logo bip

Czas wygenerowania treści 2020-06-07 02:11:59

Zamówienie, którego wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30000 euro.

Śląskie Centrum Przedsiębiorczości
ul. Katowicka 47
41-500 Chorzów
Zamówienie nr: SCP/ZP/383/1-037/2019
Rodzaj zamówienia: Dostawy
Typ zamówienia: poniżej 30000 euro

Zakup wraz z dostawą książek na potrzeby Śląskiego Centrum Przedsiębiorczości.

Opis przedmiotu zamówienia:

Zakup 3 książek na potrzeby Śląskiego Centrum Przedsiębiorczości z dostawą do siedziby Zamawiającego tj. Ul. Katowicka 47, 41-500 Chorzów.

Specyfikacja książek:

a)    „Ustawa o rachunkowości w jednostkach finansów publicznych" - autorzy: Wojciech Nowak, Dorota Adamek Hyska, Sebastian Bach, Iwona Bobowska, Melania Bąk, Mieczysława Cellary - Wydawnictwo: C.H.Beck - Wydanie: 2/2016 (isbn:9788325588847) - Ilość: 1 szt.

b)    „Komentarz do ustawy o rachunkowości" - autorzy: Roman Seredyński, Katarzyna Szaruga - Wydawnictwo: ODDK - Wydanie: 5/2017 (isbn:9788378043737) - Ilość: 1 szt.

c)    „Testowanie i jakość oprogramowania. Modele, techniki, narzędzia." - autor: Adam Roman - Wydawnictwo: Wydawnictwo naukowe PWN - Wydanie: 2/2017 (isbn: 9788301196448) - Ilość: 1 szt.

Zamawiający dopuszcza możliwość składania oferty na jedną, dwie lub wszystkie książki.

Ofertę dla każdej pozycji książkowej, Wykonawca składa na osobnym formularzu ofertowym, stanowiącym załącznik do zapytania ofertowego.

 


Ogłoszenie o zamówieniu
Plik do pobrania: 1555398740.pdf [494 kB]
Data składania ofert: 2019-04-25 09:00:00
Miejsce składania ofert: Ofertę z pełnymi kosztami należy przesłać drogą mailową na adres zamówienia@scp-slask.pl lub złożyć w sekretariacie pokój 701c

Informacje o dokumencieWprowadzenie: Starszy specjalista Sebastian Kurka 2019-04-16 09:12:20
Ostatnia aktualizacja: Starszy specjalista Sebastian Kurka 2019-04-16 09:14:51
Odpowiedzialny merytorycznie: Zbyszek Zaborowski - Zastępca Dyrektora
Dokument podpisano: 2019-04-16 09:12:00
[+] Rejestr zmian dokumentu
Formularz ofertowy (A)
Plik do pobrania: 1555398788.pdf [133 kB]

Informacje o dokumencieWprowadzenie: Starszy specjalista Sebastian Kurka 2019-04-16 09:13:08
Ostatnia aktualizacja: Starszy specjalista Sebastian Kurka 2019-04-16 09:14:51
Odpowiedzialny merytorycznie: Zbyszek Zaborowski - Zastępca Dyrektora
Dokument podpisano: 2019-04-16 09:13:00
[+] Rejestr zmian dokumentu
Formularz ofertowy (B)
Plik do pobrania: 1555398810.pdf [128 kB]

Informacje o dokumencieWprowadzenie: Starszy specjalista Sebastian Kurka 2019-04-16 09:13:30
Ostatnia aktualizacja: Starszy specjalista Sebastian Kurka 2019-04-16 09:14:51
Odpowiedzialny merytorycznie: Zbyszek Zaborowski - Zastępca Dyrektora
Dokument podpisano: 2019-04-16 09:13:00
[+] Rejestr zmian dokumentu
Formularz ofertowy (C)
Plik do pobrania: 1555398832.pdf [126 kB]

Informacje o dokumencieWprowadzenie: Starszy specjalista Sebastian Kurka 2019-04-16 09:13:52
Ostatnia aktualizacja: Starszy specjalista Sebastian Kurka 2019-04-16 09:14:51
Odpowiedzialny merytorycznie: Zbyszek Zaborowski - Zastępca Dyrektora
Dokument podpisano: 2019-04-16 09:13:00
[+] Rejestr zmian dokumentu
Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty
Plik do pobrania: 1556536401.pdf [269 kB]

Informacje o dokumencieWprowadzenie: Starszy specjalista Sebastian Kurka 2019-04-29 13:13:21
Ostatnia aktualizacja: Starszy specjalista Sebastian Kurka 2019-04-29 13:13:30
Odpowiedzialny merytorycznie: Zbyszek Zaborowski - Zastępca Dyrektora
Dokument podpisano: 2019-04-29 13:13:00
[+] Rejestr zmian dokumentu

 

Śląskie Centrum Przedsiębiorczości
ul. Katowicka 47; 41-500 Chorzów;
tel.: +48327439160; fax.: +48327439161;
NIP: 954-26-13-270; REGON: 240754902;