logo bip

Czas wygenerowania treści 2020-07-02 08:23:13

Zamówienie, którego wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30000 euro.

Śląskie Centrum Przedsiębiorczości
ul. Katowicka 47
41-500 Chorzów
Zamówienie nr: SCP/ZP/383/1-118/2018
Rodzaj zamówienia: Usługi

Usługa utrzymania czystości w pomieszczeniach biurowych oraz magazynowo biurowych w roku 2019 dla Śląskiego Centrum Przedsiębiorczości (ŚCP).

Opis przedmiotu zamówienia:

Świadczenie usług sprzątania polegające na bieżącym utrzymaniu czystości w pomieszczeniach  wynajętych przez ŚCP w budynku  przy ul. Katowickiej 47 w Chorzowie. Usługę należy wykonywać 5 dni w tygodniu (pon-pt) w pomieszczeniach typu:  biurowego, biurowo-magazynowego, korytarze,  toalety oraz aneksy kuchenne. Pomieszczenia usytuowane są na piętrze: 1,5,6,7,-1 o łącznej powierzchni:

1.    1150 m2  powierzchni biurowej- nawierzchnia w pomieszczeniach  wykładziny dywanowe.

2.    268,69 m2 powierzchni zamkniętego korytarza - nawierzchnia płytki ceramiczne.

3.    250,03 m2 powierzchni magazynowo- biurowej- nawierzchnia mieszana wykładziny dywanowe/płytki ceramiczne.

Zamawiający dopuszcza możliwość zwiększenia zakresu prac o maksymalnie 50 m2 w trakcie trwania umowy w zależności od potrzeb. Zamawiający poinformuje Wykonawcę z 2 tygodniowym wyprzedzeniem o zwiększeniu zakresu obowiązków i przygotuje stosowny aneks do umowy. Wartość umowy za zwiększenie powierzchni zostanie obliczona na podstawie przedstawionej ceny za m2 w złożonej ofercie.

ZAKRES OBOWIĄZKÓW WYKONAWCY:

- odkurzanie i mycie powierzchni płaskich w w/w pomieszczeniach,

- ścieranie kurzu z mebli, sprzętu biurowego, parapetów, mycie drzwi do pomieszczeń biurowych oraz drzwi wejściowych.

- mycie toalet, pisuarów umywalek, luster, drzwi, ram,

- opróżnianie koszy na śmieci,

- utrzymanie czystości  dwóch lodówek,

- utrzymanie czystości w pomieszczeniach kuchennych,

- utrzymanie czystości sprzętu AGD tj. mikrofalówek, ekspresu do kawy,        

- mycie okien dwa razy w ciągu roku ilość 206 sztuki.

- mycie okien co dwa miesiące ilość 13 sztuk.

HARMONOGRAM WYKONYWANIA PRAC:

Godziny rozpoczęcia prac zostaną ustalone po podpisaniu umowy z Wykonawcą, (Zamawiający przewiduje możliwość wykonywania usługi pomiędzy 11:00, a 15:30). 

Wykonawca zobowiązany będzie do:

-Opróżniania koszy w pomieszczeniach biurowych oraz kuchennych - codziennie od poniedziałku do piątku. 

- Utrzymanie czystości w toaletach tj.: opróżnianie koszy na śmieci, mycie sanitariatów (umywalki, pisuary, kompakty WC) luster oraz powierzchni płaskich, uzupełnianie na bieżąco papieru toaletowego, mydła oraz ręczników papierowych - codziennie
od poniedziałku do piątku oraz raz na kwartał mycie całych pomieszczeń tj. ściany (płytki ceramiczne), drzwi i futryny.

- Mycie powierzchni płaskiej w korytarzu wraz z cokolikami oraz drzwi wejściowych szklanych - codziennie od poniedziałku do piątku.

- Utrzymanie czystości w pomieszczeniach kuchennych tj.: opróżnianie koszy, utrzymanie w czystości aneksu kuchennego tj. mycie mikrofalówki, ekspresu do kawy, zlewozmywaka, szafek i ociekacza, uzupełnianie na bieżąco płynu do naczyń - codziennie od poniedziałku do piątku oraz raz w miesiącu mycie lodówki.

- Utrzymanie czystości w pomieszczeniach biurowych tj.: odkurzanie wykładzin dywanowych, wycieranie na mokro kurzu z biurek oraz mebli biurowych stanowiących wyposażenie pokoi, parapetów i sprzętów biurowych, czynności  należy wykonywać  codziennie.

Utrzymanie czystości w pomieszczeniach magazynowo - biurowych tj.: odkurzanie wykładzin dywanowych, przecieranie kurzu z biurek, parapetów, opróżnianie koszy na śmieci, mycie powierzchni płaskiej, czynności  należy wykonywać raz w  tygodniu. Dzień w którym będą wykonywane prace zostanie ustalony z wybranym Wykonawcą.

Do obowiązków Wykonawcy będzie należało wyniesienie wszystkich odpadów z opróżnionych koszty na śmieci w wyznaczone miejsce na terenie posesji, w którym Zamawiający wynajmuje pomieszczenia.

Mycie okien:

Do obowiązków Wykonawcy będzie należało umycie okien dwa razy w roku (tj.: kwiecień/maj oraz wrzesień/październik), ram parapetów wewnątrz i na zewnątrz  w pomieszczeniach biurowych, magazynowo -biurowych, aneksach kuchennych i toaletach. Zamawiający posiada okna plastikowe otwierające się do wewnątrz pomieszczeń- ilość okien 206 sztuk, średni wymiar okna wynosi: wysokość 175cm, szerokość 115cm. Mycie nie wymaga prac alpinistycznych. W trakcie mycia okien Wykonawca zobowiązany będzie do umycia szyn na których zamontowane są rolety. Wykonawca w trakcie trwania umowy będzie zobowiązany do umycia 13 sztuk okien, co dwa miesiące zakres oraz wymiary okien zgodne z powyższym.

Środki czystości: (tj. płyny do podłogi, mydło, kostki do WC,  ręczniki papierowe, papier toaletowy, ścierki, worki na śmieci, rękawice gumowe, płyny do sanitariatów, mydło, płyn do szyb itp.) zapewnia Zamawiający.

 


Data archiwizacji: 2019-01-10 15:04:00
Ogłoszenie o zamówieniu
Plik do pobrania: 1544003324.pdf [1159 kB]
Data składania ofert: 2018-12-11 13:00:00
Miejsce składania ofert: Ofertę z pełnymi kosztami można przesłać na adres mailowy zamowienia@scp-slask.pl lub złożyć w sekretariacie ŚCP pokój 701c

Informacje o dokumencieWprowadzenie: Starszy specjalista Sebastian Kurka 2018-12-05 10:48:44
Ostatnia aktualizacja: Starszy specjalista Sebastian Kurka 2018-12-05 10:49:27
Odpowiedzialny merytorycznie: Zbyszek Zaborowski - Zastępca Dyrektora
Dokument podpisano: 2018-12-05 10:48:00
[+] Rejestr zmian dokumentu
Formularz ofertowy (doc)
Plik do pobrania: 1544003348.docx [743 kB]

Informacje o dokumencieWprowadzenie: Starszy specjalista Sebastian Kurka 2018-12-05 10:49:08
Ostatnia aktualizacja: Starszy specjalista Sebastian Kurka 2018-12-05 10:49:27
Odpowiedzialny merytorycznie: Zbyszek Zaborowski - Zastępca Dyrektora
Dokument podpisano: 2018-12-05 10:49:00
[+] Rejestr zmian dokumentu
Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty
Plik do pobrania: 1544615436.pdf [222 kB]

Informacje o dokumencieWprowadzenie: Główny specjalista - informatyk - koordynator Jacek Maciejewski 2018-12-12 12:50:36
Odpowiedzialny merytorycznie: Zbyszek Zaborowski Zastępca Dyrektora
Dokument podpisano: 2018-12-12 12:50:00
[+] Rejestr zmian dokumentu

 

Śląskie Centrum Przedsiębiorczości
ul. Katowicka 47; 41-500 Chorzów;
tel.: +48327439160; fax.: +48327439161;
NIP: 954-26-13-270; REGON: 240754902;