logo bip

Czas wygenerowania treści 2020-08-11 04:00:57

Zamówienie, którego wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30000 euro.

Śląskie Centrum Przedsiębiorczości
ul. Katowicka 47
41-500 Chorzów
Zamówienie nr: SCP/ZP/383/1-121/2018
Rodzaj zamówienia: Usługi
Typ zamówienia: poniżej 30000 euro

Usługa serwisu i nadzoru autorskiego oprogramowania, wchodzącego w skład pakietu RATUSZ.

Opis przedmiotu zamówienia:

 

Usługa serwisu i nadzoru autorskiego oprogramowania, wchodzącego w skład pakietu RATUSZ® na lata 2019-2021.

Zamawiający posiada wdrożony pakiet RATUSZ® w skład, którego wchodzą następujące programy:

- program finansowo-księgowy wraz z obsługą wyciągów bankowych -
7 użytkowników,

- program umożliwiający sprawozdawczość dla jednostek budżetowych -
1 użytkownik,

- program umożliwiający rejestrowanie zamówień, umów, dokumentów rozliczeniowych - 8 użytkowników,

- program umożliwiający emisję przelewów elektronicznych - 4 użytkowników,
- program do rejestracji wpłat i wypłat gotówkowych - 1 użytkownik,

- program płacowy, współpracujący z Płatnikiem ZUS -1 użytkownik,

- program do ewidencji pracowników - 1 użytkownik,
- program do obsługi bankowych wyciągów elektronicznych - 1 użytkownik,

- aplikacja - administrator systemów do obsługi powyższych programów -
1 użytkownik.

 

Usługa serwisu i nadzoru autorskiego oprogramowania powinna polegać m.in. na aktualizacji oprogramowania do obowiązujących przepisów prawa, integracji z systemami urzędowymi typu ZUS m.in. automatyczne przesyłanie dokumentów do systemu Płatnik, eDeklaracje umożliwiające automatyczne tworzenie i przesyłanie deklaracji rozliczeniowych, BESTIA, integracji
z systemami bankowymi itp. w okresie 01.01.2019r.-31.12.2021r.

 

Zamawiający informuje, że nie posiada praw autorskich do pakietu RATUSZ®
a jedynym podmiotem posiadającym wszelkie prawa autorskie w w/w pakietu jest firma REKORD SI sp. z o.o. z siedzibą w Bielsku-Białej (43-300)
przy ul. Kasprowicza 5.

 


Data archiwizacji: 2019-01-10 15:03:00
Ogłoszenie o zamówieniu
Plik do pobrania: 1544446143.pdf [602 kB]
Data składania ofert: 2018-12-18 23:59:59
Miejsce składania ofert: Ofertę należy przesłać drogą mailową na adres: zamowienia@scp-slask.pl lub złożyć w sekretariacie ŚCP pokój 701c.Decyduje data wpływu do siedziby Zamawiającego.

Informacje o dokumencieWprowadzenie: Starszy specjalista Sebastian Kurka 2018-12-10 13:49:03
Ostatnia aktualizacja: Starszy specjalista Sebastian Kurka 2018-12-10 13:51:24
Odpowiedzialny merytorycznie: Zbyszek Zaborowski - Zastępca Dyrektora
Dokument podpisano: 2018-12-10 13:48:00
[+] Rejestr zmian dokumentu
Załacznik nr 1 - Formularz ofertowy (pdf)
Plik do pobrania: 1544446188.pdf [228 kB]

Informacje o dokumencieWprowadzenie: Starszy specjalista Sebastian Kurka 2018-12-10 13:49:48
Ostatnia aktualizacja: Starszy specjalista Sebastian Kurka 2018-12-10 13:51:24
Odpowiedzialny merytorycznie: Zbyszek Zaborowski - Zastępca Dyrektora
Dokument podpisano: 2018-12-10 13:49:00
[+] Rejestr zmian dokumentu
Załacznik nr 1 - Formularz ofertowy (doc)
Plik do pobrania: 1544446208.doc [770 kB]

Informacje o dokumencieWprowadzenie: Starszy specjalista Sebastian Kurka 2018-12-10 13:50:08
Ostatnia aktualizacja: Starszy specjalista Sebastian Kurka 2018-12-10 13:51:24
Odpowiedzialny merytorycznie: Zbyszek Zaborowski - Zastępca Dyrektora
Dokument podpisano: 2018-12-10 13:50:00
[+] Rejestr zmian dokumentu
Załacznik nr 2 - wzór umowy
Plik do pobrania: 1544446241.pdf [1671 kB]

Informacje o dokumencieWprowadzenie: Starszy specjalista Sebastian Kurka 2018-12-10 13:50:41
Ostatnia aktualizacja: Starszy specjalista Sebastian Kurka 2018-12-10 13:51:24
Odpowiedzialny merytorycznie: Zbyszek Zaborowski - Zastępca Dyrektora
Dokument podpisano: 2018-12-10 13:50:00
[+] Rejestr zmian dokumentu
Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty
Plik do pobrania: 1545294991.pdf [144 kB]

Informacje o dokumencieWprowadzenie: Starszy specjalista Sebastian Kurka 2018-12-20 09:36:31
Odpowiedzialny merytorycznie: Zbyszek Zaborowski - Zastępca Dyrektora
Dokument podpisano: 2018-12-20 09:36:00
[+] Rejestr zmian dokumentu

 

Śląskie Centrum Przedsiębiorczości
ul. Katowicka 47; 41-500 Chorzów;
tel.: +48327439160; fax.: +48327439161;
NIP: 954-26-13-270; REGON: 240754902;