logo bip

Czas wygenerowania treści 2020-07-11 15:18:12

Zamówienie, którego wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30000 euro.

Śląskie Centrum Przedsiębiorczości
ul. Katowicka 47
41-500 Chorzów
Zamówienie nr: SCP/ZP/383/1-019/2019
Rodzaj zamówienia: Usługi
Typ zamówienia: poniżej 30000 euro

Przeglądy techniczne oraz sukcesywna naprawa samochodu służbowego marki Opel Astra na potrzeby Śląskiego Centrum Przedsiębiorczości w 2019 r.

Opis przedmiotu zamówienia:

Szczegółowy przedmiot zamówienia: określony jest w załączniku nr 1 do niniejszego zapytania ofertowego wraz ze wzorem przyszłej umowy (załącznik nr 2). Przeglądy techniczne oraz sukcesywna naprawa samochodu służbowego dotyczy: OPEL ASTRA II  poj.: 1598 cm3, benzyna, moc: 74 kW, rok produkcji 2005, o numerze VIN W0L0TGF485G105777.

Usługi winny być wykonywane w warsztacie Wykonawcy zlokalizowanym w odległości nie większej, niż 15 kilometrów od siedziby Zamawiającego (w jedną stronę). Pomiar odległości podczas oceny ofert dokonany zostanie na podstawie najkrótszej trasy wyznaczonej dla samochodu osobowego za pomocą portalu https://www.google.pl/maps/. Dojazd do miejsca wykonywania usługi na koszt Zamawiającego.

W przypadku przekroczenia tej odległości Zamawiający zastrzega sobie prawo do odrzucenia oferty bez dalszego jej rozpatrywania.

Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie przedmiotu zamówienia 3300,00 zł brutto (w tym 1300,00 zł brutto na usługi oraz 2000,00 zł brutto
na części oraz płyny eksploatacyjne)

Termin wykonania zamówienia: na podstawie zawartej umowy w zależności od potrzeb zamawiającego w okresie od podpisania umowy do 20 grudnia 2019r. lub wyczerpania środków.

 


Ogłoszenie o zamówieniu
Plik do pobrania: 1550229129.pdf [476 kB]
Data składania ofert: 2019-02-21 12:00:00
Miejsce składania ofert: Oferty można składać mailowo na formularzu ofertowym (załącznik nr 3) na adres mailowy: zamowienia@scp-slask.pl lub złożyć w sekretariacie pok. 701c.

Informacje o dokumencieWprowadzenie: Starszy specjalista Sebastian Kurka 2019-02-15 12:12:09
Ostatnia aktualizacja: Starszy specjalista Sebastian Kurka 2019-02-15 12:21:08
Odpowiedzialny merytorycznie: Zbyszek Zaborowski - Zastępca Dyrektora
Dokument podpisano: 2019-02-15 12:12:00
[+] Rejestr zmian dokumentu
Załacznik nr 1 -Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia
Plik do pobrania: 1550229259.pdf [487 kB]

Informacje o dokumencieWprowadzenie: Starszy specjalista Sebastian Kurka 2019-02-15 12:14:19
Ostatnia aktualizacja: Starszy specjalista Sebastian Kurka 2019-02-15 12:21:08
Odpowiedzialny merytorycznie: Zbyszek Zaborowski - Zastępca Dyrektora
Dokument podpisano: 2019-02-15 12:14:00
[+] Rejestr zmian dokumentu
Załącznik nr 2 - wzór umowy
Plik do pobrania: 1550229292.pdf [899 kB]

Informacje o dokumencieWprowadzenie: Starszy specjalista Sebastian Kurka 2019-02-15 12:14:52
Ostatnia aktualizacja: Starszy specjalista Sebastian Kurka 2019-02-15 12:21:08
Odpowiedzialny merytorycznie: Zbyszek Zaborowski - Zastępca Dyrektora
Dokument podpisano: 2019-02-15 12:14:00
[+] Rejestr zmian dokumentu
Załącznik nr 3 - Formularz ofertowy (pdf)
Plik do pobrania: 1550229342.pdf [123 kB]

Informacje o dokumencieWprowadzenie: Starszy specjalista Sebastian Kurka 2019-02-15 12:15:42
Ostatnia aktualizacja: Starszy specjalista Sebastian Kurka 2019-02-15 12:21:08
Odpowiedzialny merytorycznie: Zbyszek Zaborowski - Zastępca Dyrektora
Dokument podpisano: 2019-02-15 12:15:00
[+] Rejestr zmian dokumentu
Załącznik nr 3 - Formularz ofertowy (doc)
Plik do pobrania: 1550229574.docx [744 kB]

Informacje o dokumencieWprowadzenie: Starszy specjalista Sebastian Kurka 2019-02-15 12:19:34
Ostatnia aktualizacja: Starszy specjalista Sebastian Kurka 2019-02-15 12:21:08
Odpowiedzialny merytorycznie: Zbyszek Zaborowski - Zastępca Dyrektora
Dokument podpisano: 2019-02-15 12:19:00
[+] Rejestr zmian dokumentu
Załącznik nr 4 - Wzór ZLECENIA
Plik do pobrania: 1550229645.pdf [157 kB]

Informacje o dokumencieWprowadzenie: Starszy specjalista Sebastian Kurka 2019-02-15 12:20:45
Ostatnia aktualizacja: Starszy specjalista Sebastian Kurka 2019-02-15 12:21:08
Odpowiedzialny merytorycznie: Zbyszek Zaborowski - Zastępca Dyrektora
Dokument podpisano: 2019-02-15 12:20:00
[+] Rejestr zmian dokumentu
Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty
Plik do pobrania: 1551179935.pdf [155 kB]

Informacje o dokumencieWprowadzenie: Starszy specjalista Sebastian Kurka 2019-02-26 12:18:55
Ostatnia aktualizacja: Starszy specjalista Sebastian Kurka 2019-02-26 12:19:06
Odpowiedzialny merytorycznie: Zbyszek Zaborowski - Zastępca Dyrektora
Dokument podpisano: 2019-02-26 12:18:00
[+] Rejestr zmian dokumentu

 

Śląskie Centrum Przedsiębiorczości
ul. Katowicka 47; 41-500 Chorzów;
tel.: +48327439160; fax.: +48327439161;
NIP: 954-26-13-270; REGON: 240754902;