logo bip

Czas wygenerowania treści 2020-05-30 01:32:05

Zamówienie, którego wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30000 euro.

Śląskie Centrum Przedsiębiorczości
ul. Katowicka 47
41-500 Chorzów
Zamówienie nr: SCP/ZP/383/1sz-50/2019
Rodzaj zamówienia: Usługi
Typ zamówienia: poniżej 30000 euro

Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na zorganizowaniu i przeprowadzeniu 6 edycji jednodniowego szkolenia dla 56 uczestników (łącznie w odniesieniu do wszystkich edycji) z tematu „Kurs udzielania pierwszej pomocy przedlekarskiej.”

Opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na zorganizowaniu  i przeprowadzeniu 6 edycji jednodniowego szkolenia dla 56 uczestników (łącznie w odniesieniu do wszystkich edycji) z tematu „Kurs udzielania pierwszej pomocy przedlekarskiej." w ramach Projektu pt. „Eliminowanie zdrowotnych czynników ryzyka w Śląskim Centrum Przedsiębiorczości z uwzględnieniem szkoleń w ramach Działania 8.3 Poprawa dostępu do profilaktyki, diagnostyki i rehabilitacji leczniczej ułatwiającej pozostanie
w zatrudnieniu i powrót do pracy,  dla poddziałania 8.3.2 Realizowanie aktywizacji zawodowej poprzez zapewnienie właściwej opieki zdrowotnej -konkurs" (dalej Projekt)

          Termin realizacji: od czerwca do listopada 2019r., zgodnie z ustalonym harmonogramem: I grupa - czerwiec, II grupa - lipiec, , III grupa - sierpień, IV grupa - wrzesień, V grupa - październik, VI grupa- listopad 2019r. Dokładne terminy szkoleń uzgodnione zostaną z wyłonionym Wykonawcą.

 


Ogłoszenie o zamówieniu
Plik do pobrania: 1557141375.pdf [1050 kB]
Data składania ofert: 2019-05-13 12:00:00
Miejsce składania ofert: Oferty można składać mailowo na formularzu ofertowym (załącznik nr 2) na adres mailowy: zamowienia@scp-slask.pl, przesłać pocztą lub złożyć w sekretariacie pok. 701c.

Informacje o dokumencieWprowadzenie: Starszy specjalista Sebastian Kurka 2019-05-06 13:16:15
Ostatnia aktualizacja: Starszy specjalista Sebastian Kurka 2019-05-06 13:25:48
Odpowiedzialny merytorycznie: Zbyszek Zaborowski - Zastępca Dyrektora
Dokument podpisano: 2019-05-06 13:16:00
[+] Rejestr zmian dokumentu
Załącznik nr 1 - Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia
Plik do pobrania: 1557141526.pdf [754 kB]

Informacje o dokumencieWprowadzenie: Starszy specjalista Sebastian Kurka 2019-05-06 13:18:46
Ostatnia aktualizacja: Starszy specjalista Sebastian Kurka 2019-05-06 13:25:48
Odpowiedzialny merytorycznie: Zbyszek Zaborowski - Zastępca Dyrektora
Dokument podpisano: 2019-05-06 13:18:00
[+] Rejestr zmian dokumentu
Załącznik 2 - Formularz ofertowy
Plik do pobrania: 1557141697.pdf [243 kB]

Informacje o dokumencieWprowadzenie: Starszy specjalista Sebastian Kurka 2019-05-06 13:21:37
Ostatnia aktualizacja: Starszy specjalista Sebastian Kurka 2019-05-06 13:25:48
Odpowiedzialny merytorycznie: Zbyszek Zaborowski - Zastępca Dyrektora
Dokument podpisano: 2019-05-06 13:21:00
[+] Rejestr zmian dokumentu
Załącznik 3 - Wykaz usług zrealizowanych przez wykonawcę (pdf)
Plik do pobrania: 1557141732.pdf [98 kB]

Informacje o dokumencieWprowadzenie: Starszy specjalista Sebastian Kurka 2019-05-06 13:22:12
Ostatnia aktualizacja: Starszy specjalista Sebastian Kurka 2019-05-06 13:25:48
Odpowiedzialny merytorycznie: Zbyszek Zaborowski - Zastępca Dyrektora
Dokument podpisano: 2019-05-06 13:22:00
[+] Rejestr zmian dokumentu
Załącznik 3 - wykaz usług zrealizowanych przez wykonawcę (doc)
Plik do pobrania: 1557141753.docx [722 kB]

Informacje o dokumencieWprowadzenie: Starszy specjalista Sebastian Kurka 2019-05-06 13:22:33
Ostatnia aktualizacja: Starszy specjalista Sebastian Kurka 2019-05-06 13:25:48
Odpowiedzialny merytorycznie: Zbyszek Zaborowski - Zastępca Dyrektora
Dokument podpisano: 2019-05-06 13:22:00
[+] Rejestr zmian dokumentu
Załącznik 4 - Wykaz usług zrealizowanych przez zaproponowanego trenera (pdf)
Plik do pobrania: 1557141791.pdf [108 kB]

Informacje o dokumencieWprowadzenie: Starszy specjalista Sebastian Kurka 2019-05-06 13:23:11
Ostatnia aktualizacja: Starszy specjalista Sebastian Kurka 2019-05-06 13:25:48
Odpowiedzialny merytorycznie: Zbyszek Zaborowski - Zastępca Dyrektora
Dokument podpisano: 2019-05-06 13:23:00
[+] Rejestr zmian dokumentu
Załącznik 4 - Wykaz usług zrealizowanych przez zaproponowanego trenera (doc)
Plik do pobrania: 1557141813.docx [723 kB]

Informacje o dokumencieWprowadzenie: Starszy specjalista Sebastian Kurka 2019-05-06 13:23:33
Ostatnia aktualizacja: Starszy specjalista Sebastian Kurka 2019-05-06 13:25:48
Odpowiedzialny merytorycznie: Zbyszek Zaborowski - Zastępca Dyrektora
Dokument podpisano: 2019-05-06 13:23:00
[+] Rejestr zmian dokumentu
Załącznik 5 - Wzór umowy
Plik do pobrania: 1557141851.pdf [1070 kB]

Informacje o dokumencieWprowadzenie: Starszy specjalista Sebastian Kurka 2019-05-06 13:24:11
Ostatnia aktualizacja: Starszy specjalista Sebastian Kurka 2019-05-06 13:25:48
Odpowiedzialny merytorycznie: Zbyszek Zaborowski - Zastępca Dyrektora
Dokument podpisano: 2019-05-06 13:24:00
[+] Rejestr zmian dokumentu
Załącznik 3 do umowy - Informacja o przetwarzaniu danych osobowych
Plik do pobrania: 1557141873.pdf [1041 kB]

Informacje o dokumencieWprowadzenie: Starszy specjalista Sebastian Kurka 2019-05-06 13:24:33
Ostatnia aktualizacja: Starszy specjalista Sebastian Kurka 2019-05-06 13:25:48
Odpowiedzialny merytorycznie: Zbyszek Zaborowski - Zastępca Dyrektora
Dokument podpisano: 2019-05-06 13:24:00
[+] Rejestr zmian dokumentu
Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty
Plik do pobrania: 1558351862.pdf [256 kB]

Informacje o dokumencieWprowadzenie: Starszy specjalista Sebastian Kurka 2019-05-20 13:14:36
Ostatnia aktualizacja: Starszy specjalista Sebastian Kurka 2019-05-20 13:31:02
Odpowiedzialny merytorycznie: Zbyszek Zaborowski - Zastępca Dyrektora
Dokument podpisano: 2019-05-20 13:14:00
[+] Rejestr zmian dokumentu

 

Śląskie Centrum Przedsiębiorczości
ul. Katowicka 47; 41-500 Chorzów;
tel.: +48327439160; fax.: +48327439161;
NIP: 954-26-13-270; REGON: 240754902;