logo bip

Czas wygenerowania treści 2019-08-22 16:07:19

Zamówienie, którego wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30000 euro.

Śląskie Centrum Przedsiębiorczości
ul. Katowicka 47
41-500 Chorzów
Zamówienie nr: SCP/ZP/383/1sz-44/2019
Rodzaj zamówienia: Usługi
Typ zamówienia: poniżej 30000 euro

Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na zorganizowaniu i przeprowadzeniu 5 edycji dwudniowego szkolenia dla 86 uczestników.

Opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na zorganizowaniu i przeprowadzeniu 5 edycji dwudniowego szkolenia dla 86 uczestników (łącznie w odniesieniu do wszystkich edycji) z tematu „Walka ze stresem i wypaleniem zawodowym.” w ramach Projektu pt. „Eliminowanie zdrowotnych czynników ryzyka w Śląskim Centrum Przedsiębiorczości z uwzględnieniem szkoleń w ramach Działania 8.3 Poprawa dostępu do profilaktyki, diagnostyki i rehabilitacji leczniczej ułatwiającej pozostanie w zatrudnieniu i powrót do pracy, dla poddziałania 8.3.2 Realizowanie aktywizacji zawodowej poprzez zapewnienie właściwej opieki zdrowotnej -konkurs”.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w treści zapytania ofertowego 


Ogłoszenie o zamówieniu
Plik do pobrania: 1555332172.pdf [1498 kB]
Data składania ofert: 2019-04-25 12:00:00
Miejsce składania ofert: mailem na adres: zamowienia@scp-slask.pl lub złożyć w sekretariacie ŚCP pokój 701c

Informacje o dokumencieWprowadzenie: Inspektor - informatyk Grzegorz Gacek 2019-04-15 14:42:52
Odpowiedzialny merytorycznie: Bartosz Rozpondek Dyrektor Śląskiego Centrum Przedsiębiorczości
Dokument podpisano: 2019-04-15 14:42:00
[+] Rejestr zmian dokumentu
SOPZ.pdf
Plik do pobrania: 1555332260.pdf [1061 kB]

Informacje o dokumencieWprowadzenie: Inspektor - informatyk Grzegorz Gacek 2019-04-15 14:44:20
Odpowiedzialny merytorycznie: Bartosz Rozpondek Dyrektor Śląskiego Centrum Przedsiębiorczości
Dokument podpisano: 2019-04-15 14:44:00
[+] Rejestr zmian dokumentu
Formularz ofertowy PDF
Plik do pobrania: 1555332308.pdf [282 kB]

Informacje o dokumencieWprowadzenie: Inspektor - informatyk Grzegorz Gacek 2019-04-15 14:45:08
Odpowiedzialny merytorycznie: Bartosz Rozpondek Dyrektor Śląskiego Centrum Przedsiębiorczości
Dokument podpisano: 2019-04-15 14:44:00
[+] Rejestr zmian dokumentu
WYKAZ USŁUG ZREALIZOWANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ
Plik do pobrania: 1555332351.pdf [342 kB]

Informacje o dokumencieWprowadzenie: Inspektor - informatyk Grzegorz Gacek 2019-04-15 14:45:51
Odpowiedzialny merytorycznie: Bartosz Rozpondek Dyrektor Śląskiego Centrum Przedsiębiorczości
Dokument podpisano: 2019-04-15 14:45:00
[+] Rejestr zmian dokumentu
WYKAZ USŁUG ZREALIZOWANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ
Plik do pobrania: 1555332369.docx [723 kB]

Informacje o dokumencieWprowadzenie: Inspektor - informatyk Grzegorz Gacek 2019-04-15 14:46:09
Odpowiedzialny merytorycznie: Bartosz Rozpondek Dyrektor Śląskiego Centrum Przedsiębiorczości
Dokument podpisano: 2019-04-15 14:46:00
[+] Rejestr zmian dokumentu
WYKAZ USŁUG ZREALIZOWANYCH PRZEZ ZAPROPONOWANEGO WYKŁADOWCĘ
Plik do pobrania: 1555332418.pdf [343 kB]

Informacje o dokumencieWprowadzenie: Inspektor - informatyk Grzegorz Gacek 2019-04-15 14:46:58
Odpowiedzialny merytorycznie: Bartosz Rozpondek Dyrektor Śląskiego Centrum Przedsiębiorczości
Dokument podpisano: 2019-04-15 14:46:00
[+] Rejestr zmian dokumentu
WYKAZ USŁUG ZREALIZOWANYCH PRZEZ ZAPROPONOWANEGO WYKŁADOWCĘ
Plik do pobrania: 1555332443.docx [723 kB]

Informacje o dokumencieWprowadzenie: Inspektor - informatyk Grzegorz Gacek 2019-04-15 14:47:23
Odpowiedzialny merytorycznie: Bartosz Rozpondek Dyrektor Śląskiego Centrum Przedsiębiorczości
Dokument podpisano: 2019-04-15 14:47:00
[+] Rejestr zmian dokumentu
WYKAZ DODATKOWYCH GODZIN SZKOLEŃ/WARSZTATÓW/KURSÓW
Plik do pobrania: 1555332487.pdf [344 kB]

Informacje o dokumencieWprowadzenie: Inspektor - informatyk Grzegorz Gacek 2019-04-15 14:48:07
Odpowiedzialny merytorycznie: Bartosz Rozpondek Dyrektor Śląskiego Centrum Przedsiębiorczości
Dokument podpisano: 2019-04-15 14:48:00
[+] Rejestr zmian dokumentu
WYKAZ DODATKOWYCH GODZIN SZKOLEŃ/WARSZTATÓW/KURSÓW
Plik do pobrania: 1555332504.docx [723 kB]

Informacje o dokumencieWprowadzenie: Inspektor - informatyk Grzegorz Gacek 2019-04-15 14:48:24
Odpowiedzialny merytorycznie: Bartosz Rozpondek Dyrektor Śląskiego Centrum Przedsiębiorczości
Dokument podpisano: 2019-04-15 14:48:00
[+] Rejestr zmian dokumentu
Wzór umowy
Plik do pobrania: 1555332546.pdf [2106 kB]

Informacje o dokumencieWprowadzenie: Inspektor - informatyk Grzegorz Gacek 2019-04-15 14:49:06
Odpowiedzialny merytorycznie: Bartosz Rozpondek Dyrektor Śląskiego Centrum Przedsiębiorczości
Dokument podpisano: 2019-04-15 14:49:00
[+] Rejestr zmian dokumentu
Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty
Plik do pobrania: 1557492351.pdf [236 kB]

Informacje o dokumencieWprowadzenie: Inspektor - informatyk Grzegorz Gacek 2019-05-10 14:45:51
Odpowiedzialny merytorycznie: Zbyszek Zaborowski Zastępca Dyrektora
Dokument podpisano: 2019-05-10 14:45:00
[+] Rejestr zmian dokumentu

 

Śląskie Centrum Przedsiębiorczości
ul. Katowicka 47; 41-500 Chorzów;
tel.: +48327439160; fax.: +48327439161;
NIP: 954-26-13-270; REGON: 240754902;