logo bip

Czas wygenerowania treści 2020-07-02 08:07:47

Zamówienie, którego wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30000 euro.

Śląskie Centrum Przedsiębiorczości
ul. Katowicka 47
41-500 Chorzów
Zamówienie nr: SCP/ZP/383/1-119/2018
Rodzaj zamówienia: Dostawy
Typ zamówienia: poniżej 30000 euro

Zakup materiałów eksploatacyjnych do drukarki

Opis przedmiotu zamówienia:

Zakup wraz z dostawą do siedziby Zamawiającego materiałów eksploatacyjnych do posiadanej przez Zamawiającego drukarki. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załączniku nr 1. Dostawa jednorazowa do siedziby Zamawiającego w godzinach pracy (pn. - pt. od 7:30 do 15:30). Zamawiający wymaga odbioru oraz utylizacji zużytych (zakupionych) materiałów eksploatacyjnych na koszt Wykonawcy, do których zostanie wystawiona karta przekazania odpadu. Zamawiający może wymagać odbioru zużytych  materiałów eksploatacyjnych sukcesywnie (tj. minimum w dwóch częściach).


Data archiwizacji: 2019-01-10 15:03:00
Ogłoszenie o zamówieniu
Plik do pobrania: 1544012664.pdf [501 kB]
Data składania ofert: 2018-12-11 12:00:00
Miejsce składania ofert: mailem na adres: zamowienia@scp-slask.pl lub złożyć w sekretariacie ŚCP pokój 701c

Informacje o dokumencieWprowadzenie: Inspektor - informatyk Grzegorz Gacek 2018-12-05 13:24:24
Odpowiedzialny merytorycznie: Zbyszek Zaborowski Zastępca Dyrektora
Dokument podpisano: 2018-12-05 13:24:00
[+] Rejestr zmian dokumentu
Formularz ofertowy
Plik do pobrania: 1544012685.docx [61 kB]

Informacje o dokumencieWprowadzenie: Inspektor - informatyk Grzegorz Gacek 2018-12-05 13:24:45
Odpowiedzialny merytorycznie: Zbyszek Zaborowski Zastępca Dyrektora
Dokument podpisano: 2018-12-05 13:24:00
[+] Rejestr zmian dokumentu
Formularz ofertowy PDF
Plik do pobrania: 1544012700.pdf [123 kB]

Informacje o dokumencieWprowadzenie: Inspektor - informatyk Grzegorz Gacek 2018-12-05 13:25:00
Odpowiedzialny merytorycznie: Zbyszek Zaborowski Zastępca Dyrektora
Dokument podpisano: 2018-12-05 13:24:00
[+] Rejestr zmian dokumentu
Załącznik 1 formularz ofertowy
Plik do pobrania: 1544018025.pdf [101 kB]

Informacje o dokumencieWprowadzenie: Inspektor - informatyk Grzegorz Gacek 2018-12-05 14:53:45
Odpowiedzialny merytorycznie: Zbyszek Zaborowski Zastępca Dyrektora
Dokument podpisano: 2018-12-05 14:53:00
[+] Rejestr zmian dokumentu
Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty
Plik do pobrania: 1544708706.pdf [199 kB]

Informacje o dokumencieWprowadzenie: Inspektor - informatyk Grzegorz Gacek 2018-12-13 14:43:44
Ostatnia aktualizacja: Inspektor - informatyk Grzegorz Gacek 2018-12-13 14:45:06
Odpowiedzialny merytorycznie: Zbyszek Zaborowski Zastępca Dyrektora
Dokument podpisano: 2018-12-13 14:43:00
[+] Rejestr zmian dokumentu

 

Śląskie Centrum Przedsiębiorczości
ul. Katowicka 47; 41-500 Chorzów;
tel.: +48327439160; fax.: +48327439161;
NIP: 954-26-13-270; REGON: 240754902;