logo bip

Czas wygenerowania treści 2020-02-21 21:33:23

Zamówienie, którego wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30000 euro.

Śląskie Centrum Przedsiębiorczości
ul. Katowicka 47
41-500 Chorzów
Zamówienie nr: SCP/ZP/383/1-122/2018
Rodzaj zamówienia: Usługi
Typ zamówienia: poniżej 30000 euro

Zakup dostępu do programu informacji prawnej na okres 12 miesięcy.

Opis przedmiotu zamówienia:

Zakup dostępu do programu informacji prawnej na okres 12 miesięcy.


Data archiwizacji: 2019-01-10 15:03:00
Ogłoszenie o zamówieniu
Plik do pobrania: 1544874842.pdf [319 kB]
Data składania ofert: 2018-12-20 13:00:00
Miejsce składania ofert: Ofertę należy przesłać drogą mailową na adres zamówienia@scp-slask.pl lub złożyć w sekretariacie pokój 701c

Informacje o dokumencieWprowadzenie: Główny specjalista - informatyk - koordynator Jacek Maciejewski 2018-12-15 12:54:02
Odpowiedzialny merytorycznie: Bartosz Rozpondek Dyrektor
Dokument podpisano: 2018-12-15 12:53:00
[+] Rejestr zmian dokumentu
Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty
Plik do pobrania: 1545395701.pdf [128 kB]

Informacje o dokumencieWprowadzenie: Główny specjalista - informatyk - koordynator Jacek Maciejewski 2018-12-21 13:35:01
Odpowiedzialny merytorycznie: Zbyszek Zaborowski Zastępca Dyrektora
Dokument podpisano: 2018-12-21 13:34:00
[+] Rejestr zmian dokumentu

 

Śląskie Centrum Przedsiębiorczości
ul. Katowicka 47; 41-500 Chorzów;
tel.: +48327439160; fax.: +48327439161;
NIP: 954-26-13-270; REGON: 240754902;