logo bip

Czas wygenerowania treści 2019-08-22 16:24:38

Zamówienie, którego wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30000 euro.

Śląskie Centrum Przedsiębiorczości
ul. Katowicka 47
41-500 Chorzów
Zamówienie nr: SCP/ZP/383/1-008/2019
Rodzaj zamówienia: Usługi
Typ zamówienia: poniżej 30000 euro

Przeprowadzenie szkolenia pracowniczego dla 11 os. nt. ”Podstawy naliczania wynagrodzeń.”

Opis przedmiotu zamówienia:

 

Przedmiotem zamówienia jest usługa przeprowadzenia dwudniowego szkolenia zamkniętego, dla pracowników Śląskiego Centrum Przedsiębiorczości z zakresu naliczania wynagrodzeń.

Temat szkolenia: „Podstawy naliczania wynagrodzeń."

Termin szkolenia: luty/marzec 2019r. - dokładny termin szkolenia zostanie uzgodniony z wyłonionym Wykonawcą.  

Szkolenie dwudniowe, w godzinach: 08:30-14:30.

Miejsce szkolenia: w siedzibie Zamawiającego, zapewniamy salę, rzutnik, flipchart.

Liczba uczestników: 11 osób stanowi maksymalną ilość zamówienia, minimalnie - 10 osób. Zamawiający na 2 dni robocze przed rozpoczęciem szkolenia przekaże Wykonawcy informację o ostatecznej liczbie uczestników. Rozliczenie nastąpi zgodnie z informacją o ostatecznej liczbie uczestników szkolenia (wg ceny jednostkowej brutto/osobę).

  

Odbiorcami szkolenia będą pracownicy wydziału rozliczeń, Śląskiego Centrum Przedsiębiorczości - wojewódzkiej jednostki organizacyjnej, która pełni funkcję Instytucji Pośredniczącej we wdrażaniu RPO WSL 2014-2020, odpowiedzialni za weryfikację wniosków o płatność.

 


Ogłoszenie o zamówieniu
Plik do pobrania: 1549276165.pdf [670 kB]
Data składania ofert: 2019-02-08 11:00:00
Miejsce składania ofert: Ofertę z pełnymi kosztami należy przesłać mailem na adres: zamowienia@scp-slask.pl lub złożyć w sekretariacie ŚCP pokój 701c

Informacje o dokumencieWprowadzenie: Starszy specjalista Sebastian Kurka 2019-02-04 11:29:25
Ostatnia aktualizacja: Starszy specjalista Sebastian Kurka 2019-02-04 11:30:16
Odpowiedzialny merytorycznie: Zbyszek Zaborowski - Zastępca Dyrektora
Dokument podpisano: 2019-02-04 11:29:00
[+] Rejestr zmian dokumentu
Załącznik nr 1 - Formularz ofertowy (pdf)
Plik do pobrania: 1549276181.pdf [221 kB]

Informacje o dokumencieWprowadzenie: Starszy specjalista Sebastian Kurka 2019-02-04 11:29:41
Ostatnia aktualizacja: Starszy specjalista Sebastian Kurka 2019-02-04 11:30:16
Odpowiedzialny merytorycznie: Zbyszek Zaborowski - Zastępca Dyrektora
Dokument podpisano: 2019-02-04 11:29:00
[+] Rejestr zmian dokumentu
Załącznik nr 1 - Formularz ofertowy (doc)
Plik do pobrania: 1549276204.doc [772 kB]

Informacje o dokumencieWprowadzenie: Starszy specjalista Sebastian Kurka 2019-02-04 11:30:04
Ostatnia aktualizacja: Starszy specjalista Sebastian Kurka 2019-02-04 11:30:16
Odpowiedzialny merytorycznie: Zbyszek Zaborowski - Zastępca Dyrektora
Dokument podpisano: 2019-02-04 11:29:00
[+] Rejestr zmian dokumentu
Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty
Plik do pobrania: 1549882174.pdf [189 kB]

Informacje o dokumencieWprowadzenie: Starszy specjalista Sebastian Kurka 2019-02-11 11:49:34
Odpowiedzialny merytorycznie: Zbyszek Zaborowski - Zastępca Dyrektora
Dokument podpisano: 0000-00-00 00:00:00
[+] Rejestr zmian dokumentu

 

Śląskie Centrum Przedsiębiorczości
ul. Katowicka 47; 41-500 Chorzów;
tel.: +48327439160; fax.: +48327439161;
NIP: 954-26-13-270; REGON: 240754902;