logo bip

Czas wygenerowania treści 2019-08-22 16:09:44

Zamówienie, którego wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30000 euro.

Śląskie Centrum Przedsiębiorczości
ul. Katowicka 47
41-500 Chorzów
Zamówienie nr: SCP/ZP/383/1-031/2019
Rodzaj zamówienia: Dostawy
Typ zamówienia: poniżej 30000 euro

Zakup i dostawa ergonomicznych foteli biurowych w ilości 95 sztuk wraz z transportem oraz ich montażem do siedziby Zamawiającego.

Opis przedmiotu zamówienia:

Zakup i dostawa ergonomicznych foteli biurowych w ilości 95 sztuk wraz z transportem oraz ich montażem. Wykonawca zobowiązany będzie dostarczyć fotele do wskazanych przez Zamawiającego pomieszczeń w jego siedzibie w godzinach pracy tj.: od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:30 do 15:30. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia wraz z zdjęciem poglądowym znajduje się w załączniku nr 1.


Ogłoszenie o zamówieniu
Plik do pobrania: 1554379709.pdf [1080 kB]
Data składania ofert: 2019-04-12 15:30:00
Miejsce składania ofert: Ofertę wraz z pełnymi kosztami należy przesłać mailem na adres: zamowienia@scp-slask.pl lub złożyć w sekretariacie ŚCP pokój 701c

Informacje o dokumencieWprowadzenie: Główny specjalista - informatyk - koordynator Jacek Maciejewski 2019-04-04 14:08:29
Ostatnia aktualizacja: Główny specjalista - informatyk - koordynator Jacek Maciejewski 2019-04-04 14:11:15
Odpowiedzialny merytorycznie: Zbyszek Zaborowski Zastępca Dyrektora
Dokument podpisano: 2019-04-04 14:08:00
[+] Rejestr zmian dokumentu
Załącznik nr 1 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia
Plik do pobrania: 1554379726.pdf [335 kB]

Informacje o dokumencieWprowadzenie: Główny specjalista - informatyk - koordynator Jacek Maciejewski 2019-04-04 14:08:46
Odpowiedzialny merytorycznie: Zbyszek Zaborowski Zastępca Dyrektora
Dokument podpisano: 2019-04-04 14:08:00
[+] Rejestr zmian dokumentu
Załącznik nr 2 Formularz ofertowy (PDF)
Plik do pobrania: 1554379752.pdf [258 kB]

Informacje o dokumencieWprowadzenie: Główny specjalista - informatyk - koordynator Jacek Maciejewski 2019-04-04 14:09:12
Odpowiedzialny merytorycznie: Zbyszek Zaborowski Zastępca Dyrektora
Dokument podpisano: 2019-04-04 14:09:00
[+] Rejestr zmian dokumentu
Załącznik nr 2 Formularz ofertowy (DOCX)
Plik do pobrania: 1554379769.docx [725 kB]

Informacje o dokumencieWprowadzenie: Główny specjalista - informatyk - koordynator Jacek Maciejewski 2019-04-04 14:09:29
Odpowiedzialny merytorycznie: Zbyszek Zaborowski Zastępca Dyrektora
Dokument podpisano: 2019-04-04 14:09:00
[+] Rejestr zmian dokumentu
Załącznik nr 3 Wzór umowy
Plik do pobrania: 1554379785.pdf [627 kB]

Informacje o dokumencieWprowadzenie: Główny specjalista - informatyk - koordynator Jacek Maciejewski 2019-04-04 14:09:45
Odpowiedzialny merytorycznie: Zbyszek Zaborowski Zastępca Dyrektora
Dokument podpisano: 2019-04-04 14:09:00
[+] Rejestr zmian dokumentu
Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty
Plik do pobrania: 1556553562.pdf [512 kB]

Informacje o dokumencieWprowadzenie: Główny specjalista - informatyk - koordynator Jacek Maciejewski 2019-04-29 17:59:22
Odpowiedzialny merytorycznie: Zbyszek Zaborowski Zastępca Dyrektora
Dokument podpisano: 2019-04-29 17:59:00
[+] Rejestr zmian dokumentu

 

Śląskie Centrum Przedsiębiorczości
ul. Katowicka 47; 41-500 Chorzów;
tel.: +48327439160; fax.: +48327439161;
NIP: 954-26-13-270; REGON: 240754902;