logo bip

Czas wygenerowania treści 2019-06-26 17:10:55

Zamówienie, którego wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30000 euro.

Śląskie Centrum Przedsiębiorczości
ul. Katowicka 47
41-500 Chorzów
Zamówienie nr: SCP/ZP/383/1-001/2019
Rodzaj zamówienia: Usługi
Typ zamówienia: poniżej 30000 euro

Sukcesywny zakup pieczątek na potrzeby Śląskiego Centrum Przedsiębiorczości.

Opis przedmiotu zamówienia:

 

Szczegółowy przedmiot zamówienia: określony jest w załączniku nr 1
do niniejszego zapytania ofertowego wraz z podanym rodzajem pieczątek oraz ilością. Załącznik stanowi jednocześnie formularz ofertowy.

Termin wykonania zamówienia: na podstawie zawartej umowy w zależności
od potrzeb zamawiającego w okresie od podpisania umowy do 16 grudnia 2019r. lub wyczerpania środków.

 


Ogłoszenie o zamówieniu
Plik do pobrania: 1547037260.pdf [167 kB]
Data składania ofert: 2019-01-16 10:00:00
Miejsce składania ofert: Oferty na formularzu ofertowym należy składać mailowo do dnia 16.01.2019r. do godziny 10:00 na adres mailowy: zamowienia@scp-slask.pl lub złożyć w sekretariacie pok. 701c. Decyduje data wpływu do Zamawiającego.

Informacje o dokumencieWprowadzenie: Starszy specjalista Sebastian Kurka 2019-01-09 13:34:20
Ostatnia aktualizacja: Starszy specjalista Sebastian Kurka 2019-01-09 13:36:57
Odpowiedzialny merytorycznie: Zbyszek Zaborowski - Zastępca Dyrektora
Dokument podpisano: 2019-01-09 13:34:00
[+] Rejestr zmian dokumentu
Załacznik nr 1 -Szczegółowy przedmiot zamówienia oraz formularz ofertowy (pdf)
Plik do pobrania: 1547037364.pdf [508 kB]

Informacje o dokumencieWprowadzenie: Starszy specjalista Sebastian Kurka 2019-01-09 13:36:04
Ostatnia aktualizacja: Starszy specjalista Sebastian Kurka 2019-01-09 13:36:57
Odpowiedzialny merytorycznie: Zbyszek Zaborowski - Zastępca Dyrektora
Dokument podpisano: 2019-01-09 13:36:00
[+] Rejestr zmian dokumentu
Załacznik nr 1 -Szczegółowy przedmiot zamówienia oraz formularz ofertowy (doc)
Plik do pobrania: 1547037400.docx [749 kB]

Informacje o dokumencieWprowadzenie: Starszy specjalista Sebastian Kurka 2019-01-09 13:36:40
Ostatnia aktualizacja: Starszy specjalista Sebastian Kurka 2019-01-09 13:36:57
Odpowiedzialny merytorycznie: Zbyszek Zaborowski - Zastępca Dyrektora
Dokument podpisano: 2019-01-09 13:36:00
[+] Rejestr zmian dokumentu
Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty
Plik do pobrania: 1547718882.pdf [192 kB]

Informacje o dokumencieWprowadzenie: Starszy specjalista Sebastian Kurka 2019-01-17 10:54:42
Odpowiedzialny merytorycznie: Zbyszek Zaborowski - Zastępca Dyrektora
Dokument podpisano: 2019-01-17 10:58:00
[+] Rejestr zmian dokumentu

 

Śląskie Centrum Przedsiębiorczości
ul. Katowicka 47; 41-500 Chorzów;
tel.: +48327439160; fax.: +48327439161;
NIP: 954-26-13-270; REGON: 240754902;