logo bip

Czas wygenerowania treści 2019-08-22 16:07:10

Zamówienie, którego wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30000 euro.

Śląskie Centrum Przedsiębiorczości
ul. Katowicka 47
41-500 Chorzów
Zamówienie nr: SCP/ZP/383/1sz-38/2019
Rodzaj zamówienia: Usługi
Typ zamówienia: poniżej 30000 euro

Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na zorganizowaniu i przeprowadzeniu 5 edycji jednodniowego szkolenia dla 35 uczestników (łącznie w odniesieniu do wszystkich edycji) z tematu „Kurs doskonalenia techniki jazdy.”

Opis przedmiotu zamówienia:

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załączniku nr 1 do zapytania ofertowego.

Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na zorganizowaniu  i przeprowadzeniu 5 edycji jednodniowego szkolenia dla 35 uczestników (łącznie w odniesieniu do wszystkich edycji) z tematu „Kurs doskonalenia techniki jazdy." w ramach Projektu pt. „Eliminowanie zdrowotnych czynników ryzyka w Śląskim Centrum Przedsiębiorczości z uwzględnieniem szkoleń w ramach Działania 8.3 Poprawa dostępu do profilaktyki, diagnostyki i rehabilitacji leczniczej ułatwiającej pozostanie w zatrudnieniu i powrót do pracy, dla poddziałania 8.3.2 Realizowanie aktywizacji zawodowej poprzez zapewnienie właściwej opieki zdrowotnej -konkurs"

Termin realizacji: od kwietnia do 17 maja 2019r., zgodnie z ustalonym harmonogramem: I grupa - kwiecień, II grupa - kwiecień, III grupa - maj, IV grupa - maj, V grupa - maj.

Dokładne terminy szkoleń uzgodnione zostaną z wyłonionym Wykonawcą.

 


Ogłoszenie o zamówieniu
Plik do pobrania: 1554373838.pdf [1228 kB]
Data składania ofert: 2019-04-12 12:00:00
Miejsce składania ofert: Ofertę należy przesłać na adres e-mail zamowienia@scp-slask.pl lub złożyć w sekretariacie ŚCP pok. 701c (VII piętro), w zamkniętej opisanej kopercie lub przesłać pocztą na adres Zamawiającego. Decyduje data wpływu oferty do siedziby Zamawiającego.

Informacje o dokumencieWprowadzenie: Starszy specjalista Sebastian Kurka 2019-04-04 12:30:38
Ostatnia aktualizacja: Starszy specjalista Sebastian Kurka 2019-04-04 12:37:12
Odpowiedzialny merytorycznie: Zbyszek Zaborowski - Zastępca Dyrektora
Dokument podpisano: 2019-04-04 12:30:00
[+] Rejestr zmian dokumentu
Załącznik nr 1 - Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia (SOPZ)
Plik do pobrania: 1554373900.pdf [772 kB]

Informacje o dokumencieWprowadzenie: Starszy specjalista Sebastian Kurka 2019-04-04 12:31:40
Ostatnia aktualizacja: Starszy specjalista Sebastian Kurka 2019-04-04 12:37:12
Odpowiedzialny merytorycznie: Zbyszek Zaborowski - Zastępca Dyrektora
Dokument podpisano: 2019-04-04 12:31:00
[+] Rejestr zmian dokumentu
Załącznik nr 2 - Formularz ofertowy (pdf)
Plik do pobrania: 1554373952.pdf [239 kB]

Informacje o dokumencieWprowadzenie: Starszy specjalista Sebastian Kurka 2019-04-04 12:32:32
Ostatnia aktualizacja: Starszy specjalista Sebastian Kurka 2019-04-04 12:37:12
Odpowiedzialny merytorycznie: Zbyszek Zaborowski - Zastępca Dyrektora
Dokument podpisano: 2019-04-04 12:32:00
[+] Rejestr zmian dokumentu
Załącznik nr 2 - Formularz ofertowy (doc)
Plik do pobrania: 1554373985.docx [724 kB]

Informacje o dokumencieWprowadzenie: Starszy specjalista Sebastian Kurka 2019-04-04 12:33:05
Ostatnia aktualizacja: Starszy specjalista Sebastian Kurka 2019-04-04 12:37:12
Odpowiedzialny merytorycznie: Zbyszek Zaborowski - Zastępca Dyrektora
Dokument podpisano: 2019-04-04 12:33:00
[+] Rejestr zmian dokumentu
Załącznik 3 - Wykaz usług zrealizowanych przez wykonawcę (pdf)
Plik do pobrania: 1554374021.pdf [135 kB]

Informacje o dokumencieWprowadzenie: Starszy specjalista Sebastian Kurka 2019-04-04 12:33:41
Ostatnia aktualizacja: Starszy specjalista Sebastian Kurka 2019-04-04 12:37:12
Odpowiedzialny merytorycznie: Zbyszek Zaborowski - Zastępca Dyrektora
Dokument podpisano: 2019-04-04 12:33:00
[+] Rejestr zmian dokumentu
Załącznik 3 - wykaz usług zrealizowanych przez wykonawcę (doc)
Plik do pobrania: 1554374050.docx [723 kB]

Informacje o dokumencieWprowadzenie: Starszy specjalista Sebastian Kurka 2019-04-04 12:34:10
Ostatnia aktualizacja: Starszy specjalista Sebastian Kurka 2019-04-04 12:37:12
Odpowiedzialny merytorycznie: Zbyszek Zaborowski - Zastępca Dyrektora
Dokument podpisano: 2019-04-04 12:34:00
[+] Rejestr zmian dokumentu
Załącznik 4 - wykaz usług zrealizowanych przez zaproponowanych instruktorów (pdf)
Plik do pobrania: 1554374096.pdf [373 kB]

Informacje o dokumencieWprowadzenie: Starszy specjalista Sebastian Kurka 2019-04-04 12:34:56
Ostatnia aktualizacja: Starszy specjalista Sebastian Kurka 2019-04-04 12:37:12
Odpowiedzialny merytorycznie: Zbyszek Zaborowski - Zastępca Dyrektora
Dokument podpisano: 2019-04-04 12:34:00
[+] Rejestr zmian dokumentu
Załącznik 4 - wykaz usług zrealizowanych przez zaproponowanych instruktorów (doc)
Plik do pobrania: 1554374135.docx [726 kB]

Informacje o dokumencieWprowadzenie: Starszy specjalista Sebastian Kurka 2019-04-04 12:35:35
Ostatnia aktualizacja: Starszy specjalista Sebastian Kurka 2019-04-04 12:37:12
Odpowiedzialny merytorycznie: Zbyszek Zaborowski - Zastępca Dyrektora
Dokument podpisano: 2019-04-04 12:35:00
[+] Rejestr zmian dokumentu
Załącznik nr 5 - Wzór umowy
Plik do pobrania: 1554374172.pdf [1941 kB]

Informacje o dokumencieWprowadzenie: Starszy specjalista Sebastian Kurka 2019-04-04 12:36:12
Ostatnia aktualizacja: Starszy specjalista Sebastian Kurka 2019-04-04 12:37:12
Odpowiedzialny merytorycznie: Zbyszek Zaborowski - Zastępca Dyrektora
Dokument podpisano: 2019-04-04 12:36:00
[+] Rejestr zmian dokumentu
Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty
Plik do pobrania: 1555410115.pdf [218 kB]

Informacje o dokumencieWprowadzenie: Starszy specjalista Sebastian Kurka 2019-04-16 12:21:55
Ostatnia aktualizacja: Starszy specjalista Sebastian Kurka 2019-04-16 12:22:03
Odpowiedzialny merytorycznie: Zbyszek Zaborowski - Zastępca Dyrektora
Dokument podpisano: 2019-04-16 12:21:00
[+] Rejestr zmian dokumentu

 

Śląskie Centrum Przedsiębiorczości
ul. Katowicka 47; 41-500 Chorzów;
tel.: +48327439160; fax.: +48327439161;
NIP: 954-26-13-270; REGON: 240754902;