logo bip

Czas wygenerowania treści 2020-05-30 01:34:36

Zamówienie, którego wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30000 euro.

Śląskie Centrum Przedsiębiorczości
ul. Katowicka 47
41-500 Chorzów
Zamówienie nr: SCP/ZP/383/1-042/2019
Rodzaj zamówienia: Dostawy
Typ zamówienia: poniżej 30000 euro

Zakup i dostawa ergonomicznych myszy komputerowych na potrzeby Śląskiego Centrum Przedsiębiorczości.

Opis przedmiotu zamówienia:

Zakup i dostawa ergonomicznych myszy komputerowych na potrzeby Śląskiego Centrum Przedsiębiorczości. Przedmiot dostawy musi być fabrycznie nowy. Wykonawca zobowiązany będzie do dostarczenia przedmiotu Zamówienia  do siedziby Zamawiającego w godzinach pracy od poniedziałku do piątku od 07:30-15:30 (z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy), wraz z wniesieniem do wskazanych przez Zamawiającego pomieszczeń. 

Szczegółowy opis przedmiot Zamówienia stanowi załącznik nr 1.

 


Ogłoszenie o zamówieniu
Plik do pobrania: 1557221846.pdf [1004 kB]
Data składania ofert: 2019-05-15 15:30:00
Miejsce składania ofert: Ofertę z pełnymi kosztami należy przesłać drogą mailową na adres zamowienia@scp-slask.pl lub złożyć w sekretariacie pokój 701c

Informacje o dokumencieWprowadzenie: Główny specjalista - informatyk - koordynator Jacek Maciejewski 2019-05-07 11:37:26
Odpowiedzialny merytorycznie: Zbyszek Zaborowski Zastępca Dyrektora
Dokument podpisano: 2019-05-07 11:37:00
[+] Rejestr zmian dokumentu
Załącznik 1 SOPZ
Plik do pobrania: 1557221870.pdf [261 kB]

Informacje o dokumencieWprowadzenie: Główny specjalista - informatyk - koordynator Jacek Maciejewski 2019-05-07 11:37:50
Odpowiedzialny merytorycznie: Zbyszek Zaborowski Zastępca Dyrektora
Dokument podpisano: 2019-05-07 11:37:00
[+] Rejestr zmian dokumentu
Załącznik nr 2 Formularz ofertowy
Plik do pobrania: 1557221889.pdf [285 kB]

Informacje o dokumencieWprowadzenie: Główny specjalista - informatyk - koordynator Jacek Maciejewski 2019-05-07 11:38:09
Odpowiedzialny merytorycznie: Zbyszek Zaborowski Zastępca Dyrektora
Dokument podpisano: 2019-05-07 11:38:00
[+] Rejestr zmian dokumentu
Załącznik 3 Wzór umowy
Plik do pobrania: 1557221909.pdf [1440 kB]

Informacje o dokumencieWprowadzenie: Główny specjalista - informatyk - koordynator Jacek Maciejewski 2019-05-07 11:38:29
Odpowiedzialny merytorycznie: Zbyszek Zaborowski Zastępca Dyrektora
Dokument podpisano: 2019-05-07 11:38:00
[+] Rejestr zmian dokumentu
Zapytanie ofertowe wersja kolor
Plik do pobrania: 1557313778.pdf [960 kB]

Informacje o dokumencieWprowadzenie: Główny specjalista - informatyk - koordynator Jacek Maciejewski 2019-05-07 13:09:38
Ostatnia aktualizacja: Główny specjalista - informatyk - koordynator Jacek Maciejewski 2019-05-07 13:55:12
Odpowiedzialny merytorycznie: Zbyszek Zaborowski Zastępca Dyrektora
Dokument podpisano: 2019-05-07 13:09:00
[+] Rejestr zmian dokumentu
Zał. 3 wzór umowy - wersja kolorowa
Plik do pobrania: 1557313805.pdf [1382 kB]

Informacje o dokumencieWprowadzenie: Główny specjalista - informatyk - koordynator Jacek Maciejewski 2019-05-07 13:10:05
Ostatnia aktualizacja: Główny specjalista - informatyk - koordynator Jacek Maciejewski 2019-05-07 13:55:17
Odpowiedzialny merytorycznie: Zbyszek Zaborowski Zastępca Dyrektora
Dokument podpisano: 2019-05-07 13:10:00
[+] Rejestr zmian dokumentu
Zał. 2 Formularz ofertowy - wersja kolorowa
Plik do pobrania: 1557313825.pdf [290 kB]

Informacje o dokumencieWprowadzenie: Główny specjalista - informatyk - koordynator Jacek Maciejewski 2019-05-07 13:10:25
Ostatnia aktualizacja: Główny specjalista - informatyk - koordynator Jacek Maciejewski 2019-05-07 13:55:22
Odpowiedzialny merytorycznie: Zbyszek Zaborowski Zastępca Dyrektora
Dokument podpisano: 2019-05-07 13:10:00
[+] Rejestr zmian dokumentu
Zał. 1 SOPZ - wersja kolorowa
Plik do pobrania: 1557313851.pdf [269 kB]

Informacje o dokumencieWprowadzenie: Główny specjalista - informatyk - koordynator Jacek Maciejewski 2019-05-07 13:10:51
Ostatnia aktualizacja: Główny specjalista - informatyk - koordynator Jacek Maciejewski 2019-05-07 13:55:26
Odpowiedzialny merytorycznie: Zbyszek Zaborowski Zastępca Dyrektora
Dokument podpisano: 2019-05-07 13:10:00
[+] Rejestr zmian dokumentu
Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty
Plik do pobrania: 1558360562.pdf [285 kB]

Informacje o dokumencieWprowadzenie: Główny specjalista - informatyk - koordynator Jacek Maciejewski 2019-05-20 15:56:02
Odpowiedzialny merytorycznie: Zbyszek Zaborowski Zastępca Dyrektora
Dokument podpisano: 2019-05-20 15:55:00
[+] Rejestr zmian dokumentu

 

Śląskie Centrum Przedsiębiorczości
ul. Katowicka 47; 41-500 Chorzów;
tel.: +48327439160; fax.: +48327439161;
NIP: 954-26-13-270; REGON: 240754902;