jest linia tekstu).

Wskaźnik czytelnictwa dziennika musi wynosić minimum 0,9 % CPW (wg Polskiego Badania Czytelnictwa, cykl sezonowy na okres kwiecień 2018 - wrzesień 2018, www.pbc.pl).

Terminy publikacji: do 20 grudnia 2018 r., do uzgodnienia z Zamawiającym.

 


Data archiwizacji: 2019-01-10 15:04:00
Ogłoszenie o zamówieniu
Plik do pobrania: 1543839805.pdf [415 kB]
Data składania ofert: 2018-12-07 08:00:00
Miejsce składania ofert: Ofertę, w zamkniętej, opisanej kopercie, można złożyć w sekretariacie ŚCP pokój 701c lub przesłać pocztą elektroniczną na adres scp@scp-slask.pl

Informacje o dokumencieWprowadzenie: Starszy specjalista Sebastian Kurka 2018-12-03 13:23:25
Ostatnia aktualizacja: Starszy specjalista Sebastian Kurka 2018-12-03 13:23:58
Odpowiedzialny merytorycznie: Anna Formejster - Zastępca Dyrektora
Dokument podpisano: 2018-12-03 13:23:00
[+] Rejestr zmian dokumentu
Formularz ofertowy (pdf)
Plik do pobrania: 1543839832.pdf [205 kB]

Informacje o dokumencieWprowadzenie: Starszy specjalista Sebastian Kurka 2018-12-03 13:23:52
Ostatnia aktualizacja: Starszy specjalista Sebastian Kurka 2018-12-03 13:23:58
Odpowiedzialny merytorycznie: Anna Formejster - Zastępca Dyrektora
Dokument podpisano: 2018-12-03 13:23:00
[+] Rejestr zmian dokumentu
Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty
Plik do pobrania: 1544176901.pdf [114 kB]

Informacje o dokumencieWprowadzenie: Starszy specjalista Sebastian Kurka 2018-12-07 11:01:41
Odpowiedzialny merytorycznie: Bartosz Rozpondek - Dyrektor
Dokument podpisano: 2018-12-07 11:01:00
[+] Rejestr zmian dokumentu

 

Śląskie Centrum Przedsiębiorczości
ul. Katowicka 47; 41-500 Chorzów;
tel.: +48327439160; fax.: +48327439161;
NIP: 954-26-13-270; REGON: 240754902;