logo bip

Czas wygenerowania treści 2019-06-26 17:14:11

Zamówienie, którego wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30000 euro.

Śląskie Centrum Przedsiębiorczości
ul. Katowicka 47
41-500 Chorzów
Zamówienie nr: SCP/ZP/383/1-002/2019
Rodzaj zamówienia: Usługi
Typ zamówienia: poniżej 30000 euro

Sporządzenie specjalistycznej opinii dotyczącej ustalenia wartości rynkowej nabytych w ramach projektu urządzeń.

Opis przedmiotu zamówienia:

Szczegółowy przedmiot zamówienia: Ustalenie czy wartość, za którą nabyto drukarkę 3D, skaner 3D, urządzenie wielofunkcyjne oraz niszczarkę przemysłową do dokumentów znajdujące się w miejscu realizacji projektu (Katowice), odpowiada wartości rynkowej, aktualnej na moment ich nabycia.

Opis urządzeń:

- drukarka 3D - ZORTRAX model M200 PLUS

- skaner 3D - ARTEC model EVA

- urządzenie wielofunkcyjne - KONICA MINOLTA model BIZHUB - C302301

- niszczarki przemysłowej do dokumentów - HSM model SECURIO - B34

Zakres oceny:

Ustalona wartość urządzeń powinna zawierać wszystkie elementy nabycia zakładane w zapytaniu ofertowym oraz przewidziane w ofercie tj. wartość transportu do siedziby wykonawcy (Katowice), montaż/instalację/konfigurację oraz w przypadku urządzenia wielofunkcyjnego, skanera i drukarki 3D również przeszkolenie i instruktarz w zakresie działania urządzenia.

Dodatkowo urządzenia musiały spełniać następujące warunki:

·         urządzenia miały umożliwiać użytkowanie osobom pełnosprawnym i niepełnosprawnym o lekkim lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności,

·         wszystkie elementy zamówienia miały być objęte 12 miesięczną gwarancją,

·         urządzenia miały być fabrycznie nowe i zgodne z obowiązującymi normami,

·         urządzenia miały posiadać zgodność z Dyrektywami Rady Europejskiej określającymi wymogi bezpieczeństwa (CE).

Opinię należy sporządzić w formie pisemnej w dwóch egzemplarzach i dostarczyć do siedziby Zamawiającego (w przypadku wniesienia przez Stronę postępowania administracyjnego zarzutów/ uwag do opinii - Wykonawca zobowiązany będzie, w ramach zawartej umowy, do odniesienia się do przedmiotowych zarzutów/uwag i ewentualnie uzupełnienia opinii).

 

Dokumenty będące w posiadaniu Zamawiającego niezbędne do wykonania opinii przekazane zostaną Wykonawcy przez przedstawiciela Zamawiającego. Dokumenty te przekazane zostaną na wezwanie Wykonawcy w terminie 7 dni roboczych od daty zgłoszenia przez Wykonawcę wezwania o ich dostarczenie.

 

W sytuacji gdy Wykonawca zwróci się do Zamawiającego o dokumenty niezbędne do wykonania opinii, które nie są w posiadaniu Zamawiającego, Zamawiający zobowiąże Stronę do dostarczenia niezbędnych dokumentów.

 


Ogłoszenie o zamówieniu
Plik do pobrania: 1547120925.pdf [516 kB]
Data składania ofert: 2019-01-17 12:00:00
Miejsce składania ofert: Ofertę z pełnymi kosztami należy przesłać drogą mailową na adres zamówienia@scp-slask.pl lub złożyć w sekretariacie pokój 701c

Informacje o dokumencieWprowadzenie: Starszy specjalista Sebastian Kurka 2019-01-10 12:48:45
Ostatnia aktualizacja: Starszy specjalista Sebastian Kurka 2019-01-10 12:50:23
Odpowiedzialny merytorycznie: Zbyszek Zaborowski - Zastępca Dyrektora
Dokument podpisano: 2019-01-10 12:48:00
[+] Rejestr zmian dokumentu
Formularz ofertowy (doc)
Plik do pobrania: 1547120977.docx [72 kB]

Informacje o dokumencieWprowadzenie: Starszy specjalista Sebastian Kurka 2019-01-10 12:49:37
Ostatnia aktualizacja: Starszy specjalista Sebastian Kurka 2019-01-10 12:50:23
Odpowiedzialny merytorycznie: Zbyszek Zaborowski - Zastępca Dyrektora
Dokument podpisano: 2019-01-10 12:49:00
[+] Rejestr zmian dokumentu
Formularz ofertowy (pdf)
Plik do pobrania: 1547120994.pdf [133 kB]

Informacje o dokumencieWprowadzenie: Starszy specjalista Sebastian Kurka 2019-01-10 12:49:54
Ostatnia aktualizacja: Starszy specjalista Sebastian Kurka 2019-01-10 12:50:23
Odpowiedzialny merytorycznie: Zbyszek Zaborowski - Zastępca Dyrektora
Dokument podpisano: 2019-01-10 12:49:00
[+] Rejestr zmian dokumentu
Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty
Plik do pobrania: 1548160627.pdf [156 kB]

Informacje o dokumencieWprowadzenie: Starszy specjalista Sebastian Kurka 2019-01-22 13:37:07
Odpowiedzialny merytorycznie: Tomasz Piechniczek - Zastępca Dyrektora
Dokument podpisano: 2019-01-22 13:37:00
[+] Rejestr zmian dokumentu

 

Śląskie Centrum Przedsiębiorczości
ul. Katowicka 47; 41-500 Chorzów;
tel.: +48327439160; fax.: +48327439161;
NIP: 954-26-13-270; REGON: 240754902;