logo bip

Czas wygenerowania treści 2019-08-22 16:12:03

Zamówienie, którego wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30000 euro.

Śląskie Centrum Przedsiębiorczości
ul. Katowicka 47
41-500 Chorzów
Zamówienie nr: SCP/ZP/383/1-011/2019
Rodzaj zamówienia: Usługi
Typ zamówienia: poniżej 30000 euro

Sukcesywna naprawa sprzętu w posiadaniu ŚCP w 2019 roku

Opis przedmiotu zamówienia:

Naprawa sprzętu komputerowego i akcesoriów, RTV, AGD oraz pozostałego sprzętu elektronicznego wraz z wymianą części zamiennych dla Śląskiego Centrum Przedsiębiorczości wyszczególnionych w załączniku nr 1.

Przez naprawę Zamawiający rozumie obsługę/usługę umożliwiającą przywrócenie właściwości użytkowych uszkodzonym urządzeniom.Wykonawca  zobowiązany  będzie  do  przeprowadzania  napraw  stosownie  do potrzeb Zamawiającego w przypadku, gdy nastąpiła ich awaria.

 


Ogłoszenie o zamówieniu
Plik do pobrania: 1548768462.pdf [1045 kB]
Data składania ofert: 2019-02-05 10:00:00
Miejsce składania ofert: mailem na adres: zamowienia@scp-slask.pl lub złożyć w sekretariacie ŚCP pokój 701c

Informacje o dokumencieWprowadzenie: Inspektor - informatyk Grzegorz Gacek 2019-01-29 14:27:42
Odpowiedzialny merytorycznie: Zbyszek Zaborowski Zastępca Dyrektora
Dokument podpisano: 2019-01-29 14:27:00
[+] Rejestr zmian dokumentu
Formularz ofertowy PDF
Plik do pobrania: 1548768558.pdf [259 kB]

Informacje o dokumencieWprowadzenie: Inspektor - informatyk Grzegorz Gacek 2019-01-29 14:29:18
Odpowiedzialny merytorycznie: Zbyszek Zaborowski Zastępca Dyrektora
Dokument podpisano: 2019-01-29 14:29:00
[+] Rejestr zmian dokumentu
Załącznik 1 - wykaz sprzętu
Plik do pobrania: 1548768587.pdf [172 kB]

Informacje o dokumencieWprowadzenie: Inspektor - informatyk Grzegorz Gacek 2019-01-29 14:29:47
Odpowiedzialny merytorycznie: Zbyszek Zaborowski Zastępca Dyrektora
Dokument podpisano: 2019-01-29 14:29:00
[+] Rejestr zmian dokumentu
Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty
Plik do pobrania: 1549546086.pdf [150 kB]

Informacje o dokumencieWprowadzenie: Inspektor - informatyk Grzegorz Gacek 2019-02-07 14:28:07
Ostatnia aktualizacja: Inspektor - informatyk Grzegorz Gacek 2019-02-07 14:29:24
Odpowiedzialny merytorycznie: Zbyszek Zaborowski Zastępca Dyrektora
Dokument podpisano: 2019-02-07 14:27:00
[+] Rejestr zmian dokumentu

 

Śląskie Centrum Przedsiębiorczości
ul. Katowicka 47; 41-500 Chorzów;
tel.: +48327439160; fax.: +48327439161;
NIP: 954-26-13-270; REGON: 240754902;