logo bip

Czas wygenerowania treści 2020-07-11 16:18:54

Zamówienie, którego wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30000 euro.

Śląskie Centrum Przedsiębiorczości
ul. Katowicka 47
41-500 Chorzów
Zamówienie nr: SCP/ZP/383/1-016/2019
Rodzaj zamówienia: Usługi
Typ zamówienia: poniżej 30000 euro

Publikacje związane z promocją ŚCP w prasie branżowej.

Opis przedmiotu zamówienia:

  Publikacje związane z promocją ŚCP w prasie branżowej:

Dwa artykuły sponsorowane zamieszczone w płatnym miesięczniku branżowym o tematyce związanej z biznesem, gospodarką i ekonomią, obejmującym zasięgiem całe województwo śląskie (dopuszcza się pismo ogólnopolskie zawierające nakład geotargetowany na województwo śląskie). 

Każda z publikacji zawierać będzie ok. 6 tys. znaków w formacie 2 stron, maksymalnie 8 grafik (zdjęcia, wymagane logotypy) i zostanie opublikowana na stronach redakcyjnych dedykowanych czytelnikom z województwa śląskiego).

 

Zamawiający nie dopuszcza umieszczenia artykułów w reklamowej wkładce regionalnej.

Treść artykułów dotyczyć będzie promocji konkursów organizowanych przez Śląskie Centrum Przedsiębiorczości, skierowanych do przedsiębiorców lub Instytucji Otoczenia Biznesu. Treść, wypowiedzi ekspertów oraz grafiki dostarczy Zamawiający.

Termin publikacji do 20 grudnia 2019 r., po wcześniejszym uzgodnieniu z Wykonawcą.


Ogłoszenie o zamówieniu
Plik do pobrania: 1549545014.pdf [960 kB]
Data składania ofert: 2019-02-15 10:00:00
Miejsce składania ofert: Ofertę, w zamkniętej, opisanej kopercie, można złożyć w sekretariacie ŚCP pokój 701c lub przesłać pocztą elektroniczną na adres scp@scp-slask.pl. Decyduje data wpływu do Zamawiającego.

Informacje o dokumencieWprowadzenie: Starszy specjalista Sebastian Kurka 2019-02-07 14:10:14
Ostatnia aktualizacja: Starszy specjalista Sebastian Kurka 2019-02-07 14:11:44
Odpowiedzialny merytorycznie: Tomasz Piechniczek - Zastępca Dyrektora
Dokument podpisano: 2019-02-07 14:10:00
[+] Rejestr zmian dokumentu
Formularz ofertowy (pdf)
Plik do pobrania: 1549545091.pdf [93 kB]

Informacje o dokumencieWprowadzenie: Starszy specjalista Sebastian Kurka 2019-02-07 14:11:14
Ostatnia aktualizacja: Starszy specjalista Sebastian Kurka 2019-02-07 14:11:44
Odpowiedzialny merytorycznie: Tomasz Piechniczek - Zastępca Dyrektora
Dokument podpisano: 2019-02-07 14:11:00
[+] Rejestr zmian dokumentu
Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty
Plik do pobrania: 1550559956.pdf [133 kB]

Informacje o dokumencieWprowadzenie: Główny specjalista - informatyk - koordynator Jacek Maciejewski 2019-02-19 08:05:56
Odpowiedzialny merytorycznie: Tomasz Piechniczek Zastępca Dyrektora
Dokument podpisano: 2019-02-18 11:05:00
[+] Rejestr zmian dokumentu

 

Śląskie Centrum Przedsiębiorczości
ul. Katowicka 47; 41-500 Chorzów;
tel.: +48327439160; fax.: +48327439161;
NIP: 954-26-13-270; REGON: 240754902;