logo bip

Czas wygenerowania treści 2019-08-22 16:11:32

Zamówienie, którego wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30000 euro.

Śląskie Centrum Przedsiębiorczości
ul. Katowicka 47
41-500 Chorzów
Zamówienie nr: SCP/ZP/383/1-030/2019
Rodzaj zamówienia: Dostawy
Typ zamówienia: poniżej 30000 euro

Zakup i dostawa akcesoriów komputerowych na potrzeby Śląskiego Centrum Przedsiębiorczości w podziale na 3 części.

Opis przedmiotu zamówienia:

Zakup i dostawa akcesoriów komputerowych na potrzeby Śląskiego Centrum Przedsiębiorczości w podziale na 3 części. Przedmiot dostawy musi być fabrycznie nowy. Wykonawca zobowiązany będzie do dostarczenia przedmiotu Zamówienia  do siedziby Zamawiającego w godzinach pracy od poniedziałku do piątku od 07:30-15:30 (z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy), wraz z wniesieniem do wskazanych przez Zamawiającego pomieszczeń.


Ogłoszenie o zamówieniu
Plik do pobrania: 1554298095.pdf [1072 kB]
Data składania ofert: 2019-04-12 15:30:00
Miejsce składania ofert: Ofertę, na wypełnionym formularzu ofertowym dla danej części należy złożyć do 12.04.2019r., do godziny 15:30, w wersji elektronicznej na adres e-mail zamowienia@scp-slask.pl lub złożyć w sekretariacie ŚCP pok. 701c (VII piętro)

Informacje o dokumencieWprowadzenie: Główny specjalista - informatyk - koordynator Jacek Maciejewski 2019-04-03 15:28:15
Odpowiedzialny merytorycznie: Zbyszek Zaborowski Zastępca Dyrektora
Dokument podpisano: 2019-04-03 15:28:00
[+] Rejestr zmian dokumentu
Zał. 1 SOPZ część 1
Plik do pobrania: 1554298172.pdf [273 kB]

Informacje o dokumencieWprowadzenie: Główny specjalista - informatyk - koordynator Jacek Maciejewski 2019-04-03 15:29:32
Odpowiedzialny merytorycznie: Zbyszek Zaborowski Zastępca Dyrektora
Dokument podpisano: 2019-04-03 15:29:00
[+] Rejestr zmian dokumentu
Zał. 4 SOPZ część 2
Plik do pobrania: 1554298195.pdf [298 kB]

Informacje o dokumencieWprowadzenie: Główny specjalista - informatyk - koordynator Jacek Maciejewski 2019-04-03 15:29:55
Odpowiedzialny merytorycznie: Zbyszek Zaborowski Zastępca Dyrektora
Dokument podpisano: 2019-04-03 15:29:00
[+] Rejestr zmian dokumentu
Zał. 2 Formularz ofertowy część 1
Plik do pobrania: 1554298242.pdf [288 kB]

Informacje o dokumencieWprowadzenie: Główny specjalista - informatyk - koordynator Jacek Maciejewski 2019-04-03 15:30:42
Odpowiedzialny merytorycznie: Zbyszek Zaborowski Zastępca Dyrektora
Dokument podpisano: 2019-04-03 15:30:00
[+] Rejestr zmian dokumentu
Zał. 5 Formularz ofertowy część 2
Plik do pobrania: 1554298269.pdf [290 kB]

Informacje o dokumencieWprowadzenie: Główny specjalista - informatyk - koordynator Jacek Maciejewski 2019-04-03 15:31:09
Odpowiedzialny merytorycznie: Zbyszek Zaborowski Zastępca Dyrektora
Dokument podpisano: 2019-04-03 15:31:00
[+] Rejestr zmian dokumentu
Zał. 8 Formularz ofertowy część 3
Plik do pobrania: 1554299245.pdf [298 kB]

Informacje o dokumencieWprowadzenie: Główny specjalista - informatyk - koordynator Jacek Maciejewski 2019-04-03 15:47:25
Odpowiedzialny merytorycznie: Zbyszek Zaborowski Zastępca Dyrektora
Dokument podpisano: 2019-04-03 15:47:00
[+] Rejestr zmian dokumentu
Zał. 3 wzór umowy część 1
Plik do pobrania: 1554299264.pdf [1377 kB]

Informacje o dokumencieWprowadzenie: Główny specjalista - informatyk - koordynator Jacek Maciejewski 2019-04-03 15:47:44
Odpowiedzialny merytorycznie: Zbyszek Zaborowski Zastępca Dyrektora
Dokument podpisano: 2019-04-03 15:47:00
[+] Rejestr zmian dokumentu
Zał. 6 wzór umowy część 2
Plik do pobrania: 1554299290.pdf [1381 kB]

Informacje o dokumencieWprowadzenie: Główny specjalista - informatyk - koordynator Jacek Maciejewski 2019-04-03 15:48:10
Odpowiedzialny merytorycznie: Zbyszek Zaborowski Zastępca Dyrektora
Dokument podpisano: 2019-04-03 15:48:00
[+] Rejestr zmian dokumentu
Zał. 9 wzór umowy część 3
Plik do pobrania: 1554299310.pdf [1384 kB]

Informacje o dokumencieWprowadzenie: Główny specjalista - informatyk - koordynator Jacek Maciejewski 2019-04-03 15:48:30
Odpowiedzialny merytorycznie: Zbyszek Zaborowski Zastępca Dyrektora
Dokument podpisano: 2019-04-03 15:48:00
[+] Rejestr zmian dokumentu
Zał. 7 SOPZ część 3
Plik do pobrania: 1554299362.pdf [399 kB]

Informacje o dokumencieWprowadzenie: Główny specjalista - informatyk - koordynator Jacek Maciejewski 2019-04-03 15:49:22
Odpowiedzialny merytorycznie: Zbyszek Zaborowski Zastępca Dyrektora
Dokument podpisano: 2019-04-03 15:49:00
[+] Rejestr zmian dokumentu
Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty
Plik do pobrania: 1556188835.pdf [509 kB]

Informacje o dokumencieWprowadzenie: Główny specjalista - informatyk - koordynator Jacek Maciejewski 2019-04-25 12:40:35
Odpowiedzialny merytorycznie: Zbyszek Zaborowski Zastępca Dyrektora
Dokument podpisano: 2019-04-25 12:40:00
[+] Rejestr zmian dokumentu
Unieważnienie postępowania dla cześci 1
Plik do pobrania: 1556615215.pdf [182 kB]

Informacje o dokumencieWprowadzenie: Główny specjalista - informatyk - koordynator Jacek Maciejewski 2019-04-30 10:54:44
Ostatnia aktualizacja: Główny specjalista - informatyk - koordynator Jacek Maciejewski 2019-04-30 11:06:55
Odpowiedzialny merytorycznie: Zbyszek Zaborowski Zastępca Dyrektora
Dokument podpisano: 2019-04-30 10:54:00
[+] Rejestr zmian dokumentu

 

Śląskie Centrum Przedsiębiorczości
ul. Katowicka 47; 41-500 Chorzów;
tel.: +48327439160; fax.: +48327439161;
NIP: 954-26-13-270; REGON: 240754902;