logo bip

Czas wygenerowania treści 2019-08-22 16:12:29

Zamówienie, którego wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30000 euro.

Śląskie Centrum Przedsiębiorczości
ul. Katowicka 47
41-500 Chorzów
Zamówienie nr: SCP/ZP/383/1-010/2019
Rodzaj zamówienia: Usługi
Typ zamówienia: poniżej 30000 euro

Publikacje związane z promocją ŚCP w dzienniku o zasięgu regionalnym

Opis przedmiotu zamówienia:

Publikacje związane z promocją ŚCP w dzienniku o zasięgu regionalnym:

 1 strona redakcyjna wraz z korektą edytorską i składem, opracowana na podstawie materiałów dostarczonych przez Śląskie Centrum Przedsiębiorczości (tekst na temat działalności ŚCP, zdjęcia oraz inne materiały graficzne, np. dane w formie wykresów); 5 emisji (w tym w trakcie ważnych wydarzeń gospodarczych w regionie, np. Europejskiego Kongresu Gospodarczego, Europejskiego Kongresu MŚP).

2.        ¼ strony redakcyjnej, wraz z korektą edytorską i składem, opracowane na podstawie materiałów dostarczonych przez Śląskie Centrum Przedsiębiorczości (zdjęcia oraz inne materiały graficzne, np. dane w formie wykresów); 12 emisji. 

 

Publikacje muszą ukazać się w płatnym dzienniku o zasięgu regionalnym (woj. śląskie) o średnim nakładzie co najmniej 17 500 egz. w 2018 r. (w przypadku gazet ogólnopolskich z dodatkiem regionalnym wymagany nakład dotyczy dodatku regionalnego), ukazującym się regularnie, minimum 5 razy w tygodniu, w tym co najmniej od poniedziałku do piątku w postaci drukowanej, posiadającym dodatek o tematyce związanej z rynkiem pracy i gospodarką. Zamawiający nie dopuszcza dzienników o charakterze tabloidowym.

Wycena dotyczy stron redakcyjnych w grzbiecie głównym, w pełnym kolorze (publikacja nie może obejmować ogłoszeń drobnych, w których podstawą wyceny jest linia tekstu).

Wskaźnik czytelnictwa dziennika musi wynosić minimum 1,2 % CPW (wg Polskiego Badania Czytelnictwa, cykl sezonowy na okres czerwiec 2018-listopad 2018, www.pbc.pl).

Terminy publikacji: do 20 grudnia 2019 r., do uzgodnienia z Zamawiającym.

 


Ogłoszenie o zamówieniu
Plik do pobrania: 1548330590.pdf [421 kB]
Data składania ofert: 2019-01-30 08:00:00
Miejsce składania ofert: Ofertę, w zamkniętej, opisanej kopercie, można złożyć w sekretariacie ŚCP pokój 701c lub przesłać pocztą elektroniczną na adres scp@scp-slask.pl. Decyduje data wpływu do siedziby Zamawiającego.

Informacje o dokumencieWprowadzenie: Starszy specjalista Sebastian Kurka 2019-01-24 12:49:50
Ostatnia aktualizacja: Starszy specjalista Sebastian Kurka 2019-01-24 12:51:10
Odpowiedzialny merytorycznie: Tomasz Piechniczek - Zastępca Dyrektora
Dokument podpisano: 2019-01-24 12:49:00
[+] Rejestr zmian dokumentu
Załącznik nr 1 - Formularz ofertowy (pdf)
Plik do pobrania: 1548330652.pdf [206 kB]

Informacje o dokumencieWprowadzenie: Starszy specjalista Sebastian Kurka 2019-01-24 12:50:52
Ostatnia aktualizacja: Starszy specjalista Sebastian Kurka 2019-01-24 12:51:10
Odpowiedzialny merytorycznie: Tomasz Piechniczek - Zastępca Dyrektora
Dokument podpisano: 2019-01-24 12:50:00
[+] Rejestr zmian dokumentu
Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty
Plik do pobrania: 1548932069.pdf [112 kB]

Informacje o dokumencieWprowadzenie: Główny specjalista - informatyk - koordynator Jacek Maciejewski 2019-01-31 11:54:29
Odpowiedzialny merytorycznie: Bartosz ROZPONDEK Dyrektor
Dokument podpisano: 2019-01-31 11:54:00
[+] Rejestr zmian dokumentu

 

Śląskie Centrum Przedsiębiorczości
ul. Katowicka 47; 41-500 Chorzów;
tel.: +48327439160; fax.: +48327439161;
NIP: 954-26-13-270; REGON: 240754902;