logo bip

Czas wygenerowania treści 2020-07-02 08:37:51

Zamówienie, którego wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30000 euro.

Śląskie Centrum Przedsiębiorczości
ul. Katowicka 47
41-500 Chorzów
Zamówienie nr: SCP/ZP/383/1-123/2018
Rodzaj zamówienia: Usługi
Typ zamówienia: poniżej 30000 euro

Nadzór autorski LSI wraz z serwisem aplikacji pt.

Opis przedmiotu zamówienia:

Zgodnie z załącznikiem nr 1 SOPZ


Data archiwizacji: 2019-01-10 15:03:00
Ogłoszenie o zamówieniu
Plik do pobrania: 1545920039.pdf [242 kB]
Data składania ofert: 2019-01-03 09:00:00
Miejsce składania ofert: Ofertę należy przesłać drogą mailową na adres zamówienia@scp-slask.pl lub złożyć w sekretariacie pokój 701c

Informacje o dokumencieWprowadzenie: Główny specjalista - informatyk - koordynator Jacek Maciejewski 2018-12-27 15:13:59
Odpowiedzialny merytorycznie: Bartosz ROZPONDEK Dyrektor
Dokument podpisano: 2018-12-27 15:13:00
[+] Rejestr zmian dokumentu
Załącznik nr 1 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia
Plik do pobrania: 1545920066.pdf [858 kB]

Informacje o dokumencieWprowadzenie: Główny specjalista - informatyk - koordynator Jacek Maciejewski 2018-12-27 15:14:26
Odpowiedzialny merytorycznie: Bartosz ROZPONDEK Dyrektor
Dokument podpisano: 2018-12-27 15:14:00
[+] Rejestr zmian dokumentu
Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty
Plik do pobrania: 1546609912.pdf [144 kB]

Informacje o dokumencieWprowadzenie: Główny specjalista - informatyk - koordynator Jacek Maciejewski 2019-01-04 14:51:52
Odpowiedzialny merytorycznie: Zbyszek Zaborowski Zastępca Dyrektora
Dokument podpisano: 2019-01-04 14:51:00
[+] Rejestr zmian dokumentu

 

Śląskie Centrum Przedsiębiorczości
ul. Katowicka 47; 41-500 Chorzów;
tel.: +48327439160; fax.: +48327439161;
NIP: 954-26-13-270; REGON: 240754902;